1360 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele

[ Ezoterika ] 2021-09-05

Vše probíhá podle plánu a odvíjí se tak, jak musí, aby se zvýšilo uvědomění přítomnosti nesčetných běžně přijímaných programů založených na oddělenosti. Odhalení slouží třídimenzionální většině k otevření očí pro bolest a utrpení, které byly a stále jsou důsledkem mnoha zákonů a společenských konceptů. Záplavy, požáry a hurikány jsou energie. Energie utrpení, války, násilí a všech činností založených na oddělenosti, které jsou již dlouho poněkud spící, ale stále přítomné. Tyto energie nyní vyplouvají na povrch a pročišťují se, a tím nutí mnohé, kteří žili šťastně ve stavu odloučení od přírody a ostatních lidí, aby začali přemýšlet o planetě Zemi, všech formách života na ní a o tom, jak je vše propojeno.

Někteří, ne všichni, kteří v této době zažívají destruktivní události, si zvolili tuto zkušenost jako součást svého procesu učení (takříkajíc svůj duchovní ″kbelík″), zatímco jiní se rozhodli být součástí těchto typů událostí, protože poskytují příležitosti k lásce a službě druhým. Naprostá většina z nich je však duchovně připravena na víc, ale potřebuje zkušenosti, které je donutí vystoupit ze samolibosti a pustit se do hlubšího vnitřního zkoumání.

Bůh se netvoří a nemůže tvořit jako destruktivní činnost. Extrémní destruktivní události vznikají z kolektivní víry v oddělenost a z ní vyplývajícího strachu. Pamatujte si, že jste tvůrci. Buďte trpěliví a snažte se nesoudit to, co v současné době vidíte a slyšíte ze všech forem médií, protože je to téměř vždy založeno na trojrozměrných přesvědčeních a představách o tom, jak věci musí být, aby byly správné. Velmi důležité je důvěřovat své intuici.

Dominantní emocí světa se v této době stal strach. Buďte ostražití a uvědomte si, jak jste propagováni do strachu na mnoha úrovních. I ty nejzákladnější a nejjednodušší reklamy vám říkají, že pokud nebudete používat jejich produkt, stane se něco špatného. Zprávy ve všech svých podobách jsou téměř stoprocentně založeny na nějaké formě strachu, který se po přijetí stane stavem vašeho vědomí a může, ale nemusí se nějakým způsobem projevit.

Uvědomte si, že strach se prezentuje v mnoha podobách - v pravidlech, předpisech, zprávách, koncepcích, kolektivních přesvědčeních, náboženských i jiných učeních a tradicích, které v sobě nesou různé úrovně přesvědčení založeného na strachu, jež se časem plně zakořenily v kolektivním vědomí a jako takové.

Strach vždy pramení z přesvědčení o oddělenosti, o tom, že člověk je oddělen od svého fyzického, emocionálního, mentálního nebo duchovního dobra, pokud nevěří tomu či onomu, nejedná tak či onak, jak mu diktují jednotlivci a skupiny, které tvrdí, že mají nadřazené znalosti. Ve skutečnosti je většina toho, co prosazují, pouhým odrazem kolektivních představ, které se v průběhu času zformovaly díky většinové víře ve dvě síly, dualitu a oddělenost.

Strach je iluze, drazí, hustá mlha tvořená ničím jiným než iluzí oddělenosti. Ti, kdo si uvědomují, že oni i všechny formy života jsou Božským vědomím ve svém vyjádření, slouží k rozpuštění této prastaré těžké mlhy prostřednictvím přítomnosti vyššího rezonujícího Světla, které nesou ve svém vědomí. Mnoho velmi vyspělých duší se nyní inkarnuje, aby přidaly vysoce rezonující Světlo svého vědomí k procesu vzestupu Země.

Je těžké přestat se bát, protože strach dobře posloužil ve své schopnosti upozornit jedince na nebezpečné situace. Naučte se rozlišovat mezi hlasem intuice, která vás vede, a nepodloženým strachem. Nebraňte se strachu, když se vám v té či oné podobě představí, ale jednoduše ho rozpoznejte a sami určete, zda to, co cítíte, je oprávněné, či nikoli.

Buďte ostražití vůči jemným sdělením obsaženým v komerčních reklamách a prohlášeních ″pro vaše dobro″, která k vám proudí prostřednictvím všech forem médií. Brzy začnete rozpoznávat základní koncepty založené na strachu, které jsou vám předkládány k přečtení, pozorování a následnému přijetí jako vaší reality. Propagátoři těchto věcí se vás ne vždy snaží oklamat nebo vám přivodit strach, protože si často neuvědomují, že propagují strach, a domnívají se, že pomáhají druhým nebo že jejich propagace prostě představuje dobrý obchod.

Strach je podprahový a má mnoho podob, z nichž všechny jsou přítomny v kolektivu a jsou dostupné každému, kdo je v souladu s jejich konkrétní energií. Mnozí z vás v této době zažívají strach a úzkost a nevědí proč. Protože existuje pouze JEDEN, každý je v určitém období vnímavý vůči energiím kolektivu. Vězte, že strach, úzkost ani jiné negativní energie nikdy nepatří vám osobně. Pouze pokud nebo když je prohlásíte za své osobní, stávají se pak vašimi.

To neznamená, že by ti, kdo jsou duchovně probuzení, měli ignorovat praktické každodenní problémy, kterým je třeba věnovat pozornost, ale spíše to znamená dělat to, k čemu jste vedeni, a zároveň nepřidávat situacím moc v dobrém i zlém. Nikdo nemůže žít absolutno, dokud se nestane stavem vědomí, což je to, o čem je duchovní vývoj. Důvěřujte, že vaše Vyšší Já vám přitahuje to, co potřebujete, abyste se mohli učit a vyvíjet, i když se vám prožitky nezdají příliš pozitivní nebo duchovní.

Často jsme hovořili o potřebě uvolnění závislosti na duchovních/metafyzických nástrojích. Rádi bychom objasnili, že to neznamená, že již nemůžete vlastnit a milovat krystaly, oleje, zvuky atd., které jste si v průběhu své duchovní cesty zamilovali. Když říkáme uvolnit nástroje, máme na mysli, že na duchovní cestě každého člověka nastane okamžik, kdy musí přestat přikládat těmto věcem větší moc, než je jeho vlastní, v domnění, že mají schopnost dát vám něco, co v sobě ještě nemáte.

Krystaly, zvukové vibrace, barvy, oleje jsou mocné nástroje pro vyrovnávání energie (léčení) a byly hlavním předmětem zájmu ve starověkých léčitelských chrámech, kde mnozí z vás pracovali. Každý krystal, olej nebo zvuk nese svou vlastní jedinečnou energii, která pak může rozšířit a aktivovat tutéž energii, jež leží v dřímajícím stavu, ale je již v jedinci plně přítomna.

Vždy mějte na paměti, že duchovní nástroje vám nedávají, nikdy nedávaly a nikdy nemohou dát něco, co ještě nemáte. Používejte je a mějte je rádi, ale nikdy neztrácejte ze zřetele, že jsou ve stejné energii jako vy, protože existuje pouze JEDNA, ať už se projevuje jako osoba, krystal, zvíře nebo strom.

Uvolněte se v tomto procesu. Duchovní evoluce byla po celé věky založena na úsilí, praktikách a činnostech toho či onoho druhu, které měly člověka učinit více ″duchovním″ nebo ho přiblížit Bohu. Je na čase to všechno opustit, protože tyto typy přesvědčení jsou zastaralé a nemají již žádný význam, jakmile si uvědomíte, že Bůh je již plně přítomen uvnitř vás. Uvolněte se, přestaňte bojovat a dovolte si být tím, čím již jste.

Nikdy se nebojte změny, protože změna je proces, díky němuž se běžný život stává laskavějším, spravedlivějším, lepším, snazším, vyspělejším a láskyplnějším.


Je toho hodně, co vás čeká, drazí. Buďte trpěliví, protože temnota vystupuje na povrch, aby ji většina viděla a rozpoznala. Vězte a důvěřujte, že existuje božský plán a že jste se rozhodli být jeho součástí. Vše je tak, jak má být..

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/09/06/the-arcturian-group-through-marilyn-raffaele-sept-5-2021/

Zpět