3493 Kryon: Vývoj, scénáře budoucnosti Lee Carroll

[ Ezoterika ] 2022-11-30

Zdravím vás, drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Toto bude jiný druh channelingu. Nejedná se o standardní poselství, ale naopak o představení tří budoucích potenciálů, které můžete skutečně spatřit. Toto setkání připravuje a vede futurista. Futurista věnuje svůj čas snaze předvídat nadcházející systémy ve státní správě, ekonomice a potenciální vynálezy, které by mohly změnit budoucnost dané kultury. To pak umožňuje lidstvu připravit se na věci příznivým způsobem, až k nim dojde. To je futurista. Na počest futuristů bych tedy rád vykreslil obraz tří věcí, které můžete v budoucnosti očekávat.

Jedna z otázek se týkala elektroniky a strojů a budoucnosti ʺumělá inteligenceʺ. Hrozí kvůli ní lidským bytostem nějaké nebezpečí? Má se lidstvo dostat do temné díry, kterou samo vytvořilo, protože vytvořilo stroje, které se obrátily proti němu? Bude to dělat věci, jaké představily vaše sci-fi filmy?

Zde je odpověď: ʺNevíte, co nevíte.ʺ Vaše budoucnost není předvídatelná z ničeho, co jste zažili v minulosti. Vývoj obvodů, umělé inteligence, technologie jako takové za posledních 50 let nebude platit pro dalších 50 let. Logika minulosti na vás tlačí, abyste předvídali budoucnost, ale vy to nedokážete. Veškerý váš strach z budoucí umělé inteligence je založen na vašem očekávání, že vytvoříte stroje, které budou mít stejné nefunkční vědomí strachu, chamtivosti, nenávisti a války, kterému se říká Lidská přirozenost. Je legrační, že se bojíte, že nebudete schopni ovládat sami sebe a vytvoříte ʺmyslící strojʺ, který bude mít stejné narušené vědomí jako vy. Přichází systémová změna vědomí.

Nemůžete předvídat budoucnost, kde jediné, s čím ji můžete srovnávat, je minulost, od níž se vzdalujete. Elektřina byla systémová změna. Když dojde k obrovské systémové změně paradigmatu, myslíte si, že to ovlivní cestu předpovědi? Odpověď zní ano. Změna vědomí byla ʺspoileremʺ, chcete-li to tak říci, pro futurologovu schopnost předvídat budoucnost.

Tři scénáře budoucnosti na časové ose, pro tyto potenciály neexistuje časová osa, ale skutečně představují evoluční růst od jednoho k druhému. Vše, co vám předkládám, se skutečně stalo, ale vy jste to ještě neviděli. Nemluvím o Zemi. Pamatuj si, Stará duše, že nejsi jen stará duše, jsi nesmírně stará duše. Před časem jsme vám předali poselství, které se jmenovalo ʺJak jsi starý?ʺ. Umístilo vaši duši na jiné planety, jako je Země, kde prochází podobnými posuny, jako je ten nyní, jen v různých dobách daleko v minulosti. Mnozí z vás se právě teď probouzejí k tomuto atributu a vzpomínají na to, co přichází, a mají pocity, že to možná zažili už dříve. Tato esoterická vzpomínka začíná mírnit váš strach, který je často způsoben tím, co vidíte, že se dnes s lidstvem děje. Změna někdy nahání strach. Ale začínáte se cítit pohodlněji, protože si na určité úrovni pamatujete, kam by to mohlo vést. Již dříve jste se účastnili ʺposunuʺ. Budoucnost je zcela závislá na svobodné volbě. To jste vy, nyní, zde na Zemi. Jak rychle ke změně dojde, záleží jen na vás, a stejně tak jak rychle se vědomí posune. Máte svobodnou volbu zůstat ve tmě, nebo jít do světla. Máte svobodnou volbu pro pomalou nebo rychlou změnu. Rychlejší nebo pomalejší závisí zcela na vás a na lidech na této planetě. Dojde k určitým překvapením v oblasti technologií, protože o nich nikdo nikdy neuvažoval kvůli tomu, co jste ještě neviděli. Všechna vaše očekávání jsou zmírněna vaší minulostí a teď už nemohou být.

Scénář číslo jedna
Scénář číslo jedna nemusí nutně spadat do vzdálené budoucnosti, ale dal by se považovat za první krok toho, co přijde. V centru pozornosti elektroniky budoucnosti bude Lidské zdraví. Elektronika se obrátí více dovnitř, k individuální schopnosti Člověka využívat technologie k léčení. Právě teď se vývoj elektroniky neobrací dovnitř. Vždy se vyvíjela směrem ven. Umožnila vám mluvit se světem a vytvářet sítě, které mohou všichni používat. To je vývoj směrem ven. Elektronice se ale obrátí dovnitř a propojí se s vědomím člověka - vnitřní evoluce. Zahrnuje vynálezy, které ještě nenastaly, a procesy, kterým ještě nerozumíme.

Pacientka s rakovinou se dostaví do nemocnice, ulehne a připraví se. Do těla dostane drobnou injekci Biologie, jejíž části nejsou větší než buňka, kterou sotva rozeznáte. Kmenové buňky. Co kdybyste mohli vzít část své systémové buněčné struktury, takovou, která patří k vašemu vlastnímu systému, která má vaše vědomí a vaši benevolenci, a dát jí instrukce, aby šla k nemocné části vašeho těla a omladila ji? Je to část vašeho vlastního systému, která by vám nikdy neublížila, která není umělá, ale která je ʺinstruovatelnáʺ. Součástí schopnosti dávat instrukce bude i elektronika, která pomůže vtisknout do injektované skupiny buněk vaše vědomí, abyste jí řekli, co chcete, aby udělala. Tuto skupinu buněk navádíte krevním řečištěm na její cestě k ʺpřeprogramování nádoru. Věděli jste, že každá nemoc má svůj program? Možná byste na tom měli zapracovat. Nemoc má ve skutečnosti ʺvědomí nemociʺ a pracuje s určitým záměrem. Není však chytrá a často nechápe, že svého hostitele zabíjí, ale jako konečný cíl vidí pouze růst.

Tato buněčná skupina, o které se bavíme, není formou robotiky. Není to umělá inteligence. Jste to vy, kdo zázračným způsobem vkládá své vlastní vědomí do svého vlastního těla prostřednictvím vynálezů, které tu ještě nejsou. Částečně biologie, částečně stroj a částečně elektronika. Budete to všechno používat dohromady v blahodárném scénáři, který shromažďuje specifickou energii kolem nádoru pomocí procesu, o kterém zatím nevíte. Nádor reaguje téměř okamžitě, protože se přeprogramuje. Nezapomeňte, že je živý a ve vašem těle není vhodný. Začne okamžitě odumírat. Je přeprogramován na systémové, biologické úrovni. První vlna pochopení toho, jak může být vaše osobní vědomí vpraveno do speciálních buněk, které vám byly za tímto účelem odebrány a Vědomí už není neuchopitelný pojem. Bude měřeno jako energie a jako energie bude náležitě využíváno.

Scénář číslo dvě
To, co jsem vám právě uvedl, je ve srovnání s druhým scénářem vlastně archaické. Pacientka s rakovinou se hlásí na virtuální realitu. Už ji však nemůžete nazývat virtuální, protože její zdánlivě umělá realita splývá s její vlastní realitou. Dnes jste na jejím počátku. Nasadíte si brýle a můžete se rozhlížet kolem sebe a zažívat extrémně realistický program. Můžete se rozhlédnout po svém okolí s 360stupňovým rozhledem a vidět krásnou přírodu a zažít místa, kam se nikdy nedostanete. Jakkoli se vám to může zdát úžasné, je to jen hračka ve srovnání s tím, co bude dále. Přístroj nebudu popisovat, protože bych tím mohl prozradit část procesu. Bude vynalezen. Je to v hlavách a akáši těch, kteří to udělají.

Pacientka se díky přístroji ocitne na jiném místě s jinou realitou, která jí umožňuje stát, chodit a být normální, a přitom ve skutečnosti nedělá nic z toho. V této zdánlivé simulaci může komunikovat s ostatními inteligencemi, které se zdají být Lidmi, protože jimi ve skutečnosti jsou, také komunikují prostřednictvím přístroje. Na komunikaci není nic umělého, ale umělé je vše, co vidí a čeho se dotýká. Ví to, ale brzy si to nebude pamatovat.

V této ʺjiné realitěʺ opět vejde do léčebného centra, a z lůžka sleduje obrazovku. Je to tak skutečné, že cítí vánek v parku, cítí vůni trávy... Žádná výměna není umělá. Žádná inteligence není umělá, ale všechno, co jinak zažívá, se děje díky vývoji elektroniky, která spolupracuje s jejím vědomím. Pacientka leží na pohovce a nad její hlavou je velká obrazovka. Na ní vidí svůj nádor, a ovladačem sama postupně nádor odstraňuje. Cítí se pohodlně, v poloze svalové neutrality. Personál jí radí s odstraňováním nádoru, zní příjemná hudba, barvy. Žena si léčí svůj vlastní nádor! V jiném, umělém světě, ale zároveň tam vlastně vůbec není. Její tělo však vidí a cítí věci tak skutečné. Reaguje její vědomí, a její skutečná chemie věří, že je v této léčivé budově a usilovně pracuje na vyléčení. V úžasném a nesmírně reálném virtuálním světě začíná vidět, jak je její nádor ničen jejíma vlastníma rukama, její vlastní touhou se ho zbavit a jejím vlastním záměrem a usilovnou prací. Sní virtuální jídlo, cítí ho v žaludku, pak se vrátí na pohovku, aby pokračovala v boji. Nádor cítí její příchod a mění barvy a pohybuje se, aniž by se ho někdo ʺdotklʺ. Žena si opět zpívá. Radost kousek po kousku vymazává nádor z těla. Cítí únavu z boje a radost z vítězství. Už žádný pohyb, žádné změny barev.

Virtuální zážitek trvá celý den. Je tak skutečný, že během něj několikrát sní a její tělo je skutečně vyživováno. Nakonec se zvedne, aby odešla, ale ještě není hotová. Nyní se hlásí v jiné místnosti na testy. Lékaři se s ní spojí a zahájí standardní testy, které prováděli vždy. Proběhne vpich jehlou a odběr krve - vše jako obvykle, vše virtuální. Pak se personál vrátí s výsledky. Vidí chemii a grafy, a dokonce i odpadní materiál, kde byl nádor, jak jeho zbytky vyplavuje její organismus. Lékař se usměje a řekne jí: ʺGratuluji! Je opravdu pryč,ʺ a nastává pocit radosti, nadšení a oslavy. Když je čas, aby se vrátila do reálného světa, pomalu ji přivádějí zpět. Nenasadila si brýle, milí přátelé. Neřeknu vám, co dělala, ale bylo to úplné, pohlcující a obklopovalo ji to. Nic takového neexistovalo - virtuální svět téměř tak skutečný, jako byste vstoupili do jiné dimenze.

Až se plně vrátí, nikdo nebude zjišťovat, jak to fungovalo, protože všichni už vědí: Úplné uzdravení. Její tělo, její systém a její mysl poznaly tento zážitek, jako by byl ve všech ohledech zcela a naprosto skutečný. S pomocí virtuálního vzorce, který byl skutečně napojen na její vědomí a ʺznal jiʺ, odešla bez rakoviny. To je síla elektroniky a technologie budoucnosti. To je technologie obrácená ʺdovnitřʺ. Je to budoucnost, která si uvědomuje, co dokáže vědomí a jak mocná je mysl. To je druhý scénář.

Scénář číslo tři
Stále se objevují otázky týkající se multidimenzionální lidské bytosti. Je možné, že někdy objevíme svou vlastní multidimenzionalitu a bez jakékoli elektroniky nebo strojů jakéhokoli druhu změníme svou chemii v procesu, který je známý, pochopitelný a intuitivní?ʺ

Ano, toto je váš plán. K tomu slouží celý návrh DNA. To je evoluce, o níž jsem mluvil. Nebudu vám schopen říci, jak dlouho to může trvat, protože čas evoluce je řízen vědomím svobodné vůle lidstva. Dovolte mi však, abych vám představil něco ve vašem těle, co je skutečně navrženo k tomu, aby něco takového dělalo, ale co je v tuto chvíli nefunkční. Je to něco, o čem víte a co jste přijali ʺtak, jak jeʺ v celém jeho nefunkčním stavu. Ani si neuvědomujete, že je to nefunkční. Nikdy jste to neviděli jinak. Jaké to je být nejvýše vyvinutým tvorem na planetě, s intelektem, díky němuž můžete zkoumat svou vlastní existenci, ptát se, proč jste tady, cítit lásku Stvořitele, a dokonce vyslovit slova ʺJsem, kdo jsemʺ, a přitom mít část vlastního těla, která je chytřejší než vy?

Kineziologii (svalové testování) používají praktičtí lékaři a medicína již desítky a desítky let, aby našli odpovědi na velmi jednoduché otázky týkající se vašeho těla, které by vaše vědomí mělo ve skutečnosti znát! Zde je prohlášení pravdy, které je pro Lidi těžké slyšet: Milá Lidská bytosti, vaše mysl a vědomí, jakkoli úžasné se vám může zdát, je v současné době zcela odděleno od vaší chemie, a to nikdy nebylo záměrem. Dává vám smysl, že by váš biologický plán vytvořil ʺhloupýʺ, oddělený systém? ʺHloupýʺ proto, že je v rozporu s celým instinktem ʺpřežitíʺ každého savce na planetě! Ne, není to logické a vůbec vám to nepomáhá přežít. Ve skutečnosti je to tak nefunkční, že se na vás může přisát nemoc a vy o tom nebudete vědět celé týdny, dokud se opravdu nerozjede. Pak jdete k lékaři a dozvíte se novinku.

Právě teď se k tomuto vrozenému ʺchytřejšímu těluʺ musí přistupovat zcela a odděleně prostřednictvím procesů, které jsou archaické. Skutečně vám může dávat signály, pokud se ho zeptáte, ale neřekne vám nic, co se děje v reálném čase, protože neexistuje žádný ʺmostʺ elegantního spojení s vaší myslí, který by to umožnil. Tento chybějící most začne budovat evoluce. Innate, inteligentní tělo v multidimenzionální lidské bytosti, se bude vyvíjet a začne využívat onen 24. pár chromozomů, o kterém si myslíte, že ho nemáte. V minulosti jsme vám poskytli informaci, že pomocí moderního vybavení můžete vidět pouze 23 párů chromozomů. Čtyřiadvacátý je stále přítomen, ale je vícedimenzionální. Ještě není pochopen, viděn ani rozpoznán. Existují skutečné náznaky, které lze rozluštit a které by biologovi řekly, že ʺněco je nevyvážené a mělo by to být úplnějšíʺ, ale tento pár je ve 3D v podstatě neviditelný. Tento multidimenzionální, 24. pár je ten, se kterým Plejáďané manipulovali, když přemístili vaši starou lineární sadu chromozomů v rámci vaší DNA na sadu zřejmě 23 chromozomů. Právě to vám dalo schopnost mít vědomosti o Stvořiteli, o Bohu uvnitř, možnost volby vysokého a nízkého vědomí a schopnost tvořit elegantní hudbu, umění, poezii a malířství. Je to váš příběh Adama a Evy.

Až se na této planetě začne zvyšovat vědomí a vy začnete měřit a používat kvantové věci, číslo 24 se odhalí v rámci dvojité šroubovice. Pak dojde k vašemu zjevení: ʺJe toho víc, než jsme si mysleli!ʺ Tehdy se začnou projevovat kvantové zákonitosti a chemie a fyzika se dají dohromady a budou se studovat tak, jak se vždy měly. První, co začnete pozorovat, budou Lidské bytosti, které se narodí se zvláštním vědomím, kdy budou schopny ʺvycítitʺ věci ve svém vlastním těle a díky tomu se stanou svými vlastními léčiteli. Budou vědět všechno o chemickém složení své krve bez testu. Budou vědět, když se k nim pokusí připojit nějaká nemoc, v okamžiku, kdy se tak stane, místo aby čekali, až v nich něco vyroste a způsobí bolest. Budou svými vlastními lékařskými intuitivci. Lidé uvidí první fáze a řeknou: ʺTo je neuvěřitelné. To není v pořádku. Je to nenormální. Tito lidé jsou zvláštní a neobvyklí.ʺ Budou izolováni a testováni, protože jsou vyvinutí. Vítejte na Zemi, kde se vyspělí lidé často skrývají a bojí. Přesně to jste udělali autistům ve své kultuře. Nevidíte savanty budoucnosti? Vidíte jen neobvyklou skupinu dětí, které mají zvláštní komunikaci a které jsou obtížné ve staré energii. Protože tento vývoj ve skutečnosti neočekáváte, považujete tyto věci za nestandardní nebo obtížné. Tito noví autisté prostě křičí: ʺJá jsem nelineární myslitel! Najděte způsob, jak se mnou komunikovat jinak než lineárně!ʺ. Přesto nejste připraveni studovat, co to může znamenat. Tyto okolnosti se ve skutečnosti začínají projevovat mnoha způsoby. Podívejte se, co tito zvláštní Lidé dokáží, co vy ne, a to vám napoví, kdo jsou. Tato evoluce se blíží. Ten multidimenzionální kousek vaší DNA, který ještě ani nevidíte, uvede vaše vědomí do souladu s vaším přirozeným.

Dovolte mi, abych to ukončil: K čemu je vaše přirozené připoutáno, co je také tajemstvím, ke kterému nemáte snadný přístup? Opět mluvím o tom, čemu se říká Akášický záznam lidské bytosti. Jedná se o záznam veškeré energie, činnosti a historie vaší duše na Zemi. Evoluce v rámci nové Lidské bytosti vás propojí s vaší Akášou. Co víte o Akáši ve staré energii? Je to něco, co vás často trápí, protože si pamatuje pouze negativní atributy o vašich minulých životech. Akášické záležitosti jsou věci, s nimiž i dnes pracujete, abyste se je pokusili potlačit. Jsou jemné a nejsou součástí podvědomí. Často je odhalují čtenáři minulých životů nebo jiní lidé, kteří mohou ʺčístʺ vaši Akášu v míře, v jaké je jim to dovoleno. To vše se však mění. Dojde ke splynutí přirozeného s vaší Akášou, které vám umožní plný přístup k moudrosti minulosti a plný přístup k odmítnutí všech negativních věcí. Jeden z nejvýznamnějších evolučních kroků lidstva bude toto spojení Akáši, přirozeného a vyššího vědomí. Skutečně odhalí multidimenzionální lidskou bytost. Až k tomu dojde, podíváte se na fakta a historii a uvědomíte si, že vůbec nepocházíte odsud, ale že vaše DNA pochází z hvězd. Začnete to všechno chápat, protože to všechno je součástí scénáře spojení, soudržnosti s vašimi bratry a sestrami rozprostřenými po celé obloze. To je budoucnost.

Ne dost brzy, ale dočkáš se. Každý jednotlivý člověk se pomocí své svobodné volby vrátí. Pokaždé dojde ke zlepšení pro svět, který je velkým příslibem. To je rozdíl oproti dřívějšku, drazí, kdy jste nikdy nevyvinuli své vědomí a pokračovali v nefunkčnosti válek a dalších procesů, které se po staletí neměnily. V daleké, velmi vzdálené budoucnosti přijde čas, drazí, kdy bude vaším úkolem založit další civilizaci na nějakém jiném vzdáleném místě. To dá vzniknout soucitnému jednání v jiných částech této galaxie. Jednoho dne budete společně pracovat na vytvoření další planety, která bude mít vaši pečeť, vaši DNA, a představíte jim tvůrčí zdroj, stejně jako byl dán vám. Chápete to? Opravdu chápete, jak důležití jste v tomto časovém okamžiku? Možná si řeknete, že je tu tolik záhad. Ale nakonec budou všechny odhaleny a vy tu budete u toho. Nebojte se těchto věcí, protože pocházejí od vás, z vašeho záměru. To je poselství pro dnešní den.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/30/kryon-evolution-future-scenarios/

Zpět