4438 Hannelore: Každá duše si najde cestu zpět ke světlu Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-06-03

A: Nejsme odloučeni, nejdražší Jahne. Z mého pohledu je to nyní zcela jasné. Tvé vidění je omezené, filtry a závoje před tvým duchovním a fyzickým zrakem oddělují světy. Na jedné straně je jasný pohled a na druhé straně je pohled omezený. Buďte si jisti: jsme blíž, než se zdá.

Q: Od včerejška mám opět pocit, že se chystáme na rozhovor. Před několika dny jsem narazil na zprávy z roku 2009, kdy ses rozhodla dát ̎Schieleho ̎ do aukce a z výtěžku uvolnit 200 000 eur na založení nakladatelství. Z toho usuzuji, že jsem nechtěl peníze přijmout, protože jsem se zřejmě necítil dostatečně svobodný. Přátelství se tehdy ještě nerozvinulo, možná jsem chtěl větší blízkost, nebo možnost vyjádřit se prostřednictvím peněz? Myslel jsem, že je to vyřešené. Nakonec jsme se v průběhu tvého darování bavili o tom, že aby to fungovalo, musí to být bez dalších záměrů. Peníze neznamenají automaticky přátelství. Musí se vyvinout přirozeně - a pokud se tak nestane, tak ne. Chtěl jsem této tendenci čelit, a uklidnil mě až 19. června 2009 JEŽÍŠ SANANDA: ̎Záměr duše, díky němuž toto darování vzniká, je jasný a ty by ses měl podle něj zařídit. ̎. O co tehdy skutečně šlo?

A: O malou věc s velkým dopadem. V telefonickém rozhovoru jsem formulovala, že ̎MY ̎ navrhneme nakladatelství a že ̎MY ̎ můžeme s penězi udělat to či ono. To už bylo na tebe moc. Koneckonců přesně to jsi nechtěl, aby ti do toho někdo zasahoval jen proto, že dal peníze.
Navíc jsem se v tom telefonátu chovala dost ̎panovačně ̎ nebo ̎manželsky ̎, což byla stránka, která vždycky propukla, když jsem byla přetažená a nezvládala jsem to.
A konečně, na našem prvním intimním setkání jsem byla trochu drzá poté, co jsem vypila trochu moc vína. To tě podráždilo a vyvolalo pochybnosti.

Q: Ano, znovu jsem si vše ověřil v duchovním světě a vše bylo jasné. I ty ses rychle vzpamatovala a nechala jsi to na mně a Karlovi. Ještě jedna otázka mě trápí. Teď, když jsi tak čerstvě přešla na druhý břeh, na ni jistě dokážeš velmi dobře odpovědět. Tady na zemi se my lidé často potýkáme s dobrými a špatnými náladami, s dobrými a méně dobrými dny. Někdy máme prostě špatnou náladu a ne vždy se dají najít velká vysvětlení. Pro mě je to prostě součást života. Nepsychologizuji a nechávám tyto dny prostě odeznít. Moje otázka zní: existují na vaší úrovni lepší a méně příznivé obrazy nálady? Jsou andělé náladoví?

A: To záleží na úrovni, na které daná entita existuje.

Q: Co platí pro tebe nyní?

A: Pozemské rozmary ode mě odpadly jako listí na podzim. Nepoznal bys mě (s úsměvem). Vládne zde naplněná harmonie, základní vibrace lásky, která byla na zemi stěží představitelná a dosud není. To zajišťuje duševní pohodu, trvalý stav radosti a míru. Není zde nedostatek, neboť pouze v nedostatku může existovat nerovnováha. Moje nálady mě zcela opustily. Na nižších astrálních rovinách probíhá boj, dochází ke konfliktům jako na Zemi, protože tyto bytosti si do svého nového života vzaly nevyřešené pozemské problémy. Nad určitou úrovní vibrací a světla již takové náladové obrazy nemají žádnou půdu, na které by mohly vzkvétat.

Změna času
Q: Někdy se zdá, jako bys byla pryč celou věčnost a vrátila se na světlo, jindy se zdá, jako by se to stalo teprve včera...
A: Vnímání času se teď zásadně mění. Někdy jsi vyzdvižen z času, ztrácíš s ním kontakt, rychle ubíhá, pak jsi zase konfrontován s pozemskými věcmi, chycen do mlýna času a zdá se, že čas neplyne.
Skutečná změna času se odehrává v lidském vědomí, je to proces, který probíhá právě teď.

Q: Víte, kdy zemřeme a změníme strany? Znáš tento můj den nebo s někoho z nás?

A: Do jisté míry znám plán tvé duše. Stejně tak jsem obeznámena s plánem duše všech lidí, kteří patří do naší duchovní rodiny, pokud jde o mě. Je pro mě ̎veřejným tajemstvím ̎, jakým vývojem se projekt světelného světa nyní ubírá a jak dlouho bude kdo na kterém místě plnit svůj úkol na Zemi. Z mého současného pohledu je vědět to něco zcela přirozeného. Pro vás by tato znalost byla přítěží.
Máme toho hodně na práci - společně - vy na pevné zemi a já mám vliv na pozemské procesy ze světelných sfér stvoření.

Proč ̎duchové ̎
Q: Máš ještě nějaký vztah ke svému poslednímu pozemskému tělu, nebo je pouto se smrtí zcela přerušeno?
A: Zcela přerušené, beze zbytku - spojení zůstává u těch, kteří nechtějí nebo nemohou odejít. Upínají se k věcem a často se nemohou zbavit své tělesnosti. Prostě se nechtějí smířit s tím, že jsou bez těla, že zemřeli. To vytváří nedostatek orientace a vede ke ̎strašení ̎ na zemi.
Těmto duším se vždy dostane pomoci. Jakmile se u nich projeví prozření a dojdou k vědomí, jsou Boží milostí vyvedeny do světla. Někdy to trvá celá staletí! Ale nikdo, opravdu nikdo, není ztracen navždy. To je nejdůležitější vhled, který chci dnes lidem předat:
Nikdo se neztratí, každá duše jednoho dne najde cestu zpět do světla!
(pozn. důležité pro všechny odváděče, pokud někdo na někoho vzpomíná, nebo myslí, nedrží ho. Když pošlete milý pozdrav, bude doručen... otázkou je, jak moc bude pochopen. Když na někom visíte, záleží jen na něm, jestli se zdrží... nedělejte to)

Q: Nějaké pěkné slovo na závěr.

A: Lidé, kteří jsou vpravdě anděly, svým vtělením jedinečným způsobem přispívají k růstu stvoření!
Pouhá ochota zapojit se do této hry v husté hmotě přitahuje plnou pozornost Stvořitele k člověku.
Je to BŮH, kdo lidi osvobozuje od pozemského života a bezpečně je vede ke světlu.
Dokud jsme na Zemi, málo si uvědomujeme své místo jako jedinečného druhu ve vesmíru. Teprve v nebi se nám otevřou oči. Ve světle se nám odhalí celý rozměr lidského bytí. Nikdy prosím nepochybujte o tom, že BŮH přijme lidi s bezmeznou láskou, až přijde čas. Nebojte se umírání ani smrti! Peklo skutečně neexistuje! To, co existuje, jsou místa nezměrné důstojnosti a krásy, úrovně stvoření, které jste z vlastní vůle zanechali před tímto životem - a za to jsme my lidé všech druhů v bytí nadmíru ctěni a milováni BOHEM!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/03/hannelore-every-soul-finds-its-way-back-to-the-light/

Zpět