250 Keanu Reeves ❤️ Marta

[ Ezoterika ] 2020-03-12

Vyšší síly:

Mnoho lidí se ptá na své poslední inkarnace. Kolik inkarnací pobývali na Zemi. Jaké mají úkoly. V sérii inkarnací Keanu Reevese není tato inkarnace náhodou, ale nutná nebyla. Jeho duše je z budoucnosti. Je to člověk, který se ztělesnil již na Nové Zemi. Po získání zkušeností v budoucnosti bylo rozhodnuto, že se jeho duše vrátí sem, aby pomohla lidem s konkrétním cílem.

Pokud jde o jeho cestu, byly vybrány momenty v jeho životě, které se podobají situaci mnoha lidí, a které jsou pro většinu představitelů vaší civilizace velmi obtížné. Úspěch i utrpení. Přirozeně je jeho paměť během inkarnace uzavřena. V jeho případě jak minulé, tak budoucí inkarnace zvládá se ctí.

Občas se odkloní od optimálních variant, ale dá se říci, že cílem tohoto člověka je dát příklad, jak se vyrovnat s různými situacemi.

Otázka: Ve svém životě měl mnohá pokušení, rychlost, motocyklové závody, četné nehody, drogy v mládí. Je to zkouška?

Vyšší síly:

Může se to tak zdát. Důvodem je pud sebezáchovy, který funguje v případě standardní inkarnace, kdy duše neskáče z budoucnosti do minulosti. V jeho případě je pud sebezáchovy snížen. Aby se dostal na hranu emocí, zapojil se všemi způsoby do čehokoli, co mu přineslo vášeň, strach, euforii. V mladém věku si neuvědomoval, že by se mohlo stát cosi nenapravitelného, konkrétně předčasný odchod z inkarnace.

Stále to v sobě má, ale již se projevuje moudrost, která takovým projevům brání. Pud sebezáchovy má stále snížený. To je účinek příchodu duše z budoucnosti.

Otázka: Je známo, že všechny triky dělá sám, bez kaskadéra. Režisér Wachowski prohlásil, že nemá jen fyzickou výdrž, ale i sílu ducha. Že je muž jiného pohledu na svět. Jaké jsou jeho kosmické kořeny?

Vyšší síly:

Existují vyšší bytosti, které nazýváme systém poutníků. To jsou síly, které nemají trvalou přítomnost v civilizaci konkrétních hvězdných systémů. Jejich systém nemá žádné umístění. Vyvíjí se a pohybuje v prostoru i v čase. Podle vás jsou to zástupci na vysoké úrovni, kteří se také podílí na vytváření nových entit. Je to nová forma života. Jeho kořeny jsou v tomto systému. Tento systém nyní studuje maticovou strukturu.

Jedním z úkolů Keanu Reevese je také interakce s maticovým systémem, což je jakýsi energeticko informační mrak obklopující planetu Zemi a ovlivňující lidský rozvoj. Pokud je člověk svým cílem příliš posedlý, vytváří matice co nejvíce překážek, aby si vzpomněl na svou spiritualitu a začal pracovat na dosažení cíle nikoli z fyzického prostoru, ale z úrovně kvantové reality.

Jeho inkarnace není standardní. Existuje velký rozdíl mezi nastavením energetického systému a tím, čemu říkáte Duch - to je vztah mezi duší a vědomím. Síla Ducha zde neodpovídá pochopení člověka, např. instinkt pro sebezáchovu podceňuje. Síla Ducha u něj nefunguje tak, že vyjde z každé situace se zvýšením energie svého Ducha, aby rostl a tímto způsobem se duchovně vyvíjel. U něj je cílem samotný cíl podporovat sílu Ducha v tomto stavu bytí. Být jako každý, být s každým, být zde. Jeho cílem je pomoci těm, kteří nerozumí tomu, proč existují. Má sílu Ducha, která ho podporuje, ale potřebuje ji, aby se co nejvíce vydržel na Zemi ve stavu lásky a otevřenosti vůči svému druhu, tj. vůči lidem. Protože je to stále člověk, není třeba ho přeceňovat nebo ho stavět na piedestal. Je to normální člověk, má jen mírně odlišné kořeny. Smutek je přítomen - přirozeně, bolest, utrpení, zranitelnost - to je vše. Smutek například na fotografii "Sad Keanu", není tak úplně smutný. Je to stav jakési nepřítomnosti ve fyzickém těle, to znamená, že fyzické tělo je přítomno, ale vědomí pozoruje. Tento stav pozorovatele se u něj velmi často objevuje a lidé si mohou myslet, že je smutný. Protože má snížený pud sebezáchovy, jeho emoce jsou také snížené.

Samozřejmě zažívá utrpení i bolest, a může být smutný, ale z úplně jiných důvodů - když lidé dělají chyby, které jsou podle jeho názoru zcela zbytečné, a těmito chybami si sami ničí život. Proč? Protože má pravidelnou periodicitu, jako channeling, chápání toho, co se s člověkem stane potom. Nemá však právo ukazovat své vlastní chyby. Svým chováním může jít příkladem, ale není učitelem, který by to měl hlásat.

Tato osoba přišla svým životem, svým chováním ukázat příklad lidem, kteří se nacházejí v obtížných situacích. Proto se takové události vyskytly v jeho životě. To, jak se choval, je příklad, to je to, pro co sem přišel. Otázka: Jednou Keanu Reeves řekl: "Jsem samotář, který miluje lidi."

Vyšší síly:

Chceme, aby byli všichni posluchači vedeni k takové představě. Představte si, že byste se ocitli na Nové Zemi, v báječné budoucnosti, kde můžete ovládat své tělo a délku života. Nemoci byste aktivovali jen, abyste pochopili, co je zač, jak ji zvládnout. Kde můžete ovládat kým jste, přesunovat se na jiná místa. Nádherná budoucnost, kde je harmonie. Kdo z vás by se chtěl vracet do minulosti, která je právě teď. A uvědomte si, jak moc tato bytost chtěla lidem pomoci.

Chápe, že je v zásadě jediný, kdo již prošel zkušenostmi z budoucnosti, a nemůže tuto zkušenost sdílet, s výjimkou filmového průmyslu. Člověk je ve srovnání s Vyšší myslí velmi slabá bytost. Osoba Keanu je také velmi slabá bytost, ale má něco jako desátý smysl, který se odráží v jeho každodenním životě. Cítí, že vše, co se děje, je minulost i budoucnost. Má jistý bonus, který se týká financí těch, kteří neusilují o akumulaci. Akumulace není jen v tom, že zbohatnete, ale také že máte odloženo stranou, nebo že trpíte představami kvůli budoucnosti, která neexistuje, takže žijete ve svých obavách a jednáte podle toho. Jedním z cílů života je žít ve stavu teď, jako byste se sem již neměli vracet.

Bonus spočívá v tom, že se nebojí. Láska k lidem se jakýmkoli způsobem vyjadřuje v podpoře těch, kteří mají strach. Jeho hlavním cílem je ukázat lidem, že existuje naděje. Že vše, co se stane, se stane s určitým významem. Jeho příklad není zcela vhodný pro lidi, ale jak to emocionálně zvládá je. Je důležité pochopit, že vše, k čemu dochází, je faktem, nebo výsledkem práce člověka v minulosti.

Vím, že jsem v určité situaci, ale také vím, že čekám, až se to, co jsem připravil na kvantové úrovni, začne projevovat ve fyzické realitě. Odchod z inkarnace jeho ženy a dítěte velmi bolestivě zasahuje člověka. Jedním z nejzákladnějších standardních lidských chování je hněv. Podle jeho příkladu se tak nestalo. Je to ztráta, je to smutek, možná emoční úpadek, deprese, ale nehledá vinu, obnovení spravedlnosti, kterou hledají uražení lidé. Nezlobí se na druhé.

Otázka: Co film Matrix?

Vyšší síly:

V tomto se choval jako dítě. Chtěl dát lidem více poznání, než má povoleno. Film Matrix nebyl původně takto zamýšlen. Měl být spíše jako herní varianta. Ale s energií této osoby začnete číst mezi řádky a máte podnět k hlubšímu chápání.

Vyšší síly nezamýšleli poskytnout informace, které Keanu vložil do své práce. Ale byl to dar/ společná kreativita vašeho prostoru a Keanu Reevese pro ty, kteří se snaží porozumět proč, a jak se situace vyvíjí.

Otázka: Ve filmu byl Neo ten, kdo vše pochopil a rozhodl se jít jiným směrem a opustit Matrix. Je možné ho označit za příklad pro lidstvo?

Vyšší síly:

Ne, to bychom neřekli. Je to spíše jako "demo" verze, která učí, ale nejedná se o příklad. Samotného Keanu Reevese lze označit za příklad, za vyvoleného označit.

První fází poznání je, že člověk zkouší a praktikuje život ve stavu Teď a Tady. Druhou je pochopení, že jde jen o fáze řetězce ztělesnění. Není to tak, že by měl tak vysokou úroveň vědomí, že by už tento život nepotřeboval. Ale v hloubce duše má porozumění, které mu pomáhá být tím, kým je. Jeho role vytváří kolektivní představu o jeho charakteru, ale je to jakýsi prefabrikovaný obraz.

Vždy jde o to, jak se člověk postaví ke svému životu v ideálu. Zda žije v tom co miluje, trpí s těmi, které miluje a miluje vás takové, jací jste. Stav bytí na Zemi je stav neustálého pocitu vnitřní hodnoty. Pokud máte najednou zničenou vlastní integritu (nemoc, ztráta, nestabilita), je nutné ji obnovit. Když je člověk integrální, je šťastný bez ohledu na to, co se kolem děje. To je úspěch přechodu na Novou Zemi, kde již nejsou ničivé procesy.

Jeho touhou je hrát role v mystických filmech. Připomínají mu schopnosti, příležitosti, které jako člověk nemá. A tím na diváka přenáší další energetický vliv vytvořený osobně Keanu Reevesem.

Otázka: Je možné udělat něco, co mu pomůže realizovat jeho misi na Zemi?

Vyšší síly?

Nemůžeme na to dát odpověď, protože bychom aktivovali jeho fanoušky. Sledujte jeho tvorbu. V jeho tvorbě budou ještě odhaleny momenty, které bude moci označit za příklady pro lidi v obtížných situacích, jak je žít, co je třeba udělat, jak vstoupit do role samotného Keana. Role pozorovatele umožní jakési odlehčení a zmírnění stavu, sledování, co se stalo s minimálním emocionálním vrstvením. Jeho inkarnace možná skončí, ale jeho kreativita bude trvat dlouhé.

Zdroj: https://absolutera.ru/article8307-kianu-rivz-prednaznachenie-chenneling

Zpět