1928 Ztracená důvěra Marta

[ Ezoterika ] 2022-01-03

Dnes o vašich dětech. Vím, že toto téma je pro mnohé z vás nejdůležitější a nejbolestivější. Do jaké míry můžete zasahovat do jejich života, i když jste si jisti, že máte pravdu, a chcete je chránit před nebezpečím?

Pro začátek si uvědomme, že do 13 let je energetická závislost dítěte na rodičích nejsilnější. Samozřejmě, že v mnoha případech je tato závislost celoživotní, ale právě věk určuje hranici, kdy jsou rodiče ještě plně zodpovědní za rozhled a energetickou ″plnost″ svého dítěte. Pokud se vám do tohoto věku podaří vybudovat si s dětmi přátelský a důvěrný vztah jako rovný s rovným, bude později mnohem snazší si porozumět a diskutovat o všech, i těch nejchoulostivějších tématech. Pokud se tak nestane, připravte se na to, že váš syn nebo dcera mohou být ″podřízeni″ systému: společnosti, sociálnímu prostředí, přátelům, kolegům v práci. . . což se teď bohužel děje všude.

Mladí lidé s nezralým vědomím podléhají stádnímu myšlení obzvlášť snadno, zejména pokud jim rodiče nedokázali od dětství vštípit sebeúctu a schopnost prosazovat své názory a pohledy na život. Právě pro mladou generaci nyní probíhá vážný boj mezi Temnými a Světlými silami. A jakkoli je to smutné, často jsou ve výhodě ti první, protože mají v rukou obrovský arzenál vlivu na myšlení dětí, dospívajících a mladých lidí. Mnozí rodiče, aniž by si to uvědomovali, kvůli své zaneprázdněnosti nebo neschopnosti navázat vztah se svým dítětem, ho dávají ″obětovat″ moderní společnosti, která jim obratně vnucuje své stereotypy myšlení a chování. Výchova dítěte by neměla být ponechána náhodě, ať už ve velkém či malém, zvláště dnes, kdy zombifikace lidského vědomí začíná již ve velmi raném věku.

Globalisté již dlouho ovládají průmysl dětské zábavy: filmy, kreslené filmy, knihy, hračky, které zcela mění čisté božské vědomí dítěte a vštěpují mu nepřirozené ″satanské″ hodnoty. To vše má za cíl dítě odosobnit a udělat z něj poslušného vykonavatele cizí vůle. V posledních letech se to stalo otevřené a všudypřítomné, vyhánějící z nastupující generace vše čisté, jasné, božské, co bylo vlastní starým pohádkám, kresleným filmům, tradicím výchovy a vzdělávání dětí. Vím, že mnozí z vás to vidí a snaží se své děti chránit před špínou a vulgaritou moderního světa. Ale co když se vám nepodařilo získat si důvěru dítěte a ono spíše naslouchá tomu, co mu vštěpují média a lidé kolem něj, zejména v jeho obtížném ″zlomovém″ věku?

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-upushhennoe-doverie/

Zpět