2149 MÍROVÁ REVOLUCE Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-22

Otec Absolut
Dnes s vámi chci mluvit o současné situaci na Zemi. Jak vidíte, nastal rozhodující okamžik bitvy Sil světla a temnoty na vaší planetě, o které jsem již vícekrát hovořil ve svých poselstvích. Masky nyní sundávají nejen vůdci předních zemí světa a jejich přisluhovači v terénu, ale i lidé kolem vás. Každý člověk na světě, bez ohledu na národnost, sociální a náboženskou příslušnost, stojí před volbou: následovat vládnoucí elitu a stát se digitálním otrokem, nebo bránit své právo na svobodu ve všech jejích podobách. Nikdo nemůže zůstat stranou, protože se rozhoduje nejen o osudu světa, ale také o osudu každého jednotlivce. Bohužel stále existuje obrovská vrstva obyvatelstva, která není schopna pochopit, o co ve skutečnosti jde. Jsou to lidé, kteří získávají informace pouze z oficiálních zdrojů. Pokud dosud nebyli schopni vidět a pocítit podvod a pokrytectví úřadů a těch novinářů, kteří na jejich příkaz pokračují v nemilosrdném překrucování a falšování faktů, pak je nic nepřiměje změnit názor na to, co se děje. Přesto procento probuzených lidí každým dnem exponenciálně roste, a to především kvůli nedávným událostem v Kanadě.

Proč se tato země najednou stala ″lokomotivou″ v boji lidstva za svobodu? To samozřejmě není náhoda. Ještě nedávno si nikdo z vás nedokázal představit, že ti nejklidnější, nejmírumilovnější a zákony dodržující občané mohou nejen povstat, ale i vést ostatní. Situace v této zemi je především ukázkovým příkladem toho, k čemu může vést slepá poslušnost a dodržování nezákonných pokynů úřadů, zejména tak odporných, jako je kanadská vláda. Nejenže vláda nedokázala ocenit ″příkladné″ chování svých občanů, ale své absurdní požadavky, které byly založeny POUZE na chamtivosti a touze po zisku a touze po své neomezené moci nad lidmi, dovedla do absurdity.

Druhým důvodem masové ″vzpoury″ Kanaďanů byla jejich mimořádná mírumilovnost a benevolence. Právě na jejich příkladu jste mohli vidět, že v atmosféře jednoty, lásky a úcty je možné se postavit za svá práva a svobody. Kdybyste měli možnost ponořit se do atmosféry, která mezi těmito protestujícími lidmi panuje, cítili byste, že tam není vůbec žádná AGRESE. A to má velkou cenu, protože lidé v trojrozměrném světě jsou v extrémních podmínkách náchylní k nadměrným emocím, které se velmi těžko ovládají. Tito lidé se chovali jako čisté a důvěřivé děti, které nepochybovaly o tom, že je jejich ″rodiče″, v tomto případě členové jejich vlády, vyslechnou a vyhoví jejich jednoduchým, logickým a lidským požadavkům. Chování kanadských úřadů, těchto přisluhovačů globalistů, bylo v tak ostrém kontrastu se stavem těchto úžasných, laskavých a mírumilovných ″protestantů″, že to lidi na celém světě skutečně šokovalo. Nikdo už neměl pochybnosti o tom, kým jsou lidé pro své vládce a jak se chovají k obyčejným lidem.

Hlavním vítězstvím Kanaďanů bylo ukázat celému světu příklad toho, jakou lásku a péči si můžeme navzájem projevovat tím, že podpoříme ty, kteří se s nasazením vlastního blaha, a dokonce i života, odvážili bránit čest a důstojnost svého národa v nouzi. Nikdy v žádném státě nebyly protesty tak klidné, čisté a jasné jako v Kanadě. Ani bezprecedentně agresivní kroky vlády nedokázaly tyto úžasné lidi rozzlobit. V reakci na tlak vlády se jen ještě více shromáždili. Právě tyto protesty jsem měl na mysli, když jsem vás žádal, abyste se vytrvale, ale bez agresivity postavili za svá práva a projevili lásku, jednotu a vzájemnou úctu. Právě tento druh vůle lidí na celém světě definitivně skončí vítězstvím Sil světla, k němuž dojde ve velmi blízké budoucnosti.

********

Vím, jak moc si přejete, aby změny přišly rychleji, protože chcete vzestoupit a být sami se sebou v pohodě. Vím, jak moc se chcete osvobodit od všech problémů, získat úlevu a odpočinek od všech těžkostí této doby. Ale jak moc si ceníte svých zkušeností? Jak moc si vážíte toho, že vaše zkušenosti, drahé duše, jsou jedinečné? Nakolik si vážíte příležitosti, která vám byla poskytnuta, abyste sestoupili na tuto nádhernou planetu v tomto velmi zvláštním rozhraní dvou epoch? Jak moc si vážíte příležitosti, která vám byla poskytnuta, abyste se aktivně a všemi možnými způsoby podíleli na přechodu?
Změna je nevyhnutelná; změny se dějí a budou se dít i v budoucnu. Důležité je ″být″ a ″stát se″; užívat si každý okamžik svého života a žít s velkým smyslem pro nadcházející změny. S radostí přijímejte všechny těžkosti a obtíže, které budete muset v tomto období snášet. Buďte rádi i za ně, protože vám dávají příležitost poznat sami sebe, své silné a slabé stránky, své obavy a naděje. Změny jsou tak obrovské, že ne každý má nebo dostane šanci narodit se na tomto rozhraní dvou epoch a sledovat vývoj lidstva z jedné dimenze do druhé. Jste skvělé, vyvolené duše! Dostalo se vám jedinečné cti sestoupit na tuto nádhernou planetu Zemi, abyste získali zkušenosti, které lze nalézt pouze zde, a aktivně se podíleli na přechodu tím, že pomůžete ostatním hladce projít těmito bouřlivými časy směrem k Nové Zemi. Užívejte si každý okamžik této velké události, prociťujte veškerou její velkolepost. Skutečně, v životě neexistují žádné záruky, ani v případě Nesmrtelnosti, protože vymanit se z kola karmy je náročné, ale žijeme-li s Vesmírným zákonem a naplňujeme-li svůj osud vzestupu, pak se Nesmrtelnost stává mnohem možnější. V procesu vzestupu je pro ty, kteří sem přišli na misi, mnoho výzev, včetně učení se být znovu jednotlivcem poté, co strávili životy jako skupinové vědomí nebo rodinná jednotka duše, učení se, jak se rozhodovat jako jednotlivec, a učení se, jak se znovu orientovat v emocích poté, co strávili tolik času na nefyzické straně života, kde emoce neexistují v takové míře jako na Zemi. Před tisíci lety Zemi navštívily jiné vyspělé duchovní civilizace. Byla to doba, kdy se duchovní hierarchie rozhodla rozšířit vědomí lidstva uzavřením dohody s jinými inteligentními formami života. Tyto velké bytosti byly známé jako Velké bílé bratrstvo a byli to Nanebevzetí mistři, kteří nám poskytli první učení o tom, jak žít ve vzájemné harmonii. Vysvětlili nám principy vzestupu a to, jak ovlivní Zemi a lidstvo. Velké bílé bratrstvo nyní spolupracuje s Galaktickou federací společně s lidstvem, aby nám pomohlo pozvednout naše vědomí a my je mohli následovat do této nové dimenze. Je to doba velkých příležitostí k vzestupu, ale je to také doba, kdy se temní mohou pokusit udržet si nadvládu. Nesmíte dovolit, aby vás temnota rozzlobila nebo rozesmutnila. Musíte zůstat klidní, milující a soucitní. I když se stane něco špatného, berte to jako zkušenost, ze které se můžete poučit, ale nenechte se tím odradit. Stejně se chovejte i k ostatním a snažte se jim pouze pomáhat. Vždy mějte na paměti, že jste na Zemi proto, abyste dělali velké věci a pomáhali ostatním dělat velké věci také. Buďte smíření se vším, co se kolem vás děje, a nechte se unášet proudem věcí, které se ve vašem životě dějí. Čím více se budete snažit věci kontrolovat, tím více problémů si zaděláte. Nechte se vést svou intuicí a prožívejte každý den jako dobrodružství plné zázraků. Je přirozené, že cítíte soucit s těmi, kteří jsou tak beznadějní, že ztratili kontrolu nad svým životem a nevidí východisko. Můžete jim pomoci tím, že je naučíte, jak překonat svůj strach, změnit svůj postoj a přijmout život takový, jaký je. Ocení vaši přítomnost a budou vám vděční. To je velký přínos pro současný chaos na Zemi. Soucit se však nesmí stát vaší slabostí, protože by vás to mohlo učinit také zranitelnými. Síly temna využívají právě tohoto pocitu soucitu, aby získaly přístup do vašeho emocionálního pole. Vědí, že se jim nepodaří dosáhnout vás svou taktikou strachu, pokud k nim nebudete cítit soucit. Nedovolte proto, abyste se zapojili do situace utrpení jiných lidí; pamatujte, že každý člověk musí najít vlastní cestu z této situace, protože je zodpovědný za to, co se v jeho životě děje. Nevěřte, že víte lépe než ostatní, co by měli dělat - nikdo neví, jaké to je být v té či oné situaci na místě druhého člověka. o tom ví jen dotyčný; nikdo jiný se do něj nemůže ″dostat″ a cítit přesně to, co v tuto chvíli cítí. Ten čas přichází. Existuje mnoho příznaků, které tomu nasvědčují. Přichází čas, kdy budete muset učinit nejtěžší volbu ve svém dlouhém a na události bohatém životě. Přichází čas, kdy se budete muset postavit na jednu ze stran v boji proti Silám temnoty. Přichází čas, kdy se budete muset rozhodnout, co uděláte se svým životem, kým budete, kam půjdete a jak budete sloužit Světlu. Přichází čas, kdy si budete muset zvolit svou cestu, po které vystoupáte na další úroveň existence. Přichází čas, kdy vaše rozhodnutí určí nejen váš budoucí život, ale i celý život na této planetě, která nutně potřebuje duchovní obrodu a nový impuls pro další evoluční pokrok. Síly Světla zacházejí se všemi lidmi stejně. Nesoudí je. Nechovají k nim zášť bez ohledu na to, jakých chyb se mohli dopustit ve svých předchozích inkarnacích. Nemohou si však dovolit zůstat slepé a lhostejné vůči těm, které mohou oslovit a pomoci jim, aby tito lidé znovu neudělali stejné chyby. Napětí mezi lidmi roste. Navíc jsou všichni kvůli rostoucí nejistotě více znepokojeni. Svět se mění na neviditelné úrovni; události, které byly považovány za nemožné, se stávají skutečností. Lidé se snaží zachovat si svůj starý způsob života, často si neuvědomují důsledky, které to může přinést. Jedinou možností pro lidstvo v tomto období je podstoupit evoluční proces známý jako ″vzestup″. Jedná se o přechod z fyzického světa hmoty do nového stavu bytí - duchovního stavu, v němž budete moci pociťovat Boží přítomnost ve svém životě a přijímat jeho požehnání. Všechny vaše problémy a starosti budou rázem vyřešeny a vy získáte věčnou radost, svobodu a harmonii. V podstatě se po vás chce, abyste oddělili své emoce od širšího obrazu. Abyste se na situace dívali objektivně a nenechali se ovlivňovat negativními či pozitivními emocemi druhých. Jste také žádáni, abyste převzali odpovědnost za své myšlenky a činy a přijali, že cokoli se v tomto procesu stane, je výsledkem vašich vlastních vnitřních procesů. Nejdůležitějším úkolem pro vás v tomto období je naučit se lépe porozumět sami sobě a uvědomit si, že i když se mnoho věcí kolem vás mění, nemusíte se bát - vždycky pro vás bude na Zemi místo, pokud si budete pamatovat, kdo jste.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/mirnaya-revolyuciya/

Zpět