3102 Archanděl Gabriel: Co je ve vašem vědomí? Šanta Gabriel

[ Ezoterika ] 2022-09-08

Přitahujete k sobě pouze to, co je ve vašem vědomí.

Vaše myšlenky jsou magnetické. I když si nejste vědomi toho, na co myslíte, síla vašich myšlenek ovlivňuje váš život. To, co držíte ve své mysli, vytváří úroveň vědomí, a to ovlivňuje to, co prožíváte ve svém světě. Pokud tedy chcete změnit svět, ve kterém žijete, začněte u svých vlastních myšlenek a pocitů.

Existuje mnoho úrovní vědomí. Úplné vědomí lze nazvat jednotou s Boží myslí. Je to místo, kde přebývají mistři učitelé, a je to úroveň vědomí, které se nakonec snaží dosáhnout všichni lidé. Čím více se blížíte ponoření do této božské přítomnosti, tím větší silou dobra na planetě jste. Modlitba za dosažení vědomého sjednocení s Bohem zvýší úroveň energie, se kterou pracujete v každodenním životě, vytvoří ve vaší mysli vysokou vibrační frekvenci, a tím podpoří pozitivnější myšlení za všech okolností. Pozitivní myšlenky, pokud jsou udržovány ve vědomém uvědomění, mohou pozitivně ovlivňovat i všechny kolem vás. Myšlenky se ʺchytajíʺ. Jelikož jsou všechny mysli součástí Boží mysli, jsou mysli všech lidí propojeny. Prostřednictvím tohoto spojení můžete šířit myšlenky temnoty a strachu nebo myšlenky lásky a soucitu. Je to vaše volba a je třeba si ji uvědomovat od okamžiku k okamžiku.

Někdy se zdá, že nemáte na výběr, jak se cítíte. Přesto, ať už tato temnota vychází z vás, nebo jste ovlivněni vědomím lidí kolem vás, je na vás, abyste udělali, co můžete, abyste své myšlenky změnili. Pokud to neuděláte, vytvoří se spirála energie směrem dolů a je třeba vynaložit více úsilí, abyste se vrátili k láskyplné perspektivě.

Cvičení

Existuje několik velmi jednoduchých cvičení, která lze použít ke změně těchto myšlenek a pocitů. Nejprve přijměte, že vaše myšlenky vám způsobují utrpení. Dále jen buďte ochotni se změnit. Váš záměr vytvořit změnu uvede tuto energii do pohybu. Když víte, jaké vlastnosti ve svém světě chcete, vytvoříte tento záměr ve svém vědomí. Je například vaším záměrem žít v míru, lásce a harmonii? Nebo je vaším záměrem žít v boji, strachu či nesnášenlivosti? Když se rozhodnete žít ve vyšší energetické frekvenci lásky a přijetí, vesmír se zaraduje a všechny druhy pomoci se vám okamžitě stanou dostupné. Stanovení záměru je ve skutečnosti určitou formou modlitby, protože vyjadřuje to, co chcete. Můžete požádat o tyto vlastnosti a také o pomoc při jejich přijímání. Nezáleží na tom, ke komu se modlíte. Existuje pouze jeden Bůh, jehož síla je vám k dispozici, když prosíte a když odevzdáte svou osobní vůli vyšší Vůli. Změna vašeho světa začíná ve vás, ve vašich myšlenkách a pocitech. Udržujte ve svém vědomí pouze to, co chcete během dne prožívat. Zjistíte, že přitahujete více lásky, harmonie a božského řádu do všech oblastí svého života a pozvednete nejen své vlastní vědomí, ale i vědomí celého světa. Vězte, že andělé vás vedou a žehnají vám, aby se vše mohlo proměnit, když si vzpomenete: Přitahujete k sobě pouze to, co je ve vašem vědomí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/08/archangel-gabriel-what-is-in-your-consciousness/

Zpět