6191 Obnovení rovnováhy ve všech aspektech života Kejraj

[ Ezoterika ] 2024-03-24

Entity, které jsou proti životu a řádí na Zemi, v astrálu a dalších částech galaxie, se zoufale snaží udržet kontrolu a udržet vědomí lidstva v nižším spektru energií strachu a paniky. Dělají to v naději, že zabrání posunu. To prostě není možné, neboť posun Země a lidstva do říší světla je Vůlí Božského. Temní už nemají takovou moc jako kdysi a nejsou tolerováni do té míry, do jaké byli v dřívějších dobách, kdy zničili celé planety. Posun pokračuje, každým dnem jsou vlny světla silnější a intenzivnější. A je čas, aby se změny staly viditelnějšími ve fyzickém světě. To, jak každý jedinec vnímá změny, závisí na úrovni jeho vědomí, na jeho osobní frekvenci. Jak jsme již mnohokrát zmínili, a nyní znovu, snažte se přivést svou pozornost k Srdečnímu centru. Slaďte se se světlem uvnitř sebe a dovolte světelným vlnám, aby vás přenesly do reality, se kterou se vibračně ztotožňujete. Vaše Duše má vše pod kontrolou, nalaďte se na své nitro a vnímejte šepot vedení svého Já. Vyšší kosmické světlo začíná rozbíjet všechny stagnující aspekty života na Zemi, protože energie má proudit. Dochází k obnově rovnováhy ve všech aspektech života. Nic nezůstane skryto, protože světlo se snaží vše odhalit. Veškerá tělesnost má být vylepšena a přijmout nové formy vyjádření. Iluze oddělenosti se má rozpustit, protože vědomí jednoty spojuje všechny dohromady a v rovnováze. Iluze nedostatku se rozplyne, protože hojnost bude volně proudit ke všem. To, co bylo drženo v zajetí, znásilněno, zotročeno, má být osvobozeno. Vyšší božské pravdy, které zdánlivě neexistují, mají být slyšeny všemi. To, co jste potlačili, se musí znovu vynořit, procítit a uvolnit. Vaše emoce hněvu, smutku, zoufalství mají být pozvednuty do frekvencí radosti. Vaše přítomnost světla a lásky má být vždy viděna a rozpoznána. Nejvyšší energie vašeho srdce se mají projevit v této nové realitě. Jste milováni nad rámec vašich nejdivočejších snů. Vítejte na Nové Zemi. Vítejte v páté dimenzi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/24/a-rebalancing-of-all-aspects-of-life/

Zpět