6177 Odpojený Matrix Kejraj

[ Ezoterika ] 2024-03-28

Mnoha změn, o kterých se v poslední době mluvilo, si všichni začnou skutečně všímat ve fyzickém aspektu této reality. Nehovoříme pouze o politických a ekonomických změnách, nebo dokonce o poruchách počasí, protože k těm již dochází. Mluvíme o změně sféry. Matrice Třetí Dimenze je na sestupné spirále, protože byla odpojena od své linie podpory v roce 2012. Všichni začnou vidět zřetelnější znamení, dokonce i ti s minimálním uvědoměním se budou divit a ptát se, co se na Zemi skutečně děje, protože mnozí nově probuzení to již dělají. Nemůžete žádat, aby se život zlepšoval, a zároveň žádat, abyste udržovali stejné konstrukty a myšlenky třetí dimenze v taktu. To již není možné. Musíte být ochotni se změnit, nebo vstoupit do rozpouštění třetí dimenze v reálném čase. Změňte své zaměření, myšlenky a činy, změňte svou frekvenci a stoupejte. Zvýšení světelného kvocientu na Zemi nyní urychluje demontáž konstruktů Třetí Dimenze. Nikdo to nezastaví, nikdo nezachrání současnou korupci a zotročení systémem. To zahrnuje ekonomiku, finanční a vzdělávací systémy, náboženské instituce a tak dále. Všechno se to dostalo do slepé uličky. Všechny tyto věci posloužily svému účelu.

Pokud se zaměřujete na témata, která nepomáhají vašemu duchovnímu probuzení, ztrácíte čas a snižujete svou vlastní vibrační energii. Placatá Země, dvojplameny, politické jeviště a drama, náboženství, sport, odhalování temnoty a další. Mnozí to všechno používají jako rozptýlení, aby se vyhnuli tomu, že půjdou dovnitř, protože klid a mír vaše ego nezajímají. Nechcete čelit svým strachům a traumatům, odmítáte se léčit, a tak zůstáváte ve stejných starých energiích a opakujících se epizodách třetí dimenze. Je čas odpojit se od matrixu a jeho nekonečných her rozptýlení a vrátit se do své vnitřní svatyně, neboť to, co vás čeká uvnitř, je mnohem větší než cokoli, co existuje vně. Připravujete se na splynutí s vyššími aspekty svého bytí a k tomu je nezbytné vyčištění, které vytvoří prostor pro vyšší světlo, aby se stalo vaší součástí ve vaší současné realitě. (pozn. sorry, ale chleba stále není zadarmo..)

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/28/matrix-unplugged/

Zpět