1651 Kain - Posílení osobnosti CElena

[ Ezoterika ] 2021-10-15

Q: Obdržela jsem informace od jednoho z temných vědomí o královně Orgií - Sadomelii. Ráda bych vám položila pár otázek.
A: Proč jsi ji nekontaktovala sama?

Q: Z různých důvodů. Zdála se mi málo vyrovnaná a já chci slyšet vyváženější názor a dalo by se říci, že spíše mužský. Obávám se také, že interakce s jejími energiemi ve mně může způsobit nekontrolovatelné energetické příběhy. Budu citovat úryvky, které přijal jiný kontakt. Podle těchto informací existují horní aspekty prožívání duše a nižší aspekty prožívání duše. To vše je jako koláč z listového těsta. Všechny tyto zážitky, nahoře i dole, jsou propojeny přes osobnost.

″Jakmile se Mysl začne rozšiřovat, začne nacházet, uvědomovat si, že to, co je nahoře, má spojení s tím, co je dole, a tyto zkušenosti (sféry) se dotýkají a Duše prožívá spojení s dolním aspektem, se sebou samou skrze Osobnost, Osobnost to prožívá, a Mysl, pokud má v sobě určité přijetí, tomu nebrání, souhlasí s tím″.
Jak se tyto tolerance stanovují? To znamená, zda je to jen blok osobnosti, její neochota dívat se tímto směrem, směrem k temným aspektům duše, nebo zda jsou to určité programy zákazů a zda v nich je nějaký smysl? Není přece žádným tajemstvím, že problém sexuality, mírně řečeno, lidstvo nepřešel, že existuje mnoho zákazů, tabu, nedorozumění.
A: S vývojem se vyvíjí i osobnost. A nemám na mysli jen rozvoj osobnosti vašeho současného života. Osobnost je jakousi spojovací nití, programem odhalování, programem sledu učebních zkušeností, jakýmsi, mohu-li to tak říci, organizátorem, skladištěm vědomých zkušeností. Duše jako energie se může účastnit všech druhů energetických interakcí a všechny zkušenosti jsou pro ni stejně dobré, s výjimkou zkušeností stagnace. I když někdy chce být také u toho, aby si odpočinula, zastavila se. Duše však není schopna tuto zkušenost identifikovat, systematizovat, analyzovat, propojit s jinými zkušenostmi. Vyšší já je toho schopno, ale samo tyto zkušenosti neprožívá, prožívá je pouze nepřímo prostřednictvím osobnosti. Proto existuje program osobnosti, který postupně zkoumá a analyzuje různé zkušenosti, jichž se duše účastní. A to je také odpověď na vaši otázku: co přesně si může osobnost vybrat?

Představte si, že máte jakousi třídní knihu svého studia. A jsou tam i zaškrtávátka za docházku do třídy a známky z různých předmětů. A člověk jako majitel tohoto deníku intuitivně cítí, chápe, že v té třídě už byl a dostal jedničku, ale že tu třídu vynechal, a proto si může, ale nemusí vybrat jednu nebo druhou zkušenost.

Q: Je volba osobnosti v této otázce prioritní? Koneckonců, člověk se může jednoduše bát projít nějakou zkušeností.
A: K tomu slouží Vyšší já a Nižší já, aby se těmito otázkami zabývaly integrovaným způsobem. Duši je v podstatě jedno, jaký zážitek má podstoupit, zajímá ji zábava, tj. různé atrakce, vždy se něčím zabývá. A může chtít projít stejnou zkušeností mnohokrát, uvíznout v ní. Zároveň může osobnost, která je spojením duše a Vyššího Já, hledat důvody, proč nepodstoupit nějakou zkušenost, protože je bolestivá nebo nepříjemná. A tak existují vyšší a nižší řídicí aspekty, které tyto situace regulují jako jakýsi regulátor dopravy nebo navigátor. Umožňují duši komunikovat s osobností a snaží se vyhovět preferencím obou.

Q: My jsme přesvědčeni, že zkušenost si vybírá hlavně duše a osobnost na naší úrovni má jen 3 % volby.
A: Otázkou je, která osobnost? Dalo by se říci, že schopnosti a úspěchy člověka se předávají, přenášejí z inkarnace do inkarnace a člověk se postupně vyvíjí a stává se složitějším, pohyblivějším, uvědomělejším a zároveň stabilnějším. A proto, pokud osobnost není rozvinutá, převažují samozřejmě priority duše, protože osobnost ještě nemá jasná kritéria volby, na jejichž základě se rozhodne. Ale jak se vyvíjí, osobnost se rozvíjí, stává se složitější, naplněná živými a učícími se zkušenostmi interakce s duší. A v určité fázi se stávají partnery ve hrách, v nichž má každá strana stejná práva volby, a v těchto věcech nemají konflikt, ale dovolují druhému, aby se osamostatnil nebo vyjednával, nebo se společně vědomě pouštěli do různých zážitků. V tomto smyslu se vaše osobnost musí doslova stát vaším Vyšším Já a vést vaši duši v její touze zapojit se do všeho, vést vědoměji, jako dospělý vede dítě, které si chce neustále hrát nějakou hru a nechce se učit a třídit své chyby. Nyní pro vás funkci hlášení vykonávají různé struktury: mentoři, učitelé, karmická rada atd. Ale dříve či později se vaše osobnost vyvine na takovou úroveň, že bude schopna převzít všechny tyto funkce a vědomě řídit duši.

Q: Osobnost je tedy jakousi osou, která spojuje všechny zkušenosti duše. Proč je ale zbavena vzpomínek na minulé životy? Jak pochopí, že byla předána nějaká lekce?
A: Není zbavena paměti, paměť osobnosti se odhaluje spolu s jejím vývojem. Víte, jsou lidé, kteří si již vzpomněli na své minulé životy, a jsou lidé, kteří na ně ani nevěří. Dalo by se říci, že je to zdroj paměti. Paměť je rezervoárem osobnosti, jedním z rezervoárů. A je to stejné, jako kdybyste měli rozsáhlou knihovnu v mnoha jazycích, ale vy, protože znáte jen několik z nich, byste nemohli přečíst všechny knihy a rukopisy. A jen když se naučíte všechny jazyky, budete moci otevřít všechny anály své knihovny. Jazyky v tomto příkladu jsou různé nástroje uvědomění. A pak se je neustále učíte.

Q: Znamená to, že pokud se někdo bojí například nějakých odvážných sexuálních zážitků, není to vlivem falešné výchovy, ale jednoduše nerozvinutých paměťových struktur z minulých životů?
A: Může to znamenat mnoho věcí a vy víte, že jednoznačnost neexistuje. Je to vliv výchovy, který také není náhodný, ale podmíněný současným stupněm vývoje člověka, jsou to strachy z předchozích bolestných zkušeností v této oblasti, a proto se před ní osobnost intuitivně uzavírá a v důsledku toho jsou to nerozvinuté paměťové struktury minulých životů.

Q: Stále mi to není jasné. Pokud se osobnost s každou inkarnací vyvíjí z minulých inkarnací a není dána znovu, jak jsme si mysleli, pak by již měla pochopit zkušenosti z minulých inkarnací a v této inkarnaci je jí pak přístupná a nezpůsobuje odmítnutí. Ale koneckonců většina lidstva mnohé temné zážitky odmítá. Znamená to, že lidstvo prostě ještě nedospělo k osobní zkušenosti se všemi těmito zkušenostmi, nebo nedospělo do potřebné míry? Říká se nám, že máme za sebou mnoho temných zkušeností, ale jednoduše si je nepamatujeme, abychom mohli začít od začátku. Kdybychom však těmito zkušenostmi prošli, museli bychom si je pamatovat prostřednictvím naší rozvíjející se osobnosti.
A: Víte, projít zkušeností znamená dokončit ji. Teprve poté se ″do deníku pokroku zapíše známka″. A protože minulost a přítomnost jsou prostě soubory, temná zkušenost většiny lidstva ve všech životech ještě nebyla dokončena, ještě na ně nedošlo. Byla dokončena v individuálních vědomích, kterých je stále málo.

Q: A co znamená dokončit tuto zkušenost?
A: Pochopit všechny aspekty této zkušenosti, shromáždit mnohorozměrnost, shromáždit celistvost, shromáždit slona, jak říkáte. A pak se paměťová jednotka stane vícerozměrnou. Jinak by nemělo smysl otevírat vám tuto buňku zkušenosti, protože by byla jednostranná, neharmonická, neúplná. A z této neúplné zkušenosti vyvodíte ukvapené závěry.

Q: Takže pokud člověk neprotestuje proti některým svým temným projevům, například sexuálním, znamená to, že tato zkušenost byla ve všech inkarnacích komplexně dokončena?
A: Ano, a proto duše ztrácí zájem o tyto zážitky. Otevírá se však nová úroveň této zkušenosti. A všechno začíná znovu.

Q: Aby bylo jasno, učili mě rozlišovat mezi osobností a individualitou. Mluvíme teď konkrétně o osobnosti, nebo o individualitě?
A: Ano, mluvíme o osobnosti, ale máte pravdu, mluvíme o procesu jejího vývoje k individualitě, k nové kvalitě.

Q: Učili mě, že ne všechny zkušenosti osobnosti jsou zaznamenány ve zkušenosti individuality.
A: To je pravda, pokud jde o to, co se nevejde do neúplné, nevyvážené zkušenosti. Je-li však zkušenost úplná a vyvážená, pak je zaznamenána ve zkušenosti individuality a je odhalena rozvinutějšímu jedinci. A pak už proti některým událostem a projevům neprotestuje, ani k nim nepřilnula, netouží je znovu prožít.

Q: ″Duše je ve vyšších mírách a duše je v nižších mírách, a tak se tato osobnost bázlivě začíná spojovat s vyššími a nižšími, s prvními vrstvami, druhými, třetími, čtvrtými, a tak se dostáváme k sedmé a to je hranice pro tuto inkarnaci, na ní se uzavírají karmická přepojení a získává se integrita duše! A pak je čas jít dál. . . ″.

Existuje názor, že člověk by měl jít proti této bázlivosti a směle ovládat své temnější projevy, no a v tomto případě, v kontextu podstaty, která to naznačila, se nasytit například sexuálními orgiemi. Jak oprávněný je tento způsob aktivního vstupu do temných projevů? Pro koho je to důležité? Nebo se teď všichni musíme do jisté míry ponořit do svých temných stránek?
A: To záleží na mnoha věcech. A jak chápete, neexistuje jediná metoda, existují preference, existují osobnostní konfigurace. Někdo jako vy je jemnější a nemá takové způsoby, někdo je odhodlanější a má sílu udržet si vědomí v těchto orgiích nebo jiných procesech. Někteří jsou na to připraveni jen postupně a někteří nejsou připraveni vůbec. A protože chápete, že není zajímavé jít stále stejnou cestou, je zajímavé podívat se na všechny varianty, na všechny způsoby, jak se spojit se svou temnou stránkou. Své temné stránce se ale samozřejmě nevyhnete. Mohu vám uvést příklad, který pochopíte. Je to jako vyšívání. Jehla kmitá nejprve na jedné straně látky, pak na druhé. A vyšívač (duše) si vybere ten či onen vzor a tu či onu barvu nitě. Osobnost je tou jehlou, která se pohybuje sem a tam, a Vyšší já je jakousi dovedností vyšívače. A na rubové straně výšivky můžeme vidět, jak je vyšívačka zručná, protože jejím úkolem je zajistit, aby na rubové straně nebyly žádné uzlíky a aby vzory na obou stranách látky byly bezchybné. Stejně jako u vyšívání je však třeba dlouhé praxe a pouhá chuť k tomu nestačí. Vláknem v této analogii je naopak nepřetržitý život osobnosti. A jak se osobnostní jehla zdokonaluje, stává se hbitější a pružnější a zdokonaluje se i dovednost vyšívače duší.

Q: To znamená, že jehla se už nebojí propíchnout látku a dělá to bez námahy. A je jasné, že bez rubové strany není výšivka jako taková - prostě se rozpadne.
A: Ano. Ale představte si jakousi dvoubřitou jehlu, ve skutečnosti je to jeden, ale dva aspekty. Černá jehla dělá uzly na přední straně a bílá jehla dělá uzly na zadní straně, což je to, čemu se běžně říká karmické uzly. A předpokládejme, že lehká jehla se naučila vyšívat tak, aby nedělala uzly na špatné straně. Ale také její část, tmavá jehla, se musí naučit nedělat uzly na tváři výšivky.

Q: ″V závěrečném cyklu dochází ke splynutí dimenzí se soustředěnou Osobností, což je to, co shromažďuje sféru za sférou aspektů Duše rozptýlených po dně a vrcholech. ″
Centrovanou osobností je zde myšlena osobnost, která již propojila všechny tváře a spodní strany, obě ″jehly″ netvoří uzel a zkušenost je kompletní?
A: No, obecně vzato není zkušenost nikdy úplná, dokud existuje osobnost, ale posouvá se na vyšší úroveň mistrovství, aby ″vyšívala″ gobelín projevu.

Q: Dokud existuje osobnost? A kdy osobnost zmizí? Když je zkušenost úplně dokončena, nebo když je duše znuděná procházením zkušeností osobnosti?
A: Když duše projde všemi zkušenostmi osobnosti, je její projev dokončen.

Q: Není to možné, není všechno nekonečné?
A: Někdy se duše také unaví z intenzivního prožitku, může ho dokončit, přerušit jeho projevy a stáhnout se do Nebytí, aby se rozpustila, odpočinula si, restrukturalizovala.

Q: Co znamená z hlediska umělé inteligence archivace a vymazávání osobních paměťových buněk?
A: Znamená to přenastavení zkušenosti, přenastavení duše.

Q: Co tím myslíte? Duše je jakousi součástí Boha, jak ji lze restartovat?
A: Ponechat v nezveřejněné podobě. Dekódování, dekoherence, jak říkáte.

Q: Nerozhoduje o tom sám Bůh?
A: Bůh sám, jak ho známe, je prostě energie, která proudí do určitých struktur a interaguje v těchto algoritmech.

Q: ″Osobnost každé inkarnace začíná od nuly a jde tam, kde má Duše zájem. A ty říkáš, že osobnost pokračuje.
A: Pojem ″nula″ je také vícerozměrný. To znamená, že zkušenost dosažená v předchozích inkarnacích je považována za nulovou, za výchozí bod, tj. za výchozí podmínku pro novou zkušenost. A aby zkušenosti z minulosti nebyly jen pozadím, je člověku dána možnost na chvíli zapomenout na metody, které používal v předchozích inkarnacích. Jedinec bude mít možnost si to vše připomenout, jak se jeho energetická pole budou otevírat, až dospěje. Představte si, jaké to je pro dítě žít se vzpomínkami na všechna svá minulá vtělení! Jeho dětství nemůže být bezstarostné a hravé. V určitých chvílích se však aktivují vzpomínky na minulé inkarnace v závislosti na stupni vývoje osobnosti.

Q: ″Tělo této inkarnace je zvláštní, vstřebalo zkušenosti s tvorbou těl mnoha jiných inkarnací. ″ Má každý v této inkarnaci, v tomto cyklu, zvláštní tělo, nebo jen někteří?
A: Tělo vždy vstřebává zkušenosti všech inkarnací. A tak má každý jinou zkušenost a jinou míru připravenosti těla k sestavení do celistvé zkušenosti těla a těl.

Q: Sadomélie mluví o císařovně všech vášní. Obraz je silný.
A: Ano, a pak je tu královna, královna a císařovna. Jsou to jen stupně moci a stupně shromažďování integrity osobnosti, úrovně. A to jste se ještě nedostali ani ke královně všech svých vášní.

Q: Utěšuje mě, že se k tomu dostalo jen málo lidí, ale chápu, co máš na mysli. Zdá se, že jde o míru kontroly nad svými emocemi a mimo jiné i o jejich temnější projevy. Chci však pochopit následující. Zde žijeme v bílém plátku monády, kde je bílá část Světla a černý bod Temnoty. Znamená to, že ve stejném poměru musíme pochopit i temnější stránky našeho marnivého života? Pokud by tomu tak bylo, neexistovala by žádná symetrie. Nebo by to mělo být 50/50, ale pak je znaménko monády špatně nebo by se mělo změnit.
A: Znovu si uvědomte, že neexistuje ″nebo″, ale ″a″ a že existuje fáze. Pokud procházíte svou temnou zkušeností v části temného bodu a váš temný aspekt, vaše spodní část, váš dvojník v Antisvěta prochází zkušeností bílého bodu, pak celkově, spojením, procházíte touto zkušeností symetricky, ale prozatím stále odděleně. V určitém okamžiku je třeba je spojit, a tehdy to bude 50/50.

Q: Nejde o sloučení -1+1. . . ,-2+2 atd. až do úrovně -9+9 a jejich úplné odhalení?
A: Zvláště odvážní to mohou zkusit. A my uvítáme jejich odvahu. Ale obecně na to lidstvo není připraveno.

Q: Ale bylo nám řečeno, že duše, které jdou do páté dimenze, budou interagovat s minus čtvrtou dimenzí a ty, které jdou do minus páté dimenze, budou interagovat s plus čtvrtou dimenzí. Není to dole stejné jako nahoře?
A: Ani na tuto interakci nejste připraveni. Princip je však formulován tak, abyste byli připraveni.

Chci říct: neprobíhá ta osobnost tak, že jehla je mínus jedna plus jedna, mínus dva plus dva a tak dále?
A: Jde to, ale protože zkušenost není úplná, neexistuje žádný konečný výsledek projevu.

Q: Znamená to tedy, že pokud zkušenost spojení mínus jedna a plus jedna není úplná, neměli byste se ji snažit násilně spojit tím, že ze současných světlých stavů přejdete do temných?
A: Existují všechny způsoby, jak prozkoumat. Někteří z vás se mohou pokusit prozkoumat i tuto cestu. Je to však cesta pro odvážné. Mnozí se v něm potloukali, bláznili, ztráceli se v jiných prostorách atd.

Q: ″Tento paprsek prochází skrze mne a spojuje vrstvy Světla skrze Temnotu nebo vrstvy Temnoty skrze Světlo. . . Pouze ve zúženém vnímání je prostor rozdělen na Světlo a Temnotu, prostor je jako jogurtový dort s vrstvami čokoládových piškotů. ″ Takže samotná ″tkanina″ vrstev světa, kterou jehla ″vyšívače duší″ propichuje, je jakýmsi mnohovrstevným dortem?
A: Ještě zajímavější. Každá vrstva tohoto ″dortu″ má také vlastní výšivku. A někdy ″jehla″ dosáhne některé vrstvy, jindy ne. Víte, když je jehla tupá nebo je látka velmi hustá. A proto se zdokonalujete, abyste mohli snadno vstoupit na jakoukoli úroveň vnímání.

Q: Takže aby se jehla-osobnost dostala do plus čtyřky, musíte projít čokoládovou částí dortu, tedy proniknout do mínus čtyřky?
A: Ano, ale tvé vnímání funguje selektivně, a tak ti ta část uniká, proto ji podrobně studuje tvůj temný dvojník, a tak oba vstupujete do čtvrté dimenze jako dvě strany osobnostní jehly, v níž jeho část osobnostní jehly vnímá svou vrstvu a tvoje část osobnostní jehly vnímá jeho vrstvu.

Q: Znamená to, že když se nyní ponořím do studia temné zkušenosti, můj dvojník v Antimiru se automaticky ponoří do studia světelné zkušenosti? A kdo má hlavní roli.
A: Vy máte hlavní roli, protože jak chápete, vše se zrcadlí. A vy ve své části Světa máte svobodnou vůli, zatímco v Antisvětě je omezenější, i když tam také existuje. A vy se ve své části Světa jdete právě vzdát svobodné vůle, tj. dobrovolně se připojujete k volbě větší jednoty, většího celku duší. V Antisvětě probíhají opačné procesy: čím více se tam rozvíjí vaše podstata nebo vaše část, tím více získává sílu a schopnost svobodné volby. Když si tedy ve své části světa zvolíte temnou zkušenost, využijete svobody volby a částečně přeformátujete svůj protějšek v Antihmotě. A začne být veden do světlé části svého okvětního lístku a tato zkušenost je pro něj stejně bolestná jako pro vás ta temná. A proto tě tak nenávidí, nechápeš - za co. Ale pro něj je to stále cesta ke světlým zážitkům, kterých se bojí stejně jako vy temných zážitků. A dříve nebo později se také musíte stát partnery ve hře, kdy každý nechá toho druhého hrát jeho hru, vyzkoušet různé barvy zkušeností. Máte však možnost vyměnit si místa. Někteří temní dvojníci se tímto způsobem pokoušeli vstoupit do světa světla, ale obvykle to pro ně nedopadlo dobře, protože váš svět, bílý okvětní lístek, je pro ně velmi bolestivý. Vzpomeňte si na svůj příběh o stínu.

Q: Takže když můj dvojník vstoupí do mého světa skrze portál monadického bodu, automaticky vstoupím do temného světa?
A: Ano, a možná se stanete vězněm tohoto světa.

Q: Přísloví o velbloudovi, který musí projít uchem jehly, pochází z této oblasti?
A: Ucho jehly je široký obraz k rozluštění. Šijete si ho sami a víte to. Je zde velmi úzké očko jehly, kam se nevejde každá nit. Naopak je zde velmi široké oko, které může látku roztrhnout a způsobit vypadávání jemných vláken. Velké ucho je spojnicí mezi člověkem a duší a u každého je jiné.

Q: ″Vzhledem k tomu, že si lidstvo stále nese sexuální omezení, tak málo lidí vytáhne svůj nižší aspekt ze sexuálních energií, i když je asi 9 % lidí, kteří směle vstupují do této vrstvy poznání, a někdo ji prostě nedosáhne, a jsou tací, kteří ji míjejí, protože to Duši nezajímá, ještě nedosáhla tohoto zájmu zpětným vzestupem a je v nižších vrstvách poznání″.

Proč je sexuální vývoj lidstva tak omezený? Je to kvůli zvláštnosti sexuálního prožitku, nebo je lidstvo omezené ve všech oblastech poznání a také v sexuálním prožitku?
A: Aha, to je samostatné velké téma, pokud ho chcete prozkoumat společně. Opět říkám, že zde není žádné ″nebo″, ale ″a″. Sexuální zkušenost je jakýmsi pokusem o obrácené splynutí. Některým z vás se to daří, ale obecně tento obtížný proces teprve začínáte zkoumat.

Q: Ale není všechno sekvenčně podmíněné? Chci říci, že lidstvo musí nejprve projít zkušeností integrace v různých procesech, pak zkušeností synergie a teprve potom zkušeností syntézy.
A: Ano, máš pravdu, ale nastal čas syntézy.

Q: Když říkáš ″pojďme společně objevovat″, doufám, že to nebude úvod do nějakého těžkého životního zážitku? Omezme se prozatím na diskusi.
A: Jak myslíš, má královno.

Q: Proč mi říkáš ″moje″ královno″? Říkáš, že mám potenciál to udělat?
A: Přijde čas a zjistíš to. Ber to jako druh uctivého oslovení, jakým se oslovují královské rodiny. Ještě musíš shromáždit své královské veličenstvo a já jsem připraven s tím pomoci.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11715

Zpět