2373 Galaktická rada světla: Energie lásky Asara Adams

[ Ezoterika ] 2022-04-09

Jsme vy, z vaší budoucnosti, abychom vám pomohli na vaší cestě. Vaše Galaktické rodiny Světla jsou rozmístěny kolem atmosféry vaší planety a udržují energie Lásky a Světla pro velký Vzestup. Atmosférou Země se pohybuje mnoho pozitivních i negativních energií a vy jako jednotlivci si můžete vybrat, jakou zkušenost chcete mít. Začněte s vaším pocitovým světem jako hnacím motorem vaší zkušenosti. Vaše pocity spolu s vašimi myšlenkami, slovy a činy vytvářejí vaši realitu. Někdy nemusíte být schopni poznat, co způsobilo, že cítíte příjemné nebo nepříjemné pocity. Mnohdy jsou důsledkem vašich minulých myšlenek a pocitů. Cokoli si myslíte a cítíte, je vysíláno ven a vrátí se ve stejné kvalitě jako pocit, myšlenka a nakonec jako nová realita. Jediný způsob, jak mít kontrolu nad tím, co se k vám vrací, je uvědomit si, na co v každém okamžiku myslíte a co cítíte. Zeptejte se sami sebe: Cítíte pocity, jako jsou Láska, Harmonie, Blaženost a Pohoda? Skvěle! Pokračujte v prožívání těchto pocitů! Na své ʺenergetické kontoʺ ukládáte další pozitivní pocity, které vám budou pozitivní emoce, myšlenky a zážitky vracet mnoha způsoby. Pokud však to, co cítíte, není příjemné, doporučujeme vám, co můžete udělat: Udělejte si chvilku na klidném místě. (Nebude to trvat dlouho...) Dýchejte a spojte se se svým srdečním centrem tak, že si položíte ruku na střed hrudníku. Místo analyzování toho, ʺpročʺ se cítíte tak, jak se cítíte, jednoduše požádejte svou milovanou Přítomnost JÁ JSEM a Nanebevzaté hostitele (včetně všech bytostí Světla z vyšších dimenzí), aby z vás tento negativní pocit odstranili a nahradili jej Božskou Láskou. Představte si, že vydechujete šedý kouř, který představuje negativní pocity. V určitém okamžiku už žádný šedý kouř nezbude. Poté se znovu napojte na své srdeční centrum a představte si, jak shora přichází zlatavé teplé světlo, které naplňuje celé vaše tělo, auru a svět. Vdechujte ho... Vnímejte energie božské lásky a harmonie, které vstupují do celé vaší bytosti... Setrvejte v tomto pocitu tak dlouho, jak si přejete... Pak pokračujte ve svém dni. Kdykoli váš pocitový svět potřebuje upravit, jednoduše použijte výše uvedenou techniku. Postupem času budete schopni svůj pocitový svět stále více čistit a na své cestě Vzestupu budete schopni prožívat novou realitu plnou pozitivních zážitků a vyšší vibrační kvality. Držíme s vámi vizi Nové Země a z našeho pohledu je nádherná. Jsme s vámi na každém kroku. Jste nadmíru milováni. Jsme s vámi... navždy. Milujeme vás. My jsme vy. Namaste.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/09/galactic-council-of-light-energies-of-love/

Zpět