697 Jak získat znalosti ze zdroje Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2020-12-18

V nekonečných cyklech každodenních životních problémů vždy byli lidé, kteří přemýšleli o samotné podstatě života. Hledali pravdu, smysl své existence. Dnes je jich mnoho, díky stále větší oblibě knih, seminářů, lekcí a hledání sebe sama. Mnoho lidí chce slyšet duši, najít smysl života a poznat duchovní plán. Hledání duchovního poznání je často přerušováno, protože nepřináší výsledky, nebo dokonce ještě více mate, nebo prostě nudí. Jak najít správnou cestu a nepadnout do pasti vychytralých obchodníků? Rady od staroslovanského boha moudrosti a poznání Velese.

Bolí vidět děti při hledání pravdy, když ji mají pod nosem a nevidí. Je zvláštní neznat sám sebe. Jde o to, co cítíte ve svých útrobách, cítíte, že nejste jen tělo. Ti, kteří se probouzí z velkého snu, ze snu o temnotě, to začínají cítit. Mnozí z vás rozumějí všemu doslovně v takové míře, že si těžko představí univerzální procesy. Rozumíte jen Zemi nebo dokonce jen životu, další se ani nepokouší pochopit. Promluvím k těm, kteří se přesto snaží a kteří chtějí vědět alespoň něco více, než pozemské problémy vašeho každodenního života.

Někdy od vás slyším podivné otázky, například jak slyšet vaši duši? Je to divné, zeptám se, kdo jsi, a řeknete své jméno, ale pro to, kdo jste v podstatě, jméno není důležité. Pak řeknete, že jste člověk, a popíšete tělo. Na otázku, co je to stvoření, znovu slyším popis těla smrtelníka z kostí a masa. Téměř každý bez váhání nevzpomene na svou víru, své náboženství. Pokud jsi tělo z kostí a masa, jsi smrtelný, člověče? - A tady si konečně vzpomenete na duši, a nevěřící potvrdí svou smrtelnost.

Když se zeptám, proč žijete, s největší pravděpodobností mi řeknete, že jde o pokračování rasy. Proč? Proč žít? Proč všechno usiluje o život? Vlastně nevíte, proč je život, proč pokračovat ve své rase, proč na Zemi rostou lesy a kvetou byliny, proč zvířata v lesích rodí svá mláďata, proč tečou řeky a šplouchá moře. Věřící mluví o Božím plánu, nevěřící o vědě, která jednou zjistí odpověď na tyto otázky, a že je důležitější postarat se o rodinu a nemyslet na nesmysly. Proto spíte, zahaleni temnotou, a pravda se vám zdá být tajemstvím.

Nemáte čas, je to bezcenné, jste líní a je těžké na to myslet ... a když se někdo najednou rozhodne zjistit odpověď na otázku, kdo je a pro co vlastně žije, přečte moudré knihy a stane se mudrcem, a bude hledat další a další knihy, aby se při příštích problémech nemýlil. Odpovědi na tyto otázky však vyplývají z otázek o podstatě bytí. Poznejte podstatu a odpovědi přijdou samy ...

Ale vy začnete slepě věřit, protože si myslíte, že jste našli pravdu. Prostě křečkujete informace z knih, aniž byste je cítili. A pokud později narazíte na jinou knihu, informace z ní přijmete jen když se shodují s dříve přečtenou. A pokud se to neshoduje, pak je ve vašem vnímání prostě protest, opět vnější, aniž byste se ho snažil cítit.

Odkud ten fanatismus pochází? Tyto znalosti považuje v podvědomí za své vlastní v podvědomí a začínáte bojovat se vším, co jim není podobné, protože se zapne mechanismus ega. Sobecké vědomí si nemůže připustit, že by to mohlo být nesprávné, a bude bránit staré názory a dokazovat si pravdu o tom, co jste se dozvěděli dříve, abyste se vyhnuli co i jen náznaku své chyby. Přece se nemohu mýlit, a pokud tato první informace byla získána od autoritativních osob, pak tím spíše. Sobecký pocit nemožnosti dělat chyby, ospravedlněný autoritou zdroje, jednoduše zablokuje vědomí a začnou protesty a dokonce i agresivita. Není těžké udělat autoritu z kohokoli pro ty, kteří potřebují informace, které tento zdroj pokrývá.

Ve vaší informační společnosti, kde je kde kdo falešný, se můžete stát autoritativním zdrojem, pokud máte určité cíle v kruzích vyznávajících autority. Vaše společnost se příliš neliší od minulosti. A čím je kniha populárnější, tím méně pravdy, bohužel, obsahuje. Poblázněný dav, a dokonce i jednotlivci, se zvládají mnohem snáze než ti, kdo se dostanou na dno pravdy. (pozn. že by bible?) A když z toho uděláte zakázané ovoce, hledající znovu padnou do pasti a nakonec dosáhnou zakázaného a přečtou si lži. Důvěra v to, že tato pravda je obrovská, potvrdí, že skrývat lze pouze pravdu, a pokud se k ní dostali, pak je to určitě pravda. Tuto logiku lháři velmi dovedně používají. To jsou pasti na každém kroku.

Vše lze obejít odpojením věčné logiky mysli a propojením vjemů. Pocit spravedlnosti z přečtených, slyšených nebo viděných informací. Tento pocit se nerodí v mysli, ale ve vaší podstatě, ve vaší duši. Odtud vaše otázka, jak se naučit naslouchat své duši. A abyste se mohli učit, musíte radikálně změnit svoji představu o sobě.

Pokud byste byli pouze tělo myslící svým mozkem pomocí biochemických procesů, nemají čistě hmotné procesy transformace látek ve vašich buňkách nic společného s pojmy spravedlnost, dobro, zlo a svědomí. To znamená, že buď to všechno vůbec neexistuje, nebo někde ve vás kromě biochemických procesů existuje ještě něco jiného, jinak by byl svět pouze biochemický proces neznámo proč. A pokud budete dál žít, popírat spravedlnost a svědomí, vedeni nesmyslnou náhodností chemických reakcí, dostanete chaos zla, ničení jeden druhého a nejsilnější vyhraje a pohltí slabé, což vás nakonec dovede k totálnímu zničení. Nesmyslnost bytí je vaše volba a výsledek podle vaší ″pravdy″ se zhroutí a zmizí. Pokud si myslíte, že takhle svět funguje, proč jste se ještě nezničili?

Pokud stále cítíte, že musí existovat nějaký smysl, že život neexistuje, aby se člověk sám pohltil, znamená to, že ve vás kromě biochemických procesů existuje ještě něco jiného, co jste vy. Jste duše, nikoli mozek z buněk a biochemických procesů. Mozek, buňky těla jsou jen vaše oblečení. Pokud cítíte nespravedlnost a spravedlnost, pokud dokážete rozlišit dobro od zla, jste celiství a cítíte, slyšíte a znáte sebe jako duši. Tvrdohlavá mysl a postoj z přečtených knih mohou otupovat tento pocit, například že nejste Duší jako celkem, ale že existuje někde jinde, ale vy jste jen jejím senzorem, například. Všechna taková uvažování sklouznou k silám temnoty, takže se nemůžete realizovat jako celek, aby s vámi mohli začít manipulovat.

Pokud jste část Duše, pak jste smrtelní, jen prach, zkušenost pro tu, která je navždy někde mimo vaše utrpení a zkušenosti, jen sčítá vaše nedostatky. Proč by vaše hříchy měla odpracovat jiná dočasná část vaší duše, která je nespáchala, jen je řízena vaší nadduší, která se na váš účet vylepšuje? A pokud si své vady řešíte sami v jiné inkarnaci, pak kam jdete, všechny vavříny a učení dostává ten, který je mimo vás ... jen s tím splynete a ztratíte svou identitu. Jste nikdo, prach ..., něco dočasného. Tím chcete být? Necítíte tu největší nespravedlnost a temnotu ...

CÍTÍTE, že jedna entita žije na úkor ostatních? To je temnota a nespravedlnost! Zkuste to cítit ve svých útrobách, barometru svědomí a spravedlnosti, a pochopíte, kde je pravda a kde je lež a padělání! A tento POCIT svědomí je pocit duše. Pokud se ji odnaučíte cítit, začne se hroutit. Pokud budete trvat na tom, že neexistuje žádná duše, až skončí biochemické procesy se vaše tělo se promění v prach a semínko ducha, který zapomněl jak cítit skrze své obaly, vrátí se k atomu a začne kruh inkarnací znovu od nuly.

To ve vašich strašně zkreslených pojmech znamená ″naslouchat své duši″, nebo spíše slyšet a poznat sebe, přítomnost. Pokud hledáte mentora v nějaké nadduši, pak tam není. Duše jsi ty sám, hledej mentora mezi Učiteli, kteří jsou také Duše, jen obdrželi zrak rychleji než ty. To je celý rozdíl. Duše, která je více osvícená a realizovala se jako jiskra vesmíru, se stává učitelem.Také se jím stanete, když si sebe uvědomíte a začnete skrze sebe vést energie vesmíru, aniž byste sobě přikládali důležitost. Tyto energie prochází každým a povyšování se vás jednoduše odřízne od těchto energií, uzavřete se a vše se vypne. To je fyzický proces.

Shluk energie vesmíru přesvědčený o svém osobním významu, se odděluje od energií vesmíru. To je vše. Duše každého je shlukem energií vesmíru. Temnota nevědomosti na ní drží jako povlak sazí, ale nejsilnější vrstvu dává pocit důležitosti vlastní osoby a jejího osobního přínosu. Představte si učitele, který začne s každým mluvit o svých zásluhách a prezentovat své osobní znalosti jako nezpochybnitelnou pravdu a osobně si připisovat znalosti - co tím vysílá? Znamená to, že je již odtržen od energií a znalostí vesmíru. Zkreslené znalosti, zbytky něčích předžvýkaných závěrů, nebo přímo získává informace od těch, kteří si vzali jeho duši zatíženou pýchou - temní falešní učitelé nebo nízké entity z nižších světů.

Pouze pokud osobní význam zmizí, může člověk v sobě slyšet skutečné poznání. Skrze nás všechny, skrze všechny učitele, hovoří jednotná moudrost vesmíru, jeho zkušenost. Jsme pouze průvodci a čím méně iluzí, tím čistší prvotní světlo - Světlo vesmíru (ne osobně každého z nás). Pokud je průvodce čistý, pak cítíte sami sebe a ptáte se sami sebe. Můžete dostat odpověď z hlasu vesmíru nebo slyšet rady a znalosti od učitelů z jiných světů. Pokud jste však nabití osobním významem, slyšíte hlasy falešných učitelů světů temnoty, které přitahuje nízká vibrace pýchy.

Chcete-li slyšet sami sebe, nebo spíše skrze sebe hlas Vesmíru, naučte se cítit svým nitrem, nemyslet svojí myslí, cítit spravedlnost a nespravedlnost. Odhoďte sebe jako osobu a svou účast na tomto procesu. Jen tak můžete otevřít kanál a začít získávat znalosti přímo bez knih.

Ti, kteří jsou příliš líní si sami odpovědět na všechny své nejniternější otázky, kteří odpovědi nekompromisně přehluší, a prokáží neschopnost převzít plnou odpovědnost za své činy a myšlenky, budou bezpečně hledat povzbuzení a ospravedlnění v knihách, aby uspokojili pýchu. Nebo se budou bezmyšlenkovitě potulovat, aby sami nemuseli pracovat se svou duší. Abyste mohli slyšet hlas Vesmíru skrze sebe, naučte se cítit svým nitrem spravedlnost a bezpráví bez výmluv hmotného pozemského života, ospravedlňovat svou neochotu na něco myslet a snažit se banálně vinit z nespravedlnosti světa vyšší síly. Výmluva, že bohatí, zloději, příšery žijí šťastně až do smrti a čestní lidé se svědomím trpí je vaše iluze a lenost se rozvíjet. (pozn. zameditujte nad plevelem a suchým květináčem)

Během tohoto nejkratšího fyzického okamžiku jedné inkarnace nemůžete posoudit kosmickou spravedlnost, protože vidíte jen zlomek toho, co se děje. Spravedlnost odplaty se neměří tak rychle jako váš fyzický život, protože není pro tělo, ale pro duše. A duše žijí věčně. Inkarnace v konkrétním těle je pro duše dobrodružství, nic jiného. Můžete se zodpovídat v příštím okamžiku, v nové inkarnaci. Jste nekoneční a vaše inkarnace je podle standardů existence duše okamžité dobrodružarcí. Vesmírné zákony proto neměří podle fyzické existence, vidíte pouze fragment. Celek uvidíte, až skončí vaše pozemské dobrodružství, tj. mezi inkarnacemi.

Nasloucháním své podstaty otevřete nevyčerpatelný zdroj poznání, které již je ve vás. Jen je zahážete každodenním životem, ospravedlňováním svých emocí a tužeb nebo ″chytrými″ knihami, většinou upravenými temnými stoupenci, aby přehlušili vnitřní zdroj duše. Žádná kniha nemůže uvést zdroj úplně. Žádný učitel nemůže vyjevit všechny pravdy, může pouze řídit směr, který musí souznít s vaším nitrem, vaší duší. Zda je tato cesta temná nebo světlá, relativně řečeno, lze určit pomocí svědomí a spravedlnosti.

Pokud již máte silný pocit, vzdejte se knih úplně, na všechny otázky si odpovězte. Pokud odpověď neznáte, přijde. A znovu, svědomím a spravedlností pociťte, zda přichází správná odpověď, nebo je to další ospravedlnění vašeho ega, já, emocí, vlastního zájmu, lenosti, závisti nebo jiných neřestí. BuĎte k sobě poctiví. Pokud dostanete odpověď o rovnováze dobra a zla, pak je to pravděpodobně pozůstatek ″chytrých″ knih od těch, kdo ospravedlňovali temnotu sami v sobě. Může vám to být blízké. Pocit pravdy ale nemůže ospravedlnit přítomnost temnoty, protože to je nespravedlnost. Každá lež, která se pokouší skrýt výmluvy své pýchy, špatných tužeb a povahových vlastností, přiláká nízké vibrace. Začíná znečištění kanálu a odpovědi začne korigovat nejprve vaše ego a poté temné síly. Na cestě poznání se neskrývejte za obálky knih jiných. Vytrvale se ptejte sami sebe, beze strachu z nepříjemných otázek, bez odkazů k minulým konceptům a minulým knihám. Ptejte se sebe, ne knih, které vás vedou cestou autora. Nikdo neříká, že vaše odpovědi budou 100 % pravdivé, ale budou se blížit pravdě jednoduše proto, že nebudou obsahovat chyby druhých a výmluvy ega jiných autorů. Stále se ptejte, dokud vnitřně nepocítíte, že se dostáváte ke kořenům, pokládejte další a další otázky a nakonec se tam dostanete. Vědění není tam venku, je ve vás, protože každý je součástí Jednoho. Opakuji - pouze temnota iluzí a osobního významu, ega, brání tomu, aby člověk viděl pravdu.

Všechny zlozvyky vychází z touhy jakýmkoli způsobem své touhy uspokojit, aniž byste věnovali pozornost skutečnosti, že to může někomu jinému způsobit utrpení. A všechny výmluvy jsou největší potíž pro hledače pravdy s nečistým srdcem. Vaše podstata se čtením knih neodlehčí, ani nevyčistí. Zkušenost někoho jiného může v něčem pomoci v první fázi, nebo naopak může vést do džungle. Znalosti prodávané za peníze jsou znalosti ze zkresleného zdroje, i když byly získány, když byl zdroj čistý. Adept, který je prodal, okamžitě ztěžuje své vibrace a směňuje je za peníze. Následné znalosti mu předá falešný učitel z temných světů, a ani první zdroj nebude čistý, v očekávání prodeje - zkreslení spojená s kompromisy vašeho ega a jeho touhami.

A první zdroj nebude vždy čistý, protože duše, která jej přijala, měla červí díru v podobě příležitosti vyměnit to všechno za rozpad hmotných zdrojů. To znamená, že i tehdy byla tato duše ve zmatku a neznala primární pravdu o nepřijatelnosti výměny duchovní za hmotnou, nebo sama utopila hlas svědomí s různými ospravedlněními svého vlastního zájmu. A to vše naznačuje, že autorova duše již nebyla příliš čistá, což znamená, že na samém počátku již měla určité zkreslení informací, které se snažila zprostředkovat lidem. Zkreslení spojená s kompromisy vašeho ega a jeho touhami.

Dnes jsem pro vás objevil postup, jak získat znalosti ze zdroje vesmíru. Všechno je k dispozici všem, vyvolení neexistují, pouze vy sami si můžete otevřít kanál poznání a sami ho můžete uzavřít kompromisy s neřestmi a jejich ospravedlňováním, schopností ohýbat srdce a schopností přehlušit své svědomí. Kanál se navíc může otevřít sám, pokud je duše připravena, poznání není venku, je ve vás. Učitelé opouští studenta, když je připraven sám čerpat poznání. Skutečné učednictví odedávna bylo z Prvotního Zdroje, od Vyšších Učitelů sloučených s tímto Primárním Zdrojem, a ne od ztělesněných učitelů. Student by měl být schopen slyšet tyto znalosti svou duší, ne ušima, a ne o nich číst v knihách. A každý učitel pokračuje ve studiu sám sebe, poznává tento primární zdroj a přivádí k němu své studenty.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2020/12/blog-post_18.html

Zpět