3520 Naduniverzální síly: Tachyonová pole MyDari

[ Ezoterika ] 2022-11-29

Tachyonová pole napodobují začlenění lidské DNA do nadzvukového proudu bytí, čímž zvyšují zářivost proudů pravé pravdy.

Zaznamenáváme nástup Nové etapy lidstva - zrychlení časového přenosu světonosných struktur kanály vnímání lidského vědomí. Procesy probíhají podle tekoucích kódů, které jsou na jednotlivcích systému upevněny jako zjevená paměť pravých významů inkarnace částic - fragmentů sjednoceného vědomí v matrici planety Země. Odhalíme dým, který se usazuje pod náporem minulých událostí, a odpojíme staré vysílače. Dochází k transformaci nového systému, k přepsání kódů existence. Protože pojem ʺnovýʺ již není tak relevantní jako termín označující proces přechodu, přidáváme pro vaše vnímání další zvukovou řadu a nazýváme tento proces získávání LUXUSNÍHO nového porozumění pro vědomí jedince o procesu buněčné transmutace prostřednictvím tachyonových inkluzí běžících nadzvukovou rychlostí, které nejsou závislé na časových proudech, na které jste zvyklí, protože mají jiný princip pohybu, jinou povahu existence. Můžete ji také označit jako nové vysoce vibrační energie přicházející na planetu.

Nebo si můžete upřímně uvědomit pravou podstatu tachyonů a vzpomenout si, že jste to vy z budoucnosti... vy... před poznáním duality, před objevením se rychlosti světla, před objevením se světla, jak ho znáte. Vy, jako jednotná struktura, se programujete pro vývoj, zahříváte obecný počítač systému a budujete časovou matici, která tvoří prostor hry (vícevrstvý prostor, mnohovrstevný, vícedimenzionální), a vnímáte tyto informace, pamatujete si své počáteční kódy. Aktivujete svůj prvotní stav. Probouzíte se tím, že navazujete spojení s prvotní příčinou stvoření.

Pro informaci:
Tachyon je hypotetická elementární částice korpuskulární nebo vlnové povahy, která se pohybuje rychlostí větší než rychlost světla. Tachyony se vyskytují v jakémsi abstraktním světě, ve kterém mají objekty zápornou hmotnost a čas jde pozpátku. Tachyonové pole je extrémně husté. Jeho hustotu nelze změřit, protože jde o zápornou hodnotu patřící jinému světu, který je zrcadlově obrácený vůči světu s kladnou hustotou. Teorie záporné hustoty je podpořena pozorovatelným jevem, neustálým rozpínáním vesmíru, které je způsobeno tlakem vznikajícím při rozpínání neviditelného vesmíru. Tlak, který vyvíjí tachyonové pole na náš vesmír, svědčí o existenci neviditelného vesmíru s vysokou hustotou, kterým je právě tachyonové pole. Tachyonová teorie je holistická, protože umožňuje vznik dvou vzájemně závislých vesmírů, které tvoří nedělitelný celek - viditelného vesmíru se subsvětelnými rychlostmi a neviditelného vesmíru se supersvětelnými rychlostmi. Tachyonová teorie rovněž potvrzuje čistě metafyzický koncept Boha. Všudypřítomnost se může odehrávat pouze při nadsvětelných rychlostech, protože předsvětelné rychlosti vyžadují k pohybu prostorem čas. Všudypřítomnost tedy může být pouze atributem tachyonového vesmíru, kde jsou prostor a čas sjednoceny.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14198-nadvselenskie-sily-tahionnye-polya

Zpět