4754 Být v tomto světě, ale nebýt z něj Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2023-07-22

Jak se naše Kristovo vědomí zvyšuje, začínáme stále více cítit, vidět a prožívat posvátnost veškerého života a životních forem. Půjdeme po rušné ulici a zjistíme, že jsme povzneseni do mnohem vyšší dimenze. Jsme doslova vyladěni ze staré Země a naladěni na novou Zemi, a to prostřednictvím Síly lásky a zvuku, vibračních frekvencí. Bude to, jako bychom se na Starou Zemi dívali shora, a tak se povznášeli nad ni, a ne už v ní. Jak získáváme mistrovství v nových a mnohem vibračních frekvenčních pásmech, která se v nás zesilují, jak vstřebáváme sluneční záře a vzestup Schumannovy rezonance, prostě fungujeme na mnohem vyšší vibrační úrovni. To vše nám pomáhá plně přijmout naši novou podobu Světelného těla, nebýt posedlí tím, co se děje, ale důvěřovat, že jsme stále vedeni a že je nám v tomto procesu pomáháno. V rámci slunečních erupcí se totiž aktivují klíče a kódy v naší DNA a také určité aspekty paměťových bank naší duše - již před inkarnací jsme měli zakódovány potřebné klíče a kódy, abychom, až se to všechno začne dít, byli připraveni se v tom všem orientovat a skutečně se tím stali osvícenějšími!

A co víc, existuje mnoho vysoce vyvinutých duší univerzálních mistrů, které se inkarnovaly od roku 1950 a které skutečně nejen připravovaly cestu pro lidstvo, ale nyní drží loď vzestupu do Nové Země a Nového Zlatého věku pevně. Sesterstvo Růže to skutečně nejen drží ve svých duších, ale vrací rovnováhu, vyšší aktivaci srdce a vyšší vesmírné vědomí a telurickou energii v sobě a už jen tím, že jsou zde, vracejí nejvyšší vyjádření Božské lásky. Tyto duše to vzaly na sebe a často si ani neuvědomují nesmírně láskyplnou službu, kterou vykonávají během svého spánkového stavu, ve své pravé podobě duše, jako vyslankyně Božského ženství. Během této doby je nezbytné udržovat svá energetická pole křišťálově čistá, ve dne i v noci, a nedovolit, aby se jakýmkoli způsobem znečistila a ucpala. Na všech úrovních probíhá nesmírně silné čištění, a tak se toho v lidstvu uvolňuje a vyvrhuje tolik, že si často ani neuvědomujete, co jste během dne přijali. Stejně tak hluboké spojení s Matkou Zemí, neboť ta se již stala JEDNOU s Novou Zemí a rodí Nový zlatý věk. Klíčové je zde následující: Být v tomto světě, ale ne z něj! To neznamená odstoupení od života jako takového, neboť ve vyšším smyslu tu stále jsme, ale spíše přispění k většímu celku skrze a se Silou Lásky, v jednotě a harmonii se Vším, co je!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/22/to-be-in-this-world-but-not-of-it/

Zpět