4193 Přechod z 3D do 5D Olmat

[ Ezoterika ] 2023-04-23

V souvislosti s přechodem je potřeba co nejhlubší pochopení toho, jak je u člověka možný. Za prvé, zákony fyzického světa, na které jsme zvyklí, už nebudou fungovat tak, jak jsme na ně zvyklí, jak jsou naše vědomí a mysl zvyklé je vnímat. Člověk se nebude moci začlenit do nového energetického řádu, dokud své vědomí nezbaví starých připoutaností. Zde potřebujete pochopení, že 5D svět se nebude moci řídit pravidly a zákony, které vládly 3D světu. V 5d funkčnost samotné roviny a energie daleko převyšují funkčnost dřívějšího, omezenějšího prostoru. Téměř všechna probuzení jsou svázána s pravidly a předpisy 3D reality. Restrukturalizace pro vnímání nové reality by měla proběhnout již nyní. K tomu musíte osvobodit svou mysl od spoléhání se na znalosti o světě, které jste získali během svého pobytí na planetě. Abyste si dali příležitost přesunout se do nové reality Země, vědomí musí být zaměřeno na JÁ JSEM Přítomnost. To jediné musí zůstat v člověku jako základní poznání.

Stav Já Jsem je čisté uvědomění jako takové, bez připoutanosti k jakýmkoliv jiným konceptům. Je to svoboda od veškerého poznání. Toto je stav vědomí - jsem úplně prázdný. To znamená vytvořit v sobě duchovní naladění na vnímání vnitřní prázdnoty (může být vnímáno citlivým vědomím jako světlo). Vytvořte ochotu přijímat nové a neznámé. Každé poznání, které člověk obdržel, ve skutečnosti člověka ovládalo a regulovalo jeho jednání a představy, podle podmínek třetí dimenze. Zároveň nebojujete s nashromážděnými vědomostmi, které jsou ve vaší paměti, prostě jim přestanete věnovat pozornost, přestanete se na ně psychicky spoléhat. Hovoříme jak o vaší vlastní emoční zkušenosti, o schématech, která vám pomohla přežít (například ve vztazích s násilníkem), tak o spoléhání se na globální filozofické a fyzikální zákony: jako je například přechod kvantity v kvalitu.. Je nutné opustit připoutanost ke všem dogmatům a vědění. Zde samozřejmě potřebujete hluboké studium svých připoutaností a odvahu je opustit. To se musí udělat hned, pro každého, kdo chce zažít Novou Zemi a Nové Stvoření.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14950-perehod-iz-3d-v-5d

Zpět