4343 Co je to ˝žít vědomě˝ Pro100

[ Ezoterika ] 2023-05-10

Než uděláte jakýkoli krok, zeptejte se nejprve sami sebe, zda by ho Bůh právě v tuto chvíli dělal na vašem místě? Než vyslovíte nějaké slovo, zeptejte se sami sebe, zda by ho Bůh právě teď vyslovil na vašem místě (a každé Boží slovo mění svět). Než projevíte nějakou emoci, zeptejte se sami sebe, své duše, zda by ji Bůh projevil světu, prostoru právě teď? Než na něco pomyslíte (než řeknete své slovo), zeptejte se své duše, zda by na to Bůh myslel nyní na vašem místě (s vědomím, že všechny JEHO myšlenky se okamžitě zhmotňují ve skutečnosti)? Bůh je vždy v TEĎ právě tady, kde jste vy. Je již ve vás. Uvědomujete si to? Teprve když dostanete pozitivní odpovědi na všechny otázky od sebe, od své Duše, a je ve vás patrný pocit radosti, míru, blaženosti, bezpodmínečné lásky, ticha a klidu (ze správného směru vaší cesty v iluzi řízené vaším Vyšším Já - se zářícím sluncem na obloze), teprve pak konejte ( mluvte, vykročte)! Nejprve si tedy uvědomte KAŽDOU myšlenku, KAŽDÉ slovo, KAŽDOU emoci! Tomu se říká žít vědomý život. Žijte, drazí, vždy vědomě v každém okamžiku Bytí! A nechť jsou přirozenými stavy vaší světelné duše pouze lehkost, radost, mír, světlo a bezpodmínečná láska k sobě samému i k celému Bytí, k celému lidstvu, zatímco pocit rozletu a vnitřní spokojenosti se životem, jako důsledek všeho výše uvedeného, ať jsou přítomny v každém okamžiku přítomnosti! Nechť je tomu tak.Od nynějška a navždy

Zdroj: https://absolutera.ru/article15003

Zpět