3643 Připravenost lidí na fyzický kontakt Marta

[ Ezoterika ] 2022-12-24

Dnes shrneme sérii mých poselství o pomoci pozemšťanům ze strany vám přátelských mimozemských civilizací.
Uvažovali jsme o třech fázích takové pomoci. A nyní vám chci vysvětlit, jak moc závisí její účinnost na samotných pozemšťanech. Ve skutečnosti jste to vy - někteří z vás vědomě, jiní nevědomě - kdo určuje velikost a kvalitu této pomoci. A nyní se na obě kategorie těchto lidí podíváme blíže. Začneme těmi, kteří nevědomě ovlivňují vaši interakci s mimozemšťany. Zpravidla jsou to ti, kteří o jejich existenci netuší, a pokud se o nich dozvědí, vnímají tuto informaci s nedůvěrou nebo dokonce s posměchem. Právě tato kategorie lidí znemožňuje lidstvu seznámit se s galaktickou rodinou. Jejich vědomí ještě není na takové pro ně neobvyklé události připraveno a jejich psychika je jednoduše nevydrží. Tito lidé žijí podle stereotypů, které jim vnucují masmédia nebo fantasy filmy o invazi zlých mimozemšťanů. Jinými slovy, v této věci se spokojí s názory druhých, protože jejich intuice mlčí a nejsou zvyklí myslet sami za sebe.

Pokud uvážíme, že naprostá většina obyvatel Země patří do této kategorie, osobní seznámení ani s těmi nejpřátelštějšími civilizacemi zatím není možné. Představitelé Galaktické federace světla jsou si toho plně vědomi a nespěchají s tím, aby se otevřeně ʺukázali na veřejnostiʺ. U druhé kategorie lidí to není tak jednoduché. Dokonce ani ti z vás, kteří se mentálně smiřují s vývojem událostí a přejí si co nejdříve získat svou galaktickou rodinu, na to nejsou zcela připraveni. Vaše duše se takového setkání podvědomě obávají, protože chápou, že vaše vibrace ještě neodpovídají úrovni těch, kteří žijí ve světech vyšších dimenzí, a že příliš vysoký vibrační rozdíl může zničit vaši psychickou i fyzickou kondici. Ve skutečnosti je na Zemi stále velmi málo lidí, kteří jsou na všech úrovních svého bytí zcela připraveni setkat se s členy své galaktické rodiny tváří v tvář. Na co jsou však připraveni, je virtuální kontakt. Tito lidé jsou si vědomi a plně přijímají informace o existenci vyspělejších mimozemských civilizací a jejich přání pomoci pozemšťanům při přechodu do páté dimenze. Někteří z nich navíc na jemné úrovni cítí a na fyzické úrovni vidí konkrétní pomoc, která k vám přichází z nebe. Při svých meditacích se tito lidé naučili komunikovat se zástupci cizích ras. Cítí jejich vysoké vibrace a někteří s nimi telepaticky komunikují. Právě díky takovým lidem, kteří projevují snahu navázat bližší kontakt s mimozemskými civilizacemi, vstoupil tento proces do aktivní fáze. Čím kvalitnější bude taková interakce a čím více lidí bude schopno takové komunikace, tím dříve se rozvine do vašich osobních kontaktů na fyzické úrovni. Rozvrstvení vibrací mezi obyvateli Země se nyní každým dnem zvyšuje a brzy budou na vaší planetě existovat dva paralelní světy - třetí a pátá dimenze. A samozřejmě, že se vaši galaktičtí bratři objeví v novém vysoce vibračním světě, ve kterém se ocitnou ti, kteří se jich nebojí a kteří jsou již plně připraveni na osobní setkání a plnou spolupráci..

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-gotovnost-lyudey-k-fizicheskim-kontaktam/

Zpět