20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agency

[ UFO ] 2019-05-14

Se Swaruu písemně diskutujeme o všech druzích témat souvisejících s naší realitou - duchovnost, metafyzika, starověká historie, ET, zdraví, duše, technologie a mnoho dalšího. Kousek po kousku společně chápeme, čím jsme, odkud jsme, proč jsme tady a kdo je naše kosmická rodina. Více o realitě, která nás obklopuje, z čeho se skládá vesmír, ve kterém žijeme. A především hodně o všech omezujících vírách, které udržují lidskou populaci v umělém Matrixu trojrozměrné reality, do níž jsme ponořeni.

Důležitost práce se stíny ? koncept, s nímž přišel Carl Gustav Jung. Děkuji Swaruu za trpělivost a nadšení vysvětlit tolik problémů reality. Je velká čest se s ní setkat. Pokud také chcete komunikovat s hvězdnými rodinami, buďte trpěliví. Sny se často plní. To, co projektujeme, přitahujeme! Děkujeme všem Taigeťanům za podporu.

Gosha - Co přesně pro vás práce se stíny představuje?

Svaruu - Znamená to, že člověk systematicky postupně analyzuje sám sebe, ať už s pomocí, nebo bez. Své vnitřní programování, programování přijatá z malých zranění a automatické reakce okolí, jejich původ a příčiny. Metody, jak se toho všeho zbavit záleží na každém člověku, protože to, co funguje pro jednoho, nebude fungovat druhému. Je to součástí duchovní cesty jako takové i duchovní cesty jednotlivce. Tento koncept již je znám, a existují možnosti, které mohou lidem pomoci s jejich vlastní verzí práce se stíny.

Nejprve musíte pochopit, co je dílem stínů, a pak si vytvořit vlastní cíle. Jako dítě po narození máte nastavované sociální bariéry od nejzákladnějšího bodu, což znamená pochopit, že existují přijatelné a nepřijatelné věci. Přijatelné věci jsou prosazovány rodinou, nepřijatelné záleží na každé rodině a kultuře. Pro přežití musí jednotlivec potlačit neschválené aspekty, zatímco se bude snažit zveličovat ty, které, pokud budou akceptovány. Tak funguje mechanismus přežití. To způsobuje v člověku dualitu, nebo dichotomii, vytvoření vědomí a nevědomí. Skutečnost, že se musí tímto způsobem rozdělit, je pravděpodobně prvním aktem odmítnutí sebe sama. Osoba má aspekty, kterých si je vědoma, a další, o kterých neví. Nemůže je vidět. Odtud název práce se stíny. Nejsou ve ?světle? (v zorném poli) osoby, a proto tyto aspekty sebe nevidí.

Učí nás potlačovat obvykle společensky negativní věci, ačkoli mají i skryté pozitivní aspekty. Například: dívkám se říká, že by měly mlčet a nevyjadřovat svůj názor. To je přiměje k jeho potlačování a být nejisté. Dívka jako malá byla umlčena, a jako dospělá je potlačená, zjevně nejistá a s malým sebevědomím. Ale když odhalí kořen svého problému, že ji matka v tomto ohledu potlačila, náhle se bude cítit bezpečně a asertivně. Svobodně bude moci vyjádřit svůj názor. Dalším příkladem jsou nejistí lidé, kteří neustále útočí nevhodnými komentáři. Další jsou lidé agresivně pasivní, kteří se snaží získat aspekt, který potlačili, namísto otevřeného sdílení svých názorů. Dělají to kvůli negativitě spojené s touto strategií, protože nedokáží přímo vyrovnat s otevřeným vyjádřením svého úhlu pohledu. Sami popírali své aspekty do té míry, že nechápou, proč tak reagují. Trpí svými vlastními stíny, nerozumí jim, protože je skryli, a protože ztratili sami sebe kvůli této strategii přežití. Skrývají své negativní stránky a zveličují ze sociálně přijatelného hlediska pozitivní.

Ukázalo se, že lidé jsou roztříštěni, a zapojili se do toho sami, protože jejich vlastní hodnota (sebeúcta) byla méně důležitá než uznání jejich rodiny a společnosti. Ale tyto aspekty v nich zůstávají a projevují se, aby většinou způsobovaly problémy. Problémy a reakce se musí navzájem konfrontovat, i když to bolí. Chcete-li pracovat se stíny, musíte odhalit nejhlubší aspekty vaší bytosti, naučit se překonávat problémy a jejich nejhlubší příčiny. Proto je nutné dosáhnout tzv. duchovního osvícení.

Gosha/Robert " Co znamená formovat cíle"

Swaruu - Znamená to pochopit, co hledáte pomocí práce se stíny. Osobnost se tím mění. Ostatní často, ne-li vždy, mají o našich stínech větší povědomí, nebo je vidí jasněji než my sami. Jsou to tedy i jejich vlastní stíny, což je zřejmé vnější osobě, nikoli té, která dotyčný stín má. A zároveň přidávají své reakce a vlastní stíny. Aby byla informace o našich stínech spolehlivá, musí být od někoho, kdo je zcela vědomý.

Gosha. Jak pochopit, kdy je něco součástí nás, naší podstaty, a kdy je to naprogramováno? Příklad mého života: moje katolická náboženská kultura mi naprogramovala monogamní vztah. Je to můj stín? Jak zjistím, zda monogamní vztah preferuji proto, že se mi to líbí, nebo potřebuji rozpustit můj stín?

Svaruu - V podstatě je vše naprogramováno. Buď v současném životě, nebo dříve, v jiném životě. Vše je interpretace naprogramování, jen sada rozhraní, ve kterých je programování odlišné, jemnější, patrnější.

Vše, co se interpretuje, je výsledkem programu, dokonce i židle je programována tímto způsobem, chuť na čokoládu, vše vychází z předchozích zkušeností, což není nic jiného než programování. Pohlaví, sexualita, každá myšlenka je programování. Člověk nemá duši, nebyla mu dána duše, duše je něco, co je postaveno samo od sebe tvrdou prací v průběhu času a inkarnací. Není nic jiného, než program. To, co je považováno za stín, je to, co v tuto chvíli nechcete mít, chování, které je v rozporu s myšlenkou nebo konceptem daného člověka, s jeho konceptem ega, tj. s myšlenky, kterou o sobě jako člověk máte.

Každý má nápady, interpretace, vše je programování, nic jiného neexistuje. Jedná se pouze o kontrast mezi atributy, vlastnostmi a věcmi, které člověk považuje za přijatelné a v souladu s vlastním sebepojetím, a které jsou s tím v rozporu.

Co je přijatelné nebo ne, určuje společnost i osobnost, ale v případě lidské společnosti bude jednotlivec vždy výsledkem jeho interakce se společností. Atributy, které člověk nechce, které jsou v rozporu s jeho osobním vnímáním/egem, jsou ty, které potlačuje a mění ve stín. Ale tyto stíny tam budou vždy, protože jsou součástí hodnot, které tvoří jednotlivce. Pokud je má a odmítá, odolává jim, odpor určuje, co chce jednotlivec dělat. Víte jen, co chcete dělat. Pokud nevíte, co dělat nechcete, kým nechcete být, zda se vám to líbí nebo ne, jsou zde stíny. Objeví se, když to nejméně očekáváte. protože to jsou dvě tváře stejné mince, které nelze oddělit.

Například, pokud vaše matka s něčím nesouhlasí, potlačíte to, zejména když jste malí, protože vaše přežití na lásce vaší matky závisí. Když se člověk narodí, nemá žádné spouštěče, předchůdce stínů. Je čistý, řekněme bez programování. Ale jak rostete, rostou vaše stíny.

?Vše, co potlačujete a skrýváte, se projeví později jako osud,? Karl Gustav Jung

Pokud víte, že jste byli naprogramováni jako monogamní, a že to byl pro vás dříve problém, nebyl by to stín. Postupovali byste na základě svého rozhodnutí. Pokud nevíte, proč cítíte něco, co vám způsobuje problémy a nemáte vysvětlení vaší reakce, pak je to stín. Lepší definice stínu: je to něco, co neodpovídá vašemu osobnímu konceptu, něco, čemu odoláváte.

Pokud by vám způsobovala problém polygamie, byl by to váš stín, protože jste byli naprogramováni na monogamii a máte odpor vůči takovým myšlenkám.

Klasický stín je dívka, které nedovolili mluvit. Bylo jí řečeno, že krásné dívky jsou vidět, ne slyšet. Později v životě se nemůže vyjádřit ve škole, na veřejnosti, a nechápe, proč se bojí mluvit. Pouze pokud pochopí svůj stín, bude schopna ovlivnit své chování způsobené stínem, který jí brání rozvíjet se tak, jak chtěla.

V určitém okamžiku, jako dítě, bylo toto chování užitečné, takže se sama naprogramovala, aby mlčela. Jinak by ji ostatní kritizovali. Ale pro dospělou se to stává problémem, nemůže přednášet a tím získat titul, a nechápe proč.

Není snadné pracovat na vymýcení něčeho, o čem nevíte, zda to tam je. Mysl osvobodíte mysl od naprogramování preferencí tím, že vše budete vnímat jako programování stínů. Je to složité, protože se snažíte pochopit a klasifikovat, co je nežádoucí programování a co ne. Protože je vše naprogramováno, nemůžete všechno odstranit, aniž byste přestali být sami sebou se vším, co vás definuje jako osobu.

Gosha. Co dělá jednotné Já / primární zdroj Já? Svaruu - Je rozptylující mít zkušenost z vícero bytí a prožívání. Snaha o expanzi tímto způsobem je spíše naprogramovaná. Samotné programování, izolovaně, není špatné. Definuje vše a odděluje vás od ostatních, definuje vás jako osobnost, dává vám vlastní identitu. Jste čistým vědomím. Musíme rozlišovat mezi naprogramováním tělem / somatickým, a tím, co je spíš vlastnost duše. Jednotné já, ne vaše vlastní identita, je součtem všech vědomí, která existují. Nejste jen jednou identitou, ale součtem mnoha. Jediné, co definuje stín jako koncept jha, je to, že tomuto naprogramovanému chování jste odolali, potlačili ho a pak zapomněli, že jste to udělali. Přesto řídí vaše chování v kombinaci s jinými stíny. To vede k řadě reakcí a postupů, kterým člověk čelí v konkrétní životní situaci. Díky tomu stíny řídí jeho život, který se projeví později v jeho životě jako osud. Jung je sběrnicí informací.

Z nejvyšší úrovně je vše komplikované, protože stín může vytvářet problémy podle přání ztělesněného Vyššího Já právě proto, aby vyprovokoval životní styl, který mu poskytne řadu zkušeností nezbytných pro jeho duchovní růst. To, že jde o požadované samo-programování duše z nejvyšší úrovně poznáte podle odporu, který to vyvolává.

Odpor je vše, co máte a co cítíte, že vás nedefinuje nebo nechcete, aby se k tomu vztahovala vaše ego identita. Například neschopnost mluvit veřejně, jako dívka v uvedeném příkladu.

Gosha. Mnohoženství mě nedefinuje, ale jak rozeznat, zda je to odpor nebo moje vlastní volba? Swaruu.- Problém by to pro vás byl pouze tehdy, kdybyste byli Mormoni, kde jste nuceni být jednou ze sedmi manželek. Pokud se vám to líbí, není to stín. Jen pokud tomu vzdorujete. Ale již vědomí, že existuje, pomáhá k řešení.

Co definuje stín ?

1. Nevíte, že ho máte

2. Odoláváte mu

Většina stínů programuje mysl. Jako příklad uvedu sama sebe. Když jsem byla malá, opravdu se mi líbilo být dívkou. Vědomí, které jsem sdílela se svou matkou bylo stejné. Líbilo se mi být dívkou, protože jsem nebyla vymezena matkou zahořklou kvůli vymezení její matkou, mojí babičkou. Ta ji obklopila řadou lží o pronásledování a izolaci, aby si udržela svou duchovní čistotu, nebo nevím co. Byla naštvaná a osamělá, ale měla jsem na výběr. Utekl jsem před tím, být jako matka. Jako dívka jsem cítila naději a obdiv ke všemu, co mě obklopovalo, zatímco moje matka měla nepříjemné tiky a stíny, které jsem jako duše nechtěla. Zůstaly v těle mé matky. V dětství jsem byla stejná, ale nemám tiky mé matky. Nedefinují moji duši, ale obohacují ji. Protože o nich vím a pamatuji si je, poučila jsem se z chyb, podmíněnosti a stínů mé matky.

Koncepčně a duchovně je plně osvícený člověk definován jako ten, kdo nemá žádné stíny. I když vás naprogramované myšlenky následují i po smrti a jsou součástí duše, mimo fyzické tělo, ze širší perspektivy se od nich učíte. Předchozí zkušenosti tohoto života a všechny ostatní inkarnace vás tvoří a definují jako samostatného člověka. Jsem produktem předchozích zkušeností, stejně jako vy.

Dokud nebudu já, nebo kdokoli další sjednocená, budu mít stíny. Já osobně jsem překonala stíny své matky, i když mě budou dál definovat.

Nějaký druh odporu, který cítíme, může pocházet z jiných inkarnací. Pak je velmi obtížné jej identifikovat, pokud nemáte paměť, jako je tomu ve 3D. Pak je dobré identifikovat stíny a odpory jednoduše pozorováním svých odporů. Sledujte, co u sebe nechcete nebo s čím máte problém.

Gosha - Do jaké míry lze problém označit jako stín? Například pokud nechci být štíhlá, je to problém, nebo stín?

Swaruu ? Jung nedefinuje stupně. V mém osobním životě je jen otázkou priority, co člověk nechce, co mu způsobuje větší odpor nebo nechuť. V některých okamžicích svého života jste si vytvořili stín tím, že jste nechtěli být příliš štíhlí. Odpor vůči tomuto konceptu, který nemá žádné další atributy, nemusel způsobit problém vám, ale někomu jinému. Být velmi hubený je společensky naprogramováno jako nežádoucí atribut.

Robert ? Jak je to u dvojčat, které začínají se stejnou rodinou a prostředím? Svaruu ? Dvojčata mohou být jedna a tatáž osoba, pocházet ze stejné programovací zkušenosti z minulých životů. V případě Země je jejich nová zkušenost, coby samostatných entit, bude definovat jako dva lidi díky fragmentaci jedné duše a stvoření dvou z prvorozeného. V případě identických dvojčat v Taigetě to budou jen dvě těla a jedno vědomí, protože s plnou telepatií co prožije jedno tělo, bude součástí druhého z pohledu obohacujících zážitků.

Gosha - Jak se dozvědět, rozlišit a uvolnit stíny? Swaruu - Nejprve musíte pochopit, že ve vztahu ke konkrétnímu problému existuje stín. Odtud začněte hledat důvod a logiku, odkud přišel z minulosti. Poté se rozhodněte, co s tím udělat. Nakonec musíte něco, co způsobuje odpor a stín, přeprogramovat něčím pozitivním, možná stále opakovat asociaci, kterou to chcete změnit. Nepředstírat.

Mnoho autorů říká, že práce se stíny je v rozporu se Zákonem přitažlivosti, protože pokud hledáte stíny, dostanete pouze více stínů. Já nesouhlasím, protože nedostatek expozice stínu, který problém vytváří, ho pouze udržuje. Nelze vždy být ve stavu negace, že problém neexistuje. Naopak, aktivní a dynamická touha vidět a přitahovat stín ke světlu, pochopit a pozorovat jeho podstatu, nevidět jen negativní, je zaměřená na osobní pokrok. Je to zaměření, a nikoli na negativní příčina.

Chcete li změnit přístup na pozitivní, není to předstírání. Pokud předstíráte, nic neměníte, prostě konáte. Pokud odoláváte konceptu, že být velmi štíhlý je něco špatného, vytvoříte stín. Pokud hoo odhalíte, definujete a pochopíte, můžete to přeprogramovat. Díky tomu můžete získat partnera na celý život, který miluje velmi hubené lidi, a být velmi štíhlí bude něčím pozitivním, a nikoli problémem.

Ve všem je vždy více, ale s tím, ale to, co jsem řekla, prozatím stačí.

Zdroj: https://www.svaruu.com/post/trabajo-de-sombras

Zpět