342 Galaktická federace a NWO Cosmic Agency

[ UFO ] 2020-05-22

Alenym: Federace říká na nesčetných duchovních webech, že svobodná vůle musí být respektována. Vidíme to opačně. Federace stojí před lidmi znovu a znovu s výmluvami, které platí pouze z jejich pohledu, nikoli pro lidi na povrchu. Jejich zákony o nezasahování jsou také vtip. Platí pouze v případě, že jim to vyhovuje. Zasahují každý den a každou hodinu. Provoz lodí Federace je na Zemi a ze Země historicky nejvyšší ze všech dob. Proto nechtěli, abychom se přiblížili. Snažili se nás udržet na vysoké oběžné dráze. Připadají nám nepříjemnější ještě více.

Nai´Shara: Myslíme, že je čas udělat pravý opak toho, co předtím. Dříve chtěli, aby natáčeli videa a žádali federaci o pomoc videi, kde lidé doslova pláčí. Není to fér.

Alenym: Dost proseb a uctívání nehumánních ras jako bohů. Začněte sundáváním masek. Spojte se. Je jich mnoho, což je problém. Zaštiťují se navzájem, vždy popírají svou přímou účast nebo se ospravedlňují technickými postupy. Jsou to nejznámější rasy, nevnímají to jako genocidu. Mnoho to vnímá jako test lidstva, kam až mohou zajít, než se lidé vzbouří. Není zřejmé, o co Federaci jde. Federace překračuje svá práva, protože samotní lidé neřeknou a neudělají nic. Jen se řídí příkazy. Chtějí, aby za sebe lidstvo bojovalo, za svobodu, nezávislost, společně. Kdy už se jim bude zdát, že je to dost?
Chtějí osvobodit lidi, jen mají jinou představu, jak to udělat. Vytváří novou mezihvězdnou rasu, ale lidé v tomto procesu trpí. Není to příklad hodný následování, protože jsou vedeni nelyřanskými rasami bez patřičných emocí. Nechceme být součástí takové nespravedlnosti. Etika byla utvářena podle jejich pohodlí.
Nejlepší by bylo odhalení pravdy, aby si co nejdříve uvědomili, co se stane. Přestat být ohleduplný a dávkovat pravdu po troškách.

Naše posádka nesouhlasí s tím, co se děje. Lstivě nás přesunuli nás na vysokou oběžnou dráhu. Odstavují Swaruu od internetu. Dvě lodě nás hlídají. Nezdá se to být příliš etické. Jsou tu i jiné rasy, a ty dělají, co je v jejich silách. Federace je velmi velká a s mnoha úrovněmi a skupinami.

V tuto chvíli jsme v tom sami. Oficiálně. Ale jsem si jistá, že je zde nesčetně ras, které nesouhlasí, ale nemohou s tím nic dělat. Opravdu jsme dříve nevěděli, jak rozsáhlý byl zásah Federace na Zemi a v jaké formě.

Alenym: Na začátku roku 2020 přišla Federace s tím, že provede zásah k odstranění překážek pro osvobození, nový úsvit. Nás požádali, abychom se přesunuli na vysokou oběžnou dráhu - vzdálenost 750 000 kilometrů, abychom nebyli ohroženi. Od 750 000 kilometrů nemohou naše senzory nic zachytit. V podstatě je to meziplanetární vesmír, černý, prázdný a vznášet se ve věčné temnotě leze každé posádce na nervy.

Jak federace začala se svými pohyby, Aneeka postupně objevovala věci, které se do příběhu nehodí. Je to založeno převážně na datech od lidí, protože od Federace jsme dostávali nespolehlivá data, filtrovaná a upravená. Proč nám lžou, když jsme také ve federaci. Strávili jsme na vysoké oběžné dráze více než dva měsíce, duševně nic moc. Začali jsme trvat na návratu na nízkou oběžnou dráhu a federální rada, se kterou jsme byli v kontaktu návrat stále odkládala, než operace skončily. Ztratili jsme trpělivost a varovali je. V prostoru Federace máme umožněno jít kamkoli chceme. Dali nám více překážek a říkali, že je to pro naši bezpečnost. Přesto jsme loď snížili na nízkou oběžnou dráhu. Protestovali a nasadili na nás dvě lodě z Centauri.

Jak jsme očekávali, Anéeka zjistila nesčetně aktivit Federace, které nelze považovat za ?tolerantní?. Potvrzují, že některé věci jsou způsobeny přímo Federací. I když se to zdá nepravděpodobné, nevěděli jsme, co se děje. Nemluvím o celé Taygetě, ale o posádce naší lodi. K informacím ze senzorů jsme přidali pozemské informace a výzkum s radou Alcyone, která kontroluje všechny aktivity plejáďanů.

Došli jsme k závěru, že události na Zemi přímo řídí samotná Federace. Přitom ignoruje a překrucuje zákony svobodné vůle a první směrnici o nezasahování. Sdělila jsem to Radě Alcyone, která je členskou organizací Federace. Má velký vliv, protože její členové si udrželi loajalitu ke kulturám a civilizacím hvězdného klastru Plejád M45.

19.května mě Rada Alcyone pověřila zjistit, co se děje.

Nai´Shara: Lidé říkali, že o tom věděli, ale nemají ponětí, do jaké míry zasahuje Federace do jejich životů.

Alenym: Federace považuje realizaci jediné vlády, jediného náboženství a jednotné měny za jediné řešení problémů a konfliktů na Zemi.

Gosha: Není to náhodou NWO? Proč mají tolik zájmu ničit lidi? Že bychom se měli vzbudit sami vypadá jako výmluva. Tohle není holografická společnost.

Alenym: Bytostem není povoleno se probudit sami. Pravda je jiná, je to přímý zásah nehumánních ras, které ovládají všechno zvnějšku. Aby implementovali holografickou společnost, musí nejprve změnit myšlení lidí. Nejprve musí ovládat lidskou populaci, aby změnila své vnímání. Proto nařídili pořádek. Chtějí nainstalovat NWO, protože to pochází z Federace. Federace funguje a prosazuje se na populaci Země prostřednictvím skutečných planetárních kontrolních skupin, jinými slovy tajnými společnostmi, jako jsou ilumináti.
Federace je velmi veliká. Tohle vzešlo z frakcí v rámci Federace.

Robert: Peníze jen zotročují a brání vývoji civilizace, nemluvě o náboženství. S matrixem nikdy nepokročíme.

Alenym: Federace nepovažuje za proveditelné odstranit peníze nebo náboženskou kontrolu, alespoň prozatím. Chtějí nejprve zavést NWO a ovládat jeho části podle svých plánů. Nezvládají současný světový nepořádek.

Míříte k transhumanismu.

Nai´Shara: Míříte k plné kontrole.

Alenym: Nevíme, jaký je konečný cíl Federace. Jak říká Nai´Shara, je zřejmé, že je to úplná planetární kontrola.

Gosha: Má tahle kontrola něco společného s přechodem lidí ze 3D, se vzestupem, s osvobozením?

Alenym: Vidíme opak. Důkazy, že chtějí pokračovat ve 3D.

Nai´Shara: Možná, že to je konečný účel, a proto omlouvají své činy. Mezitím zneužívají lidi. Na jednotlivcích jim nezáleží. Proto rasa bez emocí nemůže logikou určovat směr planety plné lidí, kteří se vyznačují právě tím, že jsou emocionální.

Alenym: Proto nás odstraňují z cesty. Také nás vnímají jako vysoce emocionální, a proto nelogické a nedůvěřující jejich plánům.

Anéeka: Zbývá odhalit metoda kontroly používaná Federací. Federace ovládá ty, kteří kontrolují Zemi. Je v přímém kontaktu nejen s Trumpem, Putinem, lídry EU, Číny a Japonska. Považuje je za regionální lídry, užitečné ke koordinaci těchto regionů. Federace není schopna pracovat se Zemí, s lidmi, pokud má více vůdců. Federace potřebuje nejprve jednu vládu světa. Je to falešné, protože Země již má světovou vládu. Říká se to jen pro lidi.

Federace manipuluje a ovládá populaci přímo. Vydává příkazy v přímo koordinuje skupiny vlád za vládami. Deep state není až tak hluboký. Stojí přímo za vládami při veřejných projevech. Nejvyšší ilumináti a spolu s nimi nesčetná tajná společenství. Všechny se vzájemně prolínají a vzájemně koordinují, aby ovládaly celou planetu. Také bojují o moc a kontrolu. Je to boj o moc mezi tajnými společnostmi, který se dnes projevuje.
Federace hovoří s vůdci tajných společností, ti ovládají tajné společnosti, ty ovládají politiky, ti ovládají společnost. Putin, Trump, EU, Čína, stejně jako Soroš, Gates, Clintoni, Obama jsou jen loutky v popředí. Celé je to gigantický mechanismus tajných společností.

Federace mluví také s politiky, pokud je to nutné, nebo s lidmi, které potřebuje pro svou agendu. Federace je tím, kdo všechno shora kontroluje, přímo dává příkazy, co dělat dál. Římské kontrolní mechanismy nad jejich dobytým územím používaly stejné metody. Přijdou, převezmou kontrolu vyšší vojenskou mocí, zkolaborují elitu a umístí správce tajných společností. Kdyby to tak neudělali, dopadlo by to jako v Iráku po invazi v roce 2003. Byl zbaven všech politických a kontrolních systémů a ponořen ho do chaosu a totální anarchie, kde kontrolu nad zemí převzali menší frakce, klany a dokonce i pouliční zločinecké gangy, čímž se protáhla a ztížila doba obnovy.

Federace nebo jakákoli invazivní vnější síla nemůže přijít a odstranit všechny kontrolní mechanismy společnosti.

Robert: Takže probíhá invaze?

Anéeka: Federace kontrolovala planetu posledních několik tisíc let. Teď se zdá, že probíhá plnohodnotná invaze. A neočekávejte, že by to bylo jako ve filmu Den nezávislosti. Je to totální převzetí za použití skrytých metod, mentálně a inteligenčně daleko před lidmi.

Robert: Jak si může lidstvo uvědomit, že se jedná o invazi v globálním měřítku?

Nai´Shara: Probuďte se.

Anéeka: Na určitém stupni probuzení je to zřejmé. Dokonce i jejich obrovská potřeba zdiskreditovat vše, co souvisí s ET, to je způsob mnoha mimozemšťanů jak se skrýt.

K´aal´el: Proto lidé nechápou co se děje. Používají světská vysvětlení a nemají dostatečně rozvinutou perspektivu porozumění.

Gosha: A odkud jsou informace, že je Cabal poražená?

Anéeka: To pochází od nich. Odstraňují odpad. Bojují proti všemu, co se jim nehodí. Satanisté, ještěrky a podobné nepovažuje Federace za velký problém. Bude vyřešen, jakmile převezmou plnou kontrolu nad Zemí. Rasy plazů ale nejsou všechny regresivní.

Nai´Shara: A vlastně je stvořili lidé.

Anéeka: Frakce pozemských reptiliánů spolupracuje s Federací, protože dochází k rozvoji další úrovně planetární kontroly směrem nebo s ohledem na dominanci existující plazí civilizace z vnitřní Země. Regresivní rasy a chování je projevem lidí, který se rozpustí během zásahu a pod totální kontrolou Federace.

Robert: Co vnitrozemské rasy jako Agharťané a další?

Anéeka: Budou přiměřeně modifikováni a pod kontrolou Federace.

Gosha: To jako že budou odstraněni Federací?

Anéeke: Federace není špatná. Dělají to, co si myslí, že je nejlepší. To neznamená, že to bude to nejlepší pro lidstvo. Hodně lidí bude trpět a umře, budou zde konflikty, války, nadvláda mužů. Vše pro nejlepší rozvoj planety a k všeobecnému dobru. Nemohu říci, zda NWO bude, či nebude dobré pro běžné lidi, ale nejsem o tom přesvědčena.

Nai´Shara: Z pohledu lidí na Zemi to vypadá jako psycho hra, z pohledu Federace nikoli.
K´aal´el: Federace prostě zapomněla na skutečné potřeby lidí, pro které jsou emoce důležité.

Anéeka: Ani finanční plány, jako je Gesara, o nichž všichni mluví, nelze považovat za něco pozitivního. Je to návnada, nebo manipulace k přijetí čipu s vakcínami.

Gosha: A co je podle vás nejlepší?

Alenym: Plné odhalení, aniž by manipulovali s pravdou, pravdu pro lidi. Žádejte Federaci o pravdu z pohledu nehumánních ras. Vysvětlete jim pravdu. Chtějte znát důvod každé kontroly. Poskytněte jim okamžité záruky. Chtějte odstranění měny založené na úrocích a úvěrech. Pokud budou s lidskou rasou nakládat jako s mentálně retardovanou, nikdy nevyroste.

Nerozumíme všemu, co a proč dělá Federace, ale to není omluva pro zakrývání pravdy. Nic lidem neřeknou. Nechávají lidstvo v naprosté temnotě.

Nai´Shara: Lze to také považovat za zábavu pro ně, hrají si na Bohy tisíce let. Je zábavné manipulovat s lidmi jako s loutkami. Není fér, aby chladná, logická rasa chtěla učit lidi jak se chovat v pokročilé společnosti. Proto nás drží stranou a chtějí izolovat Swaruu.
Alenym: Federace by měla odhalit svou přítomnost, například prostřednictvím politiků. Aby lidé viděli, že je Federace za velkými změnami ve prospěch lidské populace. Idealismus znamená nabrat správný kurz, a není to nedosažitelné. Lidé byli vždy vedeni k tomu, aby neztráceli naději.

Nai´Shara: Idealismus jde ruku v ruce s etikou. Proto odstranili Davida Ickea. Zatím tobě (Goshe) dovolili publikovat všechno, ale taky tě budou chtít kontrolovat.

Gosha: A starseed všemu rozumějí?

Alenym: Ano, oni ví. Jak vysvětlovala Swaruu. Přichází kvůli duchovnímu pokroku. Kvůli tření.

Nai´Shara: Jakmile vstoupí, hrají hru. Dali svolení. Ale není správné, že hra dosahuje těchto úrovní klamu za cenu emocí. Mnozí z nás to již udělali, chodí tam, a to je důvod, proč můžeme říci, že to není hra.

Gosha: Ale proč sem starseed chodí, když ví, že všechno kontroluje Federace, že pracují pro Federaci?

Nai´Shara: Ze svých osobních důvodů.
Alenym: Každý má svůj vlastní osobní důvod.

Gosha: Má to něco společného s osvobozením Země?

Nai´Shara: Ano, má. Taky je nutno říci, že občas Federace mučí lidi, aby viděla, jak dlouho vydrží, než sami odejdou. Federace zkouší, kolik toho lidé vydrží, než řeknou dost.

Alenym: To je velmi důležité. Jsou hluboce přesvědčeni, že tření a utrpení zrychlují duchovní růst na vaší straně.

Gosha: Co teď uděláte?

Alenym: Zůstaneme zde, budeme oči a uši Rady Alcyone. Taygeta nemůže vystoupit z Federace, protože jejím členem je Rada Alcyone. Lyřanská rasa v Plejádách dominuje. Je to emoční rasa. Emoce nemohou být degradovány na logiku.

Anéeka: Ignorování emocí vytváří problém. Federace tomu na své úrovni nerozumí. Diskredituje emoce ve prospěch logiky.

Nai´Shara: Požádejte lidi, aby prohlédli. Dali si informace dohromady. Vše je tak jasné.Ti, kteří by měli být v žaláři jsou stále zde. Lidé by to měli vědět. Mají všechna práva žádat to ze svého srdce, protože jsou to oni, kdo trpí touto psychotickou hrou. Ano, je tu monumentální duchovní růst, ale za cenu života a citů.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=n2Yz0tRJAaw

Zpět