6452 Andělé: Za vším, co vidíme, se skrývá rychlý proud lásky Ann Albers

[ Ezoterika ] 2024-04-28

Tolikrát si přejeme, abyste se mohli vidět tak, jak vás vidíme my. Přáli bychom si, abyste mohli vidět své světlo, svou krásu a to, jak dobře se vám všem daří ve vašem vývoji. Mnozí z vás, kteří toto čtete, jste na své Zemi vzácní. Je jen málo těch, kteří sami sebe skutečně chápou jako vibrační bytosti, a ti, kteří to chápou, jsou stále vyzýváni, aby překonali staré trojrozměrné podmíněnosti. Mnozí z vás jste první generací, která posunula své chápání povahy reality. Na své Zemi pronikáte na novou půdu tím, že si vzpomenete, jak jste zamýšleli žít, než jste přišli.

Svým příkladem pomáháte ostatním naučit se, že život může být laskavější a snazší, než se většina lidí domnívala. Když přijmete 5D paradigma kalibrace vaší energie na výsledek a jednání pouze v radostném proudu (spíše než 3D paradigma použití samotného úsilí), uvidíte, jak k vám věci přicházejí zázračným způsobem. Ostatní budou chtít vědět, co děláte a proč váš život funguje snadněji.

Zatímco se učíte přijímat toto nové paradigma, stále se na vaší cestě budou vyskytovat výzvy, protože staré myšlenkové návyky jsou v rozporu s vaším novým chápáním. Budou chvíle, kdy se budete snažit sebevíc, ale bude těžké soustředit se na něco příjemného. Milujte sami sebe takoví, jací jste, protože i když se rozhodnete milovat sami sebe, když se cítíte méně než milující, zvýší to vaše vibrace.

Posledních několik let vás všechny zavedlo hlouběji do vašich srdcí. To je důvod, proč je tolik z vás najednou netolerantních k věcem, se kterými jste se kdysi spokojili. Tolik z vás se znovu spojuje s lidmi, kteří vyživují vašeho ducha a odpojují se od těch, kteří tak nečiní. Mnozí z vás si začínají navazovat nové koníčky, nebo se zbavují starých závazků. Na vaší planetě existuje obrovské hnutí, i když není široce uznáváno, abyste se ponořili hlouběji do svých srdcí a žili autentičtější životy.

Když v daném okamžiku žijete v souladu se svým srdcem a duší, budete se cítit nabití energií, nadějí, nebo šťastní. Když nejste v souladu, je snadné cítit smutek, nebo vztek. Když vás váš proud vede k tomu, abyste jednali jemně, a vy se snažíte "tlačit na řeku", budete cítit vyčerpání z toho, že jdete proti proudu lásky, která se vám snaží pomoci dosáhnout všech vašich tužeb laskavým a láskyplným způsobem. Když jste v souladu, cítíte své pocity, přijímáte a milujete sami sebe skrze ně, budete se cítit úžasně. To, čemu říkáte "zázraky", k vám bude proudit. Ctít svůj osobní proud lásky je ten nejradostnější pocit na světě. Odolat mu se stává stále větší výzvou.

Tento rychlý proud lásky je také důvodem, proč je v poslední době tolik lidí na vaší planetě naštvaných. V tomto rychle se pohybujícím proudu je těžké ignorovat, nebo potlačovat své pocity. Ti, kteří mají nacpané city po celý život, zažívají emocionální "erupce", když se jejich srdce začíná probouzet.

Těm, kteří si uvědomují hodnotu svých pocitů, poskytují tytoemocionální výbuchy jasnost a vedení, které jim pomáhá vrátit se zpět na cestu větší radosti. Pro jiné jsou tyto pocity zneklidňující, když se rozhlédnou kolem sebe a vidí, že ještě nejsou tam, kde by chtěli být. Pro další jsou pocity tak zneklidňující, že hledají někoho, nebo něco, na co by mohli svalit vinu, a často se snaží najít společnost ve svém nešťastném stavu. Ve všech případech vám vaše pocity říkají jednu jedinou věc - jak blízko, nebo daleko jste od sladění se svým srdcem, duší a proudem lásky, který vás vede.

Ti, kdo na tebe míří svůj hněv, "nevědí, co činí". Ještě nechápou, že jejich hněv je výsledkem jejich vlastního vychýlení. Je snazší obviňovat někoho jiného z nepříjemných pocitů. Dá to více práce přiznat si, že k rozrušení dochází proto, že vám někdo, nebo něco ztížilo soustředění způsobem, který vám připadá jako láska. Když jste naštvaní, nejrychlejší způsob, jak se z toho dostat, je znovu se zaměřit na něco, někoho, nebo nějakou myšlenku, která se více podobá lásce.

Když na vás někdo namíří své rozčilení, nebo když jste svědky nemyslitelného chování kolem vás, stále se můžete rozhodnout, kolik moci mu dáte. Můžete si vybrat, kde a na co se zaměříte. Když se znovu zaměříte na něco, co je vám lepší, nelaskavé, nebo nemyslitelné chování se pro vás stane irelevantním. Důležitější je zaměřit se na cokoli, co se podobá lásce. Zde najdete nejen svou radost, své vedení a svá řešení, ale v této vibraci také přispějete k lepšímu a mírumilovnějším světu.

Situace a lidi ve svém životě můžete efektivněji zvládat z místa, kde se cítíte dobře, než když jim dovolíte manipulovat s vašimi pocity, nebo činy s nižším chováním. Můžete efektivněji řešit problémy světa ve vibraci láskyplných řešení. Snadněji můžete cítit přítomnost svých drahých v duchu, když dosáhnete vibrace lásky, ve které žijí. Tento rychle se pohybující proud je také důvodem, proč mnozí z vás kolísají mezi neuvěřitelnou energií a vášní někdy a naprostým vyčerpáním jindy. Když se sladíte se svým srdcem, budete cítit bezmeznou energii. Bojovat se svým přirozeným nutkáním cítit se dobře bude vyčerpávající. Kritizování sebe sama, nebo druhých způsobuje odpor k lásce a také vás unaví.

Klíč k opětovnému nabití energií je jednodušší, než si většina myslí. Naslouchejte svému tělu. Má velkou moudrost. Naslouchejte své mysli, když dostanete impuls udělat něco příjemného. Naslouchejte svým emocím a vnímejte je jako barometry, které vás vedou na cestu lásky. Něco tak jednoduchého, jako je naslouchání svému tělu a zdřímnutí si, vás může omladit a usnadnit vám celý den. Něco tak jednoduchého, jako je touha po určitém jídle k večeři, vám může poskytnout přesně ty živiny, které vaše tělo potřebuje. Nutkání prozkoumat nový koníček vás může dovést k osobě, se kterou jste se chtěli setkat, nebo osobě, která vás může dovést k odpovědi, kterou hledáte.

Vedeme vás vždy po té nejlaskavější cestě. Když nasloucháte svému srdci, jste této cestě blízko. Když se cítíte dobře, jste na této cestě. Když se cítíte naštvaní na cokoli, nebo na kohokoli, máte dočasné zakolísání. Ve chvíli, kdy se znovu zaměříte na něco, co je vám lépe, budete zpět na správné cestě a přijmete naše láskyplné impulsy.

Navzdory tomu, jak se to v současné době zdá, váš svět směřuje k větší lásce. Existuje mnoho růstových bolestí, když lidé zjišťují, že jejich srdce vystupuje na povrch jako nikdy předtím. Tolik lidí neví, co si počít se silnými pocity. Ale vy ano. Víte, že vám řeknou hodně o tom, zda jste, nebo nejste v souladu se svým srdcem, duší a vedením.

Dovolte sami sobě, abyste se cítili dobře, i když život není takový, jaký si přejete, když lidé nejsou takoví, jak si přejete, a dokonce i když se k vám někdo chová nelaskavě. Nemusíte se k nim připojovat v hustších vibracích. Místo toho si můžete zvolit šťastnější myšlenkový pochod a tím si dopřát svobodu žít ve vibraci lásky. Zde, na cestě srdce, najdete milost, dobrotu a vedení, po kterém tak vroucně toužíte.

Bůh ti žehnej! Máme tě moc rádi. - Andělé

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/28/the-angels-theres-a-fast-moving-flow-of-love-behind-all-we-see/

Zpět