138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael Love

[ Ezoterika ] 2019-09-28

Strach - jedna z nejnižších vibrací ve vesmíru, starosti sbalí vlnu do toho, čemu se snažíte vyhnout!

Odpor ? úsilí odtlačit věci stranou, vyhnout se jim, protestovat a stěžovat si vám je přinese

Mistrovské pravidlo: vždy vibrujte vysoko

Zdá se to být nemožné, zbožné přání, ale mělo by to být vaším hlavním cílem života. Jak můžete vibrovat vysoko, když do vašeho éterického pole přicházejí rušivé energie s nízkými vibracemi? Odstěhujte se z prostoru těchto energií fyzicky i étericky! Jednoduchý způsob, jak zabránit pronikání nízko vibračních energií do vašeho aurického pole, je říci NE komukoli, kdo se pokouší ukrást vaši životní sílu!

NE je univerzální síla, která ruší všechny nechtěné smlouvy a proudy negativní energie! Pokud se rozhodnete říci NE, udělejte to důrazně, držte se své hranice a všechny své životní síly zpět začnete získávat zpět.

Láska jiné bytosti ? pokud milujete sami sebe na nejvyšší úrovni své lásky, pak vám celý svět bude chtít ukázat hlubokou lásku. Většina 3D lidí dává přednost všem ostatním a cítí nízkou vlastní hodnotu. Zdravá sebeúcta a láska k sobě je správná cesta a rozhodně neznamená problém s egem! Milovat bezpodmínečně sebe jako první, stejně pak všechny ostatní je to nejvyšší, co můžete udělat, a je to začátek nebe.

Zlomené srdce - zdá se téměř nemožné přestat každou sekundu přemýšlet o někom, koho chcete mít blízko! Dny, týdny a dokonce i měsíce vaše energie vytéká z vašeho aurického pole! Bolí to, protože vaše životní síla je vyčerpána, když se zaměřujete na druhou bytost!

Zaměřte se zpět na sebe. Nemůžete se soustředit na dvě věci najednou, takže se zaměřte na to, co si přejete a co vás činí šťastným! Začněte si dávat lásku, kterou si přejete. Zaměřte se na projevení nového, úžasného a šťastného života. Pozornost soustřeďte zpět na vás, začnete se najednou cítit lépe, jste znovu na správné cestě! Jako šťastní, pozitivní a milující automaticky do svého života přilákáte mnohem více dobrých věcí, podobné k podobnému.

Bůh je láska! Myslíme si, že víte, kdo to je! Buďte láska a zažijete své božství na nejvyšší úrovni! Ptejte se sami sebe, kdy neukazujete lásku, a změňte to! Nestarejte se o to, co dělá jiný. To je první chyba! Vždy se zaměřte na sebe. Vaše životní síla míří od vás a pokud se dokážete ovládnout, další se s vámi spojí. Tak vesmír funguje. Pokud chcete změnit svět a učinit ho lepším místem, změňte sebe.

Až to celé shromážděné hvězdné společenství na Zemi dokonale pochopí, vaše událost bude dokončena! Dlouho očekávaný kolektivní začátek nové pozemské reality. Jak jsme sdělili v našem posledním přenosu, všechna data v tomto vesmíru ukazují na jaro 2020 ve 3D čase moderní lidské historie, kdy dojde k této velké sluneční zábleskové události! Neposuzujte to, co si myslíte, že vidíte ve 3D světě. Mnoho věcí se odehrává na mnoha úrovních. 4,5 miliardy hvězdných semínek umístěných na planetě Zemi zvýší své vibrace na gama úroveň 40 - 100 hertzů, kde bude plně aktivováno 5 řetězců DNA! V tu chvíli se celá venku vnímaná realita ukáže jako kolektivní realita! Úroveň 5D bude dosažena na kolektivní úrovni, realita se zcela projeví a poprvé bude vnímána na této planetě!

Všechny bytosti a věci ve vesmíru jsou 100% spojeny a sjednoceny na úrovni vědomí. Součástí tohoto kolektivního vědomí jsou i vyšší andělské světelné síly, které pomáhají lidstvu. Vyšší bytosti od vás nejsou oddělené, ale jsou vaše vyšší já, která vám přicházejí pomáhat! Vyšší, andělské a božské bytosti jsou právě teď a tady s vámi, jste to vy!

Psychofyziologický princip:

jakoukoli zkušenost máte pouze tehdy, když máte konkrétní vzorec mozkových vln, pokud se změní vaše mozkové vlny, změní se vaše zkušenost.

Když začnete rezonovat na gama úrovni 40 hertzů, překonáte všechny nižší úrovně a lidské utrpení! Při nižší úrovni zažijete 4D realitu, na velmi nízké úrovni dokonce úroveň nižší než 3D. Opravdu dobré věci se mohou uskutečnit i ve 3D, protože pracujete z pohledu 5D. Hlavní schopnost, kterou získáváte, je práce ve více dimenzích. I mezi betonem 4D a 3D můžete zahlédnout stromy 5D, vždy jste byli multidimenzionální. Nejvyšší vibrační věci jsou vždy jednoduché a přirozené! Vnější fyzická zkušenost ze světů pomalu vibrujícího 3D a rychleji vibrujícího 5D odpovídá frekvenci toho stavu bytí nebo dimenze! V tomto vesmíru můžete zažít 12 stavů vědomí, 12 dimenzí! V tuto chvíli se zaměřujte na pátý stav bytí - nebe, nirvánu, blaženost, jednotu, klid, nulový bod a nulové pole!

Na této úrovni vědomí je možné dělat neuvěřitelné věci s téměř nulovým energetickým výkonem z vaší strany! Mozkové hemisféry (muž i žena) jsou plně sloučeny do jednoho koherentního režimu. Protože fyzickou realitu vždy projevujete 100% na základě celkové vibrace vaší bytosti, může se tento energetický stav uvnitř vás projevit jako vaše fyzická realita ? ráj. Jakmile se dostanete na kloub této božské síly, začnete v gama (5D) stavu vědomí projevovat věci s mnohem větší silou a rychlostí než ve 3D. Světelné síly pracují nepřetržitě, aby pomohly světelným bytostem umístěným na Zemi projevovat svět, ve kterém budou všechny bytosti na Zemi svobodné, zdravé, v hojnosti, radosti a míru. Cítit se dobře je vaše nejvyšší priorita. Do svého fyzického, mentálního, emočního a éterického těla si pouštějte jen zdravé věci!

Díky vzestupu hlavního bloku hvězd za pomoci světelných sil byla 11-11-2018 na Zemi dosažena 5D frekvence 40-100 hertz gama úrovně. Na celém světě byla dosažena nejvyšší planetární vědomá soudržnost v historii a 5D vibrace byla poprvé v moderní historii plně zpřístupněna všem bytostem na Zemi!

Jak prožívat osobní realitu 5D?

Jednoduchá odpověď, buďte v ní, začněte být 5D bytostmi. Začněte žít a chovat se jako andělská bytost, kterou už jste! Začněte teď a tady žít a prožívat 5D!

Omezte své zaměření na 3D co nejvíce. 40-100 hertzová hudba okamžitě zvedne vaše vibrace. Zaměřte se na některou z následujících věcí:

benevolentní nebeské bytosti, nebe, nová země, svoboda, láska, mír, radost, hojnost, zdraví,

vaše sny a touhy, vaše úspěchy, posvátná geometrie, krásné umění, věci skvělé, zábavné, vzrušující, za které musíš být vděčný, bytosti, které máte nejraději. Pokud to děláte po dobu 10-20 minut, začnete cítit a zažívat 5D frekvenci nové Země. Opakováním se vše stane automatickým a stálým stavem bytí, i když budete pokračovat v práci ve 3D.

Vnímejte 3D realitu kolem vás očima 5D. Takto se začíná nová Země projevovat a zůstane navždy! Levá 3D alfa hemisféra spolupracuje s 5D pravou gama hemisférou a začínáte mít multidimenzionální vnímání a funkčnost! Úmyslné zaostření na 5D je nutné pouze na začátku. Se změnou DNA se proces stane automatickým a trvalým. Rychleji než kdy jindy se měníte na vyšší bytost, kterou už jste!

Plejáďané nazývají událost největším evolučním skokem, jaký kdy lidstvo poznalo! Začínáte být nejvyšší a nejskvělejší verzí sebe sama, kterou si dokážete představit, v této epoše evoluce začnete žít ze svého srdce.

Další nástroje k posílení vaší schopnosti projevu!

Jóga, rozjímání, umění, hudba, příroda, získávání posvátných znalostí, krystaly, obzvlášť andara krystaly.

Krystaly andara

Andara jsou jedinými 5D rezonančními krystaly, které přenášejí 40-100 hertzové gama světlo přímo do aurického pole, což výrazně zesiluje éterickou energii, která zvyšuje sílu procesu manifestace až několikatisíckrát. Jde o starověké a pokročilé technické znalosti. Tajné společnosti na Zemi mají přístup k tomuto poznání dodnes.

Mnozí z vás už možná zjistili, že dokážete projevit cokoli, bez omezení, jednoduše tím, že vyzařujete myšlenkovou a pocitovou energii, která je v souladu s tím, co chcete do svého života přinést. 100%ní úspěšnost a udržení plné kontroly nad tímto procesem může být z 3D úrovně náročné! Rychlost a výkon procesu manifestace může být urychlen až tisíckrát pomocí krystalových zesilovačů pro posílení aurického energetického pole.

Jedním z příkladů krystalových zesilovačů jsou křemeny, ale díky metafyzickým vlastnostem monatomických krystalů jsou andara mnohem silnější a různorodější než křemen. Obsahují stopy křemene, ale kvantové supravodivé vlastnosti monatomiky fungují na mnohem vyšší úrovni než všechny 3D krystaly! 5D andara krystal je doslova kousek pokročilé, mimozemské technologie, která funguje jako multidimenzionální brána přímo do 5. Dimenze, mini-hvězdná brána, kterou můžete držet v ruce! Odráží centrální sluneční světlo z 5. dimenze do vašeho osobního energetického pole!

Jedním z největších darů Plejáďanů, které zde zbyly, byla znalost krystalů a posvátné geometrie, tvořivé energetické vzorce, které emitují! Jednoduše krystaly držte, meditujte s nimi a pošlete do nich svůj nejvyšší záměr. Realizace záměrů se významně urychlí.

27.1.20

Excitovaná energetická úroveň, jaká je v současné době na Zemi, je přirozený důsledek změny a věčná změna je jedinou univerzální konstantou! Důležité je, že věci se konečně mění k lepšímu, bez ohledu na to, co je stále vnímáno ve vnějším světě! Jsou to prostě zbytky toho, co bylo! Nová, pozitivní, 5D časová osa je nyní na místě a vytváří se nový svět, kde převládá mír a harmonie a kde má celé lidstvo hojnost, zdraví a svobodu!

Plejádská rada světelným bytostem na povrchu: Vyzýváme všechny světelné bytosti Země, aby se nyní zaměřily na 5D Zemi, dávaly energii pouze pozitivním, krásným věcem a nadále zvyšovaly vibrace Země!

Pozorujte, co se děje? Děláte to vy, udělejte nyní, co máte. Víte, jak to udělat! Jsme zde, abychom vám připomněli, že jste tvůrcem svého světa! Vy tvoříte, co vidíte. Přestaňte vidět to, co nechcete.

Přestaň se na to dívat,

Přestaň o tom mluvit,

Přestaň to sledovat,

Přestaň o tom přemýšlet,

Přestaň se bát,

Přestaň to vysílat!

Přestaň s tím bojovat!

Změň zaměření! ?? to je skutečná změna!

Nejsme naivní. Víme, že si všichni musíme být vědomi okolností, ale teď, když si to uvědomujete, mějte to na paměti a jednoduše ZMĚŇTE SVÉ ZAMĚŘENÍ! Je to jaké je, vše je v pořádku, vše je jak by mělo být ve velkém schématu věcí!

Mějte trochu víry, že věci fungují pro vaše dobro a nový svět září pro celé lidstvo! Věci se skutečně zlepšují a budou se zlepšovat, čím dále postoupíme. Každý jste skvělý pozorovatel a mistr stvoření. Jste mistři, tak to ukažte. Na Zemi se ve všem dějí velké změny a absolutně není čeho se bát!

Velké probuzení je v plném proudu, svítá nový úžasný den pro lidstvo na nové Zemi, jasnější než kdy jindy. dnes večer mluvíme se všemi bytostmi planety Země o velkém míru a lásce!

Zvláštní poděkování Alianci Země, Velkému bílému bratrství, Společnosti bílého draka, Strážcům Země a Alianci bytostí sféry a skupině Cobra.

Zdroj: https://5dearthproject.com/the-event-starseeds-are-manifesting-the-new-earth-reality/

Zpět