4721 Kolektiv: Pochopení účelu zneužívání Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2023-07-17

Pochopení účelu zneužívání dětí a obchodování s lidmi na životní cestě

Tento týden má naše autorka několik otázek, které by vám ráda položila a na které vám rádi odpovíme. Dnešní channeling je jakýmsi časem otázek a odpovědí s kolektivem na téma zneužívání dětí, konkrétně na téma obchodování s dětmi, které je v současné době opravdu velmi aktuální, částečně kvůli filmu Sound of Freedom. Také proto, že se rychle stává největším zločineckým podnikem na světě. Proč si někdo do své životní karty zapsal, že bude v dětství obchodován.To je pro mě prostě nemyslitelné. Já sama jsem přežila několik forem sexuálního zneužívání, včetně toho, že mě v dětství sexuálně zneužíval můj otec. Ale být denně předáván několika zneuživatelům, každý den, až nakonec po několika letech vaše tělo prostě vypoví službu - to je pro mě prostě nemyslitelné. Pokud se na to podíváte jako na situaci: ̎Obchodovaní se snažili, jak se říká, spálit nějakou karmu, ̎ je to stále velmi, velmi temná cesta, pro mě prostě těžko pochopitelná.
Jde temné mocenské struktuře o životní energie dítěte. Bezpochyby ano. Ale jak se to mění nyní, když Země přijímá mnohem více Světla? Jak se to mění nyní, když tolik lidí začíná Vzestupovat a žádá o pochopení Vzestupu a hledá způsoby, jak zvýšit své vibrace? Připadá mi to jako zvláštní dichotomie, tyto dva protiklady jdoucí paralelně vedle sebe.

KOLEKTIV: Zdravím vás, drazí! Jsme velmi rádi, že s vámi můžeme opět mluvit.
Možná je mezi vámi řada těch, kteří tyto otázky také položili. Co se děje ve světě? Kdo a proč by si tohle plánoval? Co z toho vlastně ta stará mocenská parta má?

Podívejme se na první otázku: Kdo by si to zapsal do svého životního plánu?
Pokud máte pocit, že celý život je náhoda, že by nikdo nikdy na žádné úrovni takovou věc nežádal, řekli bychom, že je to pochopitelné. Protože z lidského hlediska, z místa, kde se nyní na planetě nacházíte, nedává smysl ani to, že by se někdo vystavoval takovému mučení nebo v tom viděl nějaký smysl. Takže to, co nyní uděláme, je, že se vžijeme do osoby, jak to bylo, někoho, kdo se s tím smířil. Řada z nás v rámci Kolektivu každopádně otroky byla.

Otrok může být vykořisťován na jakékoli úrovni, jak jste si vědomi. Zejména ženy a děti jsou během zotročování těžce vykořisťovány. Nepoužíváme výraz ̎otrok ̎ jako jakési kulturní přiřazení, jako by toto označení bylo vším, čím daný člověk je. Ale jako zotročené osobě se jim od útlého věku říká, že to je vše, čím jsou, a to tak, že mnoho z nich nepřežije příliš dlouho, když se jich ujmou jako dětí. Nejprve pochopte, že otroctví existuje již mnoho tisíc let, od pádu do třetí dimenze, protože je to jeden ze způsobů, jak hierarchie existuje ve stavu, v jakém je schopna existovat. Lidem je vnucován pocit beznaděje - ve skutečnosti se má přinejmenším polovina lidstva, ne-li většina, cítit naprosto bez zastánce. Bez skutečného zastoupení v rámci mocenské struktury. Bez možnosti volby. Bez peněz a majetku. Bez hlasu, ať už společenského, kulturního či jiného. To dokonale slouží jejich záměrům. Proč by to teď měl někdo dobrovolně zažívat, zvláště když to v současnosti zažívají miliony lidí na planetě - v době, kdy Země skutečně vzestupuje! Promluvme si s tou, která byla sama zotročena.

------------------------

Zdravím vás, přátelé! ̎Několikrát jsem na sebe vzala život zotročené osoby, abych posunula své vědomí na úroveň, která by nebyla čistě v opozici k mému vnějšímu prostředí, ale byla by vysoko nad tímto prostředím. ̎ Lidé se učí bojovat proti všemu, co se jim nelíbí. ̎Snaží se to vytěsnit z mapy lidských zkušeností. A já jsem přišla právě proto, abych tímto způsobem trpěla. Teď už si to nevybírám a většina těch, kteří přišli pod třetí dimenzi, se rozhodla, že se nevrátí, a to je fakt. Pokud jsou schopni postoupit dál, udělají to. Já jsem však přišla s úmyslem a očekáváním, že budu zotročenou osobou, bez svobody, bez hlasu, bez možnosti volby, bez vlastního života kromě toho, který mi byl nařízen. A vězte, že tyto osoby existují i v nejvyšších patrech všech kultur na Zemi. Dokonce i ta, která je domorodá, bude někdy hrát v této mocenské struktuře výměnou za peníze nebo jinou formu páky.

Ve skutečnosti není přáním žádného dítěte, aby bylo takto využíváno. Mnozí si kdysi v lidském těle řekli a pomysleli: ̎Špatně jsem si vybral. Tohle je příliš. Tohle nepřežiju. ̎ A přesto se v těch okamžicích, kdy dojde ke zneužití, vymaže mnoho staletí špatného jednání, protože člověk sám na sebe bere to, co v jakémkoli počtu životů naložil na druhé. Nebo s čím souhlasili - o čem se domnívali, že je v pořádku, aby to dělali ostatní. V jiných případech, jako například u mě, si to zvolili, aby se přesunuli do vyšší mysli, z pouhé nutnosti. Neříkáme, že si někdo zaslouží být potrestán a trpět, protože to je v rozporu s Vesmírným zákonem, nedobrovolně nutit druhého trpět. Nenutíme k tomu ani sami sebe. Pokud se rozhodneme otevřeně, existuje mnoho důvodů. Dnes jsem uvedla jen několik. Pochopte však, že to, co si duše přeje pro svůj vlastní růst, se tomu, kdo se na situaci dívá zvenčí, může zdát velmi podivné.

Ze své pozice toho, kdo takto trpěl, jsem schopna jít za těmi duchy na Druhé straně, které jsem sama v jiných životech zneužívala nebo mučila, a ujistit je: ̎Trpěla jsem stejně jako vy a nyní chápu, čemu jsem vás nebo vaši rodinu či vaše děti vystavila. ̎ To bylo nejen špatné v morálním smyslu, ale vytvářelo to velkou nerovnoměrnost v mých vibracích a znamenalo to, že jsem potřebovala zažít to, čemu jsem vystavila druhého, abych omluvila, uvolnila nebo zprostila viny to, čeho jsem se dopustila v jiných životech.

Tak by se dalo říci, že každý člověk má za sebou obrovskou kombinaci životních zkušeností. Někteří se objeví jen několikrát. Já, stejně jako většina z vás, jsem prošla mnohokrát. Mnohokrát v pozemském životě a nehledajíc odplatu vůči sobě nebo ostatním, ale abychom pochopili hloubku této duality, kterou jsme se dobrovolně rozhodli prožívat po staletí. Neřekla bych, že jsem se rozhodla ji prožívat nyní. To bych vůbec neřekla. Řekla bych, že jsem skoncovala s podivným a nerovným a velmi zatěžujícím a traumatizujícím světem duality.

---------
Opět platí, že většina z vás také pravděpodobně skončila s celou zkušeností života ve světě třetí dimenze, který byl tak rozdělen mezi temnotu a Světlo a dobré a špatné, jak je lidé označují. Časem začnete chápat, že existuje pouze zkušenost. Existuje pouze energie, která vás vede buď od osvícení, nebo k němu, každým dnem blíž a blíž. Těm, kteří se nerozhodli žít ve Světle, bychom řekli, že je to vaše rozhodnutí, ale že se dveře zavírají, dalo by se říci, a je třeba se rozhodnout vstoupit do Světla a být v něm natrvalo. To je krásná věc, když si uvědomíme, že načasování pozemských životů se nyní dokonale shoduje s rozhodnutím buď se posunout ve vibraci nahoru, nebo zůstat na nízké vibraci a riskovat, že se propadneme ještě hlouběji. V obou případech se jedná o okamžik velkého posílení, protože rozhodnutí člověka určuje jeho cestu na neurčitou dobu. Když se tedy podíváte na ty, kteří se trápí a jsou zotročeni a nepřežívají tento proces, jako většina z nich, řekli bychom, pochopte, že si to z velké části sami zvolili.

Existují lidé, kteří přicházejí bez životní mapy, ale většina z nich není ze Světla. Ti, kteří jsou ze Světla, mají tendenci žádat o určitý soubor okolností, aby se mohli dozvědět více. V této době Vzestupu se tedy lidé posouvají vpřed velmi, velmi rychle a žádají, aby se jejich duše opláchla od traumatu, které vyvolali v ostatních. Žádají o opláchnutí svých duší od bolesti a ztrát, které způsobili nejen sobě, ale i mnoha lidem kolem sebe v řadě životů. Starý způsob, staré paradigma znamenalo trpět za to, co člověk udělal v jiných životech, a to samozřejmě nyní končí. Takže mimo tuto generaci se s tím už moc nesetkáte - s touto tendencí trpět, aby se dosáhlo růstu. To už není požadavek a ti, kdo nyní přicházejí, to už nevyhledávají. Ano, někteří jsou stále obchodováni v drasticky mladém věku. K tomu může docházet. A opět je to konec, který vidíte u tohoto druhu programu, dalo by se říci, sebekorigace, učení se tvrdou cestou. Lidstvo se rozhodlo jít nahoru. Pokud jste na časové linii Nové Země nebo se k ní nyní připojujete, nebudete takto trpět [v žádném budoucím pozemském životě]. A tak se nyní vracíme v okamžiku promluvy k našim přátelům v Kolektivu a děkujeme jim za tuto příležitost. Namaste!

KOLEKTIV: Skvělé, přátelé!
V odpovědi na otázku našeho pisatele, proč stará mocenská struktura tak dlouho využívala obchodování s lidmi, chceme říci, že Trauma je samozřejmě něco, z čeho čerpají jak energeticky, tak skutečně fyzicky. Takže tam nezacházíme do velkých podrobností, o jejich praktikách je k dispozici spousta informací. Ale řekneme, že ano, byla to součást jejich schémat a součást toho, jak sbírali životní energii nevinných dětí, která je přinejmenším silná [energie]. Ale také řekneme, že tyto temné plány a temné činy jim kopou mnohem hlubší jámu, než si mohou myslet. Protože jakmile se do nich vlije Světlo, dojde k definitivním okamžikům, kdy si lidstvo začíná uvědomovat: ̎Nemůžeme už dovolit, aby to takhle dál pokračovalo, a nemůžeme už dovolit, aby nad námi převládla mocenská struktura. ̎ Která pedofilní sítě nejen sankcionuje, ale velmi často i obecně řídí.

Mnohé z toho záleží na vás.
Zvýšíte své vibrace tak, aby se život na Zemi stal něčím úplně jiným než místem zotročených dětí - vykořisťovaných osob na všech úrovních? Zvýšíte své vibrace, své vědomí natolik, že planeta, na které žijete, nebude takové chování tolerovat. Přesune se z duality jako způsob nastolení růstu duše. Samozřejmě můžete vnitřně růst bez násilí, bez traumat! Je třeba se rozhodnout. Udělejte to nyní: "My jako lidská rasa už nepotřebujeme trpět, abychom rostli na úrovni duše, abychom plnili své pozemské poslání. "Nepotřebujeme podporovat staré mocenské davy implicitní či explicitní podporou současných politických systémů". Skoncujeme s přivíráním očí nad jejich zkorumpovaností a nad tím, že je ovládají korporace, které jsou často řízeny tajně a zabývají se těmi nejhoršími myslitelnými podniky. Těžko to nazvat podniky. Jsou to prostě kriminální činy. Skládáme vám to k nohám.

Pokud nesouhlasíte s tím, že by děti nebo kdokoli jiný měl být vykořisťován a traumatizován a vězněn a zotročován, řekli bychom: Kolika lidem z vaší minulosti jste dnes odpustili? Kolika z vašeho vlastního života, a kolik své vlastní životní síly a svých vlastních rozhodnutí jste odpustili? Jak moc jste se rozhodli milovat a přijímat všechny? Přesunout se do vysokého srdce a odmítnout nálepky a soudy, nárokovat si status boha/bohyně, status spolutvůrce? Přestat se cítit jako oběť, protože vidíte, jak se druzí stávají obětí, a považujete to za traumatizující? Víte, že Božská láska je větší než jakákoli situace, kterou můžete kdy spatřit! A víte, že tato velká Láska nyní proudí na planetu. Způsobem, který způsobí převrat v tom, jak všichni vnímáte sami sebe a své životy. Tyto děti nejsou samy. Všichni, kdo vyrůstáte na zkažené a problémové planetě - nikdy jste nebyli sami. Učiňte tedy své rozhodnutí, udělejte ze své záležitosti a své provincie tu, která se dostane za hranice úžasu nad do očí bijícím zlem, které před sebou vidíte, a přijme i ty nejtemnější impulsy, které jste možná sami někdy nesli. A povzneste se nad ně! K tomu, co vznešené srdce uznává jako jedinou Pravdu. Určitě jste od mladých lidí v šedesátých letech slyšeli, že ̎Láska je všechno, co existuje! ̎. Vskutku je! A tak vám, drazí, posíláme mnoho lásky a požehnání. Jsme stále s vámi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/17/the-collective-understanding-the-purpose-of-child-abuse-and-trafficking-in-lifes-journey/

Zpět