365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of light

[ Ezoterika ] 2020-06-14

výběr
V rámci nového umístění, ve kterém se nacházíme, a planety rostoucí ve vibracích, jsou nižší vibrační bytosti vyjmuty z astrální roviny. To jsou fantastické zprávy. Pokud se však některá z těchto nižších vibračních bytostí dokáže připojit a krmit na člověku s vyšší vibrací, může v tomto prostoru přežít, i když je Astrál vyčištěn. Mnoho lidí se proto cítilo psychicky napadeno. Způsobuje to bolest těla, noční můry, jeden dokonce cítil, jak se postel otřásla a během toho byl paralyzován.

Požádal jsem o způsob, jak si můžeme pomoci sami, a doporučení je provést cvičení oblékání Krista.

Seďte tiše a vizualizujte temnou noční oblohu plnou hluboké modré, černé a fialové. Hvězdy jasně září. Hvězd i přes světla města můžete vidět víc, než kdy dřív. Zhluboka se nadechněte a stáhněte noční oblohu a zabalte se do ní, jako by byla nejteplejší a nejměkčí přikrývka, jakou jste kdy cítili. Zhluboka se nadechněte a požádejte, abyste dostali plášť Krista. Vyzvěte všechny bytosti, které se ztotožňují s Kristovým vědomím, aby vám pomohly vyčistit celé vaše bytí od všeho, co není vaše, a skrýt energetické pole před nižšími bytostmi. Seďte, dokud vaše pole nebude čisté, klidné a expanzivní. Když máte pocit, že je kompletní, vyjádřete svou lásku a vděčnost za pomoc.

Rodiče a prarodiče to mohou udělat pro malé děti. Pokud je však přimějete, aby se takto zapojili do hraní s neobvyklou realitou, je to mnohem silnější. Aktivní účast je učí a umožňuje jim pečovat o své energetické pole.

Andělé: Dýchej

Mnozí z vás pracují po celý život, aby byli na tuto dobu v lidské historii připraveni. Mnozí z vás hráli všechny strany současných konfliktů, aby se vaše současné porozumění dostalo do současné situace. Mnozí z vás žili a zemřeli jen proto, abyste mohli stát v tomto prostoru - tady, dnes, připraveni potvrdit život a světlo, které ve vás všech žije. Jste průkopníky probuzení, světlo ve světě, které po příliš dlouho tolerovalo temnotu, nevědomost, odloučení a nenávist. Nevzdávejte to. Nevzdávejte se Bohem daného práva na lásku. Odolejte touze klesnout zpět do starých paradigmat přežití založených na strachu a místo toho dýchejte do svého srdce a vnímejte, jak bije. Nadechněte se do svého těla a dejte mu život, emoce.

Všechny vibrace, všechny perspektivy, všichni lidé, všechny rasy, všechny barvy, všechna vyznání se mísí uvnitř vás, v každé buňce vašeho těla. Vaše buňky, informované duší, přijímají vibrace, které jim pomáhají v tom, že jste. Pokud vyzařujete méně než milující vibrace a pokud vydechujete méně než milující vibrace, pak uvidíte to samé i v ostatních. Pokud nenávidíte, uvidíte nenávist, i když je láska na dosah. Pokud soudíte, uvidíte věci, které musíte soudit, přestože jsou všude duše s otevřenou myslí. Pokud upadnete do zoufalství, snadněji si všimnete i ostatních v zoufalství. Vyzařujte lásku ke světlu ve všech bytostech a uvidíte více lásky, a posilujete ji. Buďte tedy k sobě milí a laskavý.

Nevzdávejte se zoufalství. Porod je chaotický a v bolestech, ale stejně přinese nový život.

Rozsáhlost bytí - transformace nenávisti

Jsme civilizace v souhvězdí hvězd u Antares. Prošli jsme podobným probuzením, jako vy na Zemi. Z mnoha zdrojů jste slyšeli, že lidské bytosti jsou ceněny a někteří intergalaktici jsou fascinováni vaší kreativitou a schopností cítit řadu emocí. To je mocná kombinace. Některé bytosti sklidily tuto schopnost tím, že vyvolaly v lidském kolektivu strach a krmily se touto energií. Diskriminaci rasovou, genderovou, je třeba vyjasnit, pokud se máte posunout do mezigalaktické komunikace se všemi druhy.

Většina lidských bytostí se dosud nedotkla skutečné povahy a rozsahu své tvořivosti kvůli strachu z kritiky. V lidském srdci a lidském vědomí je rána neustále aktivovaná bytostmi, které se živí strachem. Pravice i levice vytváří stejnou vibrační frekvenci hněvu a nenávisti, sebeobsluhy a úsudku. Dokud se lidské bytosti hluboce nezamyslí, nepohnou se kupředu.

Nové děti

Na svět přicházejí děti, které tuto ránu nenesou. Mnoho z nich může zůstat neutrální, ačkoli na ně kladou víry a vzorce jejich rodičů, pečovatelů a učitelů. Tito lidé nevědomky programují děti na vlastní nezdravou frekvenci. Tyto děti nemají receptory pro ránu nehodnosti. Získává se programováním. Jejich DNA je jiná, protože nenese vzpomínky na nehodnost, takže programování nebude úspěšné. Mnoho dětí má rodiče, kteří provedli vlastní zúčtování předků své rodové linie a vědí, že jsou děti dary světu.

Lidstvo má k sobě hlubokou nenávist. Mnoho lidských bytostí cítí a myslí si, že nejsou hodné žít na Zemi. Mnoho lidí má pocit, že celé lidstvo není hodné žít na Zemi a tento pocit se zrcadlí zpět do zkušenosti. Lidé jsou hodni života na Zemi. Rozvíjejte vztah k Zemi - a všem životním formám - a jeden s druhým.

V tuto chvíli jste zrychleni. Máte příležitost osvobodit dědictví zbavením se moci, která sužovala lidstvo po celé věky. Vytvořili jste vše, co je kolem vás. Prostřednictvím lásky můžete začít tvořit radost. Energie přicházející z galaxií, v nichž žijeme, podporují toto rozvinutí a expanzi. S láskou vzroste lidstvo do plného potenciálu jako bytosti stvořitele bez vlivu hvězdy smrti. Mnozí neudělali práci nezbytnou k hlubokému poznání. Mnozí se zabývají programy obvyklých strachů a neuvědomují si, jak s nimi manipulují parazitární entity. Jejich hněv, úsudek a strach zakrývají jejich vidění a nevidí za svou vírou svůj strach.

Lidé ve strachu si neuvědomují, že mají v sobě sílu udržovat si svá zdravá těla. Tělo se čistí samo. Víra obrátila lidi proti jejich tělům - sebekritika svého těla není správná, jsou dost krásná a dost dobrá. Jedná se o útok na samotnou nádobu, kterou jste si vybrali, aby vás provedla celoživotním zážitkem. Milovat své tělo je součástí vaší vitality. Nenávidět své tělo ničí ducha, udržuje nás oddělené a brání nám ve skutečném zažívání úžasného zázraku, že jsme naživu v těle na této Zemi.

Dozorci osudu

Dáváme lidstvu frekvence světla, abychom zajistili pravděpodobné body výběru pro osvícení a expanzi. Jsme skupina bytostí z hvězdného systému Antares, která sousedí s Arkturskou galaktickou radou. Jste součástí našeho osudu a mnohokrát jsme spolupracovali v jiných oblastech zkušeností v multidimenzionálních vesmírech.

Přicházíme jako skupinové vědomí se zprávami pro lidstvo.

Lidé byli seznámeni s určitými informacemi prostřednictvím vyprávění a příběhů. Většina lidí si nepamatuje jejich skutečný historický vývoj. Pomalu, abychom v lidské mysli nezpůsobily psychózu, pomáháme vzpomenout si.

Hvězda smrti vznikla ve vaší sluneční soustavě v době pádu Atlantidy. Po tomto období byla Země ponořena do náhlé doby ledové, kde čas stál a mnoho fyzických forem opustilo fyzickou říši. Někteří lidé přežili a udržovali příběh lásky naživu. Tito stateční lidé šli po Zemi a vyprávěli své příběhy, které byly předávány generacemi. Ti, kteří kráčeli po Zemi, žili stovky, tisíce let a někteří šli do stází v horách.

Hvězdu smrti vytvořili ti, kteří vyzařují svůj strach, hněv a nenávist vůči ostatním. Zapomněli na svou sílu a neuvědomují si, jak moc si ubližují sobě a lidstvu. (pozn. odchází k recyklaci, ale každý by si z ní měl vybrat a transformovat své fragmenty). Tato energie je přítomna ve všech nepokojích, které v tuto chvíli vidíme. Když se naladíme na zprávy a svědky nebo přímo prožíváme a účastníme se mírového protestu, můžeme pomoci tím, že vyzařujeme čistou lásku k tomu, co se děje, všem, kteří jsou součástí této zkušenosti - protestujícím, policii a armádě po celém světě. Zranění je hluboké, ale láska je silná.

Tréning na změnu

1. Rozhodnete se něco dělat pravidelně (cvičit, meditovat, tvořit, učit se)
2. Selžete
3. Rozpadnete se
Jak proti křehkosti?
1. Očekávejte stres, poruchy, pády.
2. Navrhněte systém tak, aby byl nejen odolný, ale aby byl silnější díky stresům a selhání.
3. Začněte s odstraňováním křehkosti ze systému. (kouření, dluhy, posedlost, nedůtklivost)
4. Podstupujte malá rizika často. Malé experimenty pomohou poučit se ze selhání. (Často selhávám znamená, že se často učím).
5. Přijměte nejistotu, riziko, selhání, nepohodlí. Pomáhají růst. Stěžování si pomáhá zhroucení. Přijměte variabilitu, hluk, napětí.
6. Poučte se z chyb,jak se dostat z neúspěchu. Učte se, zlepšujte, buďte silnější.
7. Záměrně vneste do svého života stres - dělejte sprinty, zvedejte těžké váhy, studené sprchy, přijímejte výzvy, experimenty a dobrodružství.
Malé experimenty jsou dobré, stáváte se flexibilní. Každý týden proveďte zhodnocení. Využívejte podporu. Více projektů = větší šance na úspěch. Buďte k sobě laskaví. Motivujte se.

Brána Slunovratu

Rychle se zmenšuje závoj. v současné době se odehrává mnoho časových os a narativů, které právě teď soupeří o vaši pozornost. Kamkoli umístíte pozornost, spoluvytváříte časovou osu, kterou projevujete ve své holografické verzi reality. Archaické síly využívají každý myslitelný trik, aby udrželi myšlenku odloučení a rozdělení. Odvádí pozornost od skutečného nepřítele lidstva - iluminátského deep state.

Čím více lidí dokáže držet vizi GESARA, jednotu na kolektivní a individuální úrovni, tím dříve se uskuteční. Pokud kritická masa individuálně dosáhne pole nulového bodu, a stabilizuje se v něm, stabilizuje se společná časová osa 4D a 5D. Vědomí se začíná probouzet , kolektiv je právě testován, aby se zamezilo pádům.

Zdroj: https://eraoflight.com

Zpět