225 Messier Valentina Mironova

[ Ezoterika ] 2020-01-12

6. ledna 2020 norští vědci z Geofyzikální observatoře PolarLightcenter zaznamenali aktivity polární záře nad Norskem, Finskem a Islandem a náhlou změnu v proudech Země a magnetickém poli. 15 minut před ?touto rázovou vlnou? vesmírný satelit NASA naměřil pětinásobné zvýšení hustoty slunečního větru. Meziplanetární magnetické pole blízko Země se náhle o 180 stupňů otočilo. Vědci uvedli, že v magnetickém poli Země došlo na mnoho hodin k otvoru, skrze který proudil na Zemi sluneční vítr. K otočení meziplanetárního magnetického pole o 180 stupňů a k vytvoření lokální diskontinuity v polární ionosféře nedošlo. Z eliptické galaxie M87, zvané Messier 87, vystřelil paprsek.Podle observatoře Chandra 7. ledna 2020 superhmotná černá díra M87 vrhla silné výtrysky přímo k Zemi. Objekt M87 se nachází ve středu eliptické galaxie M87 v souhvězdí Panny, váží asi 6,5 miliardkrát více, než Slunce, vzdálenost asi 55 milionů světelných let. Jádro je velmi aktivní a vytváří silné záření různých frekvencí, včetně záření gama. Z jádra M87 vychází obrovský paprsek o délce asi pěti tisíc světelných let. Tento paprsek obsahuje několik svazků, jejichž optické záření je silně polarizované. Emisní barva je modrá, emisní spektrum neobsahuje čáry.

Toto záření bylo poprvé zaznamenáno v roce 1918 na Universitě California. Nejedná o obyčejného obyvatele bezprostředního okolí naší Galaxie. Vypouštění plynu z jádra galaxie M 87 pokračuje. Oblasti blízké středu galaxie obsahují smíšené emisní čáry převážně ionizovaných atomů kyslíku. Radiová emise pochází jak z galaktického jádra, tak z okolní rozšířené oblasti o velikosti sto tisíc světelných let. Galaxie M87 je výkonným zdrojem rentgenového záření. V roce 1998 bylo objeveno vysokoenergetické gama záření M87. Gama záření má velkou penetrační sílu.

Ukázalo se také, že M87 je rotující černá díra. Povaha záření M87 se neustále mění. Ze zdroje M87 k nám přišly částice s energií vyšší než 10-10 elektronvoltů. Při této energii nejsou částice odchýleny galaktickým magnetickým polem a pohybují se přímo k cíli. Silné gama záblesky mají dosvit dlouhé vlnové délky. Po počátečním pulzu gama paprsku následuje kontinuální rentgenový tok typické délky po několik dnů. Přechází od ultrafialového přes viditelné světlo do infračerveného záření a nakonec do rádiových vln, které jsou fixovány týdny a měsíce.

Během ?mnoha hodin?, kdy byla naše planeta otevřená vesmíru, došlo k nucenému opětovnému propojení magnetických polí Země a M87. Na chvíli jsme se stali nepatrnou součástí vesmírného gigantu, který nás zahrnul do svého magnetického pole. V našem případě šlo o vynucené opětovné propojení silových čar zemského magnetického pole, při kterém byla magnetická konfigurace přeskupena pod vlivem proudu plazmy z vnějšku. Účastníkem této vesmírné akce bylo i Slunce, které také bylo aktualizováno.17. 12. 2019 byla na Slunci zaznamenána silná magnetická exploze, kdy došlo k vynucenému odtržení a opětovnému připojení magnetického pole. (pozorováno NASA SDO)

V prosinci 2004 magnetar SGR 1806-20, který byl také zaměřen na Zemi, emitoval neuvěřitelné množství záření gama, a 26. prosince téhož roku došlo v Indickém oceánu k zemětřesení stupně 9. SGR 1806-20 se nachází ve vzdálenosti 50 000 světelných let od Země, ale pokud by byl ve vzdálenosti asi 10 světelných let, záblesk by zabil vše živé. Zdá se zřejmá korelace zemětřesení a výbuchu gama záření.V roce 1983 Paul LaViolett napsal, že Gama záblesky v prostoru blízkém Zemi jsou známkou silných zemětřesení.13. května havajští astronomové viděli zvýšení záření Sagittarius A (centrum galaxie Mléčná dráha) a 26. května došlo v Peru k zemětřesení 8 stupně. Sagittarius A je i nadále zaměřen na Zemi, záření z něj emituje extrémně úzký proud, řádově stotimiliontiny stupně. Potvrzením nárazové síly kosmického gama záření bylo zemětřesení 6. - 7. ledna 2020 - Portoriko, 6,4 stpně.

Všichni - společně s planetou - tvoříme jeden celek. Fáze přechodu je komplexní a globální vyčištění starého energetického plánu. Protože tento jev je nesmírně mnohostranný, zahrnuje absolutně všechny úrovně bytí. Opětovné propojení magnetických siločar vytvoří nový magnetický proud s novými vlastnostmi a gradienty pole, včetně lidského těla a mozku.MUTAGENNÍ ÚČINEK ZÁŘENÍ GAMA - nový mechanismus mutace DNAMolekulární složení DNA se mění vlivem proudu elementárních částic přicházejících z vesmíru. Nukleotid tvoří dočasnou sloučeninu s vodíkem, která je dynamickým oddělovačem. Vlivem částice dochází k ?mikroexplozi? pentarytmického kruhu. Systém DNA ztrácí stabilitu, ale získává mobilitu. Tento stav trvá zlomek vteřiny, který stačí k zapamatování změny a následné změně. Začátek transmutace je vždy ztráta stability. Nukleotidy ze 6, 7 komponentů značí začátek procesu mutace.Konstrukce získává volatilitu a ztrácí hustotu. Princip interakce chemické látky a fyzikální elementární částice poskytuje jedinečné příležitosti pro získání nového typu látky. A jako výsledek - zrod nové biochemie člověka, namísto dřívějšího buněčného stresu. Příkladem je výskyt ?uzlového? typu DNA, který se dříve nevědomky nazýval ?nezdravá? DNA.Je načase, abychom byli svědky a zároveň účastníky další destrukce starých energetických matric (myšlenky, návyky, vzorce, egregory) - od globální úrovně až po osobní, individuální.... STARÝ SVĚT JIŽ NENÍ.První příznaky již byly zaznamenány jako problémy se spánkem u dospělých a dětí. Restrukturalizace těla má své vlastní nuance. Začali jsme žít v novém světě. Tělo se přizpůsobuje novým energetickým podmínkám. Pomáhá být k sobě pozorný a nepřetěžovat se. Odpor je k ničemu.

Způsoby, jak rychle usnout:

Zatlačte na čelo v místě třetího oka a zároveň se zhluboka nadechněte.

Dlaněmi obejměte vlasovou část hlavy ? prsty nahoru. Můžete použít pouze jednu dlaň a vyčkat?.<

Zdroj: https://www.omartasatt.info/stati/ezoterika/valentina-mironova-ofitsialnoe-zayavlenie-ot-12-01-2020g

Zpět