545 Černé díry a Slunce Cosmic agency

[ UFO ] 2020-10-07

Swaruu, Anéeka (Plejády) -
Swaruu: Slunce funguje jinak, než říká pozemská věda. Není to termonukleární koule, ale něco složitějšího. Z přísně 3D hlediska je viděno a chápáno jako vodíková koule v konstantní termonukleární fúzi, ale když sečteme ostatní roviny, zjistíte, že slunce jsou portály. Bílé díry. Slunce je bílé a jeho erupce nezpůsobují pro biologii žádný problém, pouze pro telekomunikace. Sluneční výtrysky jsou tu po celou dobu a nic se neděje. Slunci se nic neděje. Pokud vám něco takového říkají, jen odvádí pozornost od skutečných problémů abyste neviděli, co dělá Cabal.

Anéeka: Zdá se, jako by záření pocházelo ze Slunce, protože vlny pochází z tohoto směru. Je přirozené, že nemá žádné skvrny, nemá to nic společného s vlnami. Slunce vydává sluneční vítr, který se mění s aktivitou skvrn. Je to živá bytost s vědomím spojená s ostatními. Má temperament.

Váš "Sol 13" - Slunce 13, je velmi temperamentní a velmi silný ve srovnání například s Taygetou. Skvrny jsou portály, takže když žádné nejsou, průjezd lodí se snižuje, nebo dokonce zastaví. Otevírají se cyklicky, takže můžete předvídat, kdy se otevřou, protože stejně jako každá bytost s vědomím i Slunce má své vlastní rutiny.

Nemá inteligenci, jak ji známe. Má jinou povahu, protože je to Slunce. Jeho vědomí je mnohem rozšířenější. Má velmi vysokou hustotu a zahrnuje součet mnoha vědomí, jak se to děje se vším. Lidská bytost je souhrnem kolektivního vědomí buněk, které ji tvoří, a souvisejících mikroorganismů v symbióze. A všichni lidé společně s vědomím jiných organismů, zvířat a rostlin, představují buňky, které tvoří planetární vědomí Země. Země a ostatní planety skládají >>> částečně <<< Slunce. Jako součet. Vědomí se sčítají, dokud se nestanou jediným jednotným kolektivním univerzálním vědomím neboli Zdrojem.

V případě tohoto slunce je to východ černé díry. Vstup je tam, kde je v souhvězdí býka zadek. Vletíte do zadku a vynoříte se tady.

Swaruu: Slunce je portál. Zářící je východ, vstup (negativní slunce) je černá díra v jiné části (centrální část souhvězdí Andromedy). Vytvářejí energetický toroid - jako všechno ostatní, co pracuje s toroidem jako s geometrickou formou projevu vědomí ---> potenciální energie ---> hmoty.
Slunce, nebo hvězdy jsou samotná energie energetické "entity". Ne všechny "bytosti" jsou v této rovině, takže vnímáte pouze jejich část.

Díra ve 3 dimenzi je koule, proto je vchod a východ sférický. Černé díry jako trychtýř nejsou úplně správně, částečně jsou to sférické díry, ke kterým lze přistupovat z libovolného směru. Nahoře černá díra, pod ní bílá díra neboli hvězda. Občas dochází ke kolizím černých děr na vnitřní úrovni, protože jsou propojeni uvnitř. Ale toto je více éterické. Nic obvyklého.

Celý vesmír je počáteční 5D matice, 3D matice je simulací simulace. Toroid je základní geometrická forma projevu vědomí s ohledem na potenciální energii v hmotě . Vědomí udržuje myšlenku, řekněme kouli. Postupně hromadí potenciální energii kousek po kousku. Je-li energie vědomí dostatečně silná, vytvoří se bod potenciální energie hlavní koncentrace, který pak vytvoří to, co je vnímáno jako "tvrdá" hmota. To, co dostává pozornost, se vytváří nebo projevuje, to, co je ignorováno, je zničeno.

Společensky přijímaná teorie první "molekuly života" , která s prvními organismy náhodou vznikla v chemické polévce na primitivní Zemi nedává smysl. Bez pozornosti vědomí má hmota tendenci se rozptýlit zpět do potenciální energie. Nemůže se hromadit nebo růst ve složitosti. Když něco zanedbáte, má to tendenci mizet, zhoršovat se. Ať už je to auto, dům, židle venku. Nedostává se mu pozornosti (tvůrčí záměr, údržba), proto se začíná rozkládat na jednodušší věci, na surovinu.

Molekula DNA je vytvořena s úmyslem, aby existovala. To se neděje náhodou. Pravděpodobnost vzniku molekula DNA z ničeho je několikatisíckrát méně pravděpodobná, než kdyby tornádo prošlo přes smetiště a nechalo za sebou dokonalou repliku Ferrari. Matice, původní či kopie, čte a kopíruje záměr vědomí a formuje jej do něčeho hmatatelného, ale opět - je to jen vnímání. "Hmota" sama o sobě neexistuje.

Vrátíme-li se k toroidům, jedná se o geometrickou kreativní formu veškeré hmoty, v základní nebo prvotní formě. Od atomu, molekuly, živé buňky ---> po jablko, planetu, slunce a dokonce i galaxii - to vše jsou toroidy. To souhlasí s matematikou a geometrií aplikovanou na mechaniku projevu ... Země nemůže být plochá, protože je to opět toroid. Proto jsou u pólů otvory. Všechno je toroid nebo jeho část. Slunce je lokalizovaný energetický bod pozornosti, a proto svítí. Logicky má další části, odkud pochází její energie, které se neustále recyklují dynamikou toku jejího toroidu. Existují další části Slunce, které ve 3D nejsou vidět. Slunce jen jedním dalším kouskem ve struktuře vesmíru, jako buňka pro organické tělo - toroid, který je součástí něčeho většího, který je zase součástí něčeho ještě většího .

Experiment s dvojitou štěrbinou ukazuje, že foton bez pozornosti je vlnou potenciální energie, nebo když se na něj někdo dívá, je částice. Toto je princip nebo nejzákladnější příklad, podle kterého existuje veškerá hmota. To, co má více pozornosti, roste a hromadí se složitost. To také vysvětluje fenomén tulpa / egregor , a také vědomí, protože samo o sobě existuje pouze jedno vědomí - nejvyšší "Já" Zdroje. Každý člověk, každé vědomí, je nejen "částí" nejvyššího vědomí, ale je to stejné vědomí. Co člověk vidí a vnímá, je tedy pravou realitou.

Robert:Způsobuje slunce rakovinu?

Swaruu:
Rakovina je komplikovaná věc, nevzniká izolovanou příčinou. Více než cokoli jiného je její příčina duševní, i když existují i umělé. Slunce může pouze povzbudit nebo potencovat již existující problém. Ultrafialové paprsky nepoškozují, dokonce zvyšují frekvenci osoby. Škodlivé je rentgenové záření. Rentgenové záření pochází pro někoho ze Země většinou ze Slunce, ale přichází i z vesmíru. Slunce podporuje rakovinu nebo kožní problémy pouze v kombinaci s vylučováním toxinů kůží, což produkují krémy na opalování. V kombinaci se sluncem aktivují a vytvářejí rakovinu kůže --- Nikdy nepoužívejte krém na opalování. Je součástí Agendy 21 -- Je na naší černé listině. Krémy a oleje používané nebo nanášené na pokožku během pobytu na slunci mohou způsobit popáleniny kvůli efekt u lupy pod průhlednou vrstvou oleje nebo krému. Stejné platí také pro autokosmetiku, jako jsou vinylové nebo plastové ochrany, aby auto zářilo. Nakonec plasty, které měly chránit, zničí.

V nejextrémnějším případě můžete fotografovat pouze to, co se tam děje, pokud vyzařuje světlo. A to je problém ... samotná díra by absorbovala světlo vyzařované vstupujícím objektem, a to i z dálky. Včetně červeného světla, které má nejdelší vlnovou délku. Otvor ale vypadá spíše jako koule, která pohlcuje vše stejně, z jakéhokoli směru. Nevytváří vír jako voda padající skrze díru. Je to koule, která absorbuje všechno, jen to ze své podstaty nevidíte. Černá díra je uprostřed prázdnoty. Nevidíte to, ale zakrývá celou oblast. Nevidíte černou díru, protože pohlcuje veškeré světlo, které je v její blízkosti, ale můžete vidět východ z černé díry. Světlo přicházející z druhé strany se ohýbá, když se přiblíží k zóně vlivu černé díry, takže se zdá, že zde vzniká vír. Ale to je případ mnoha světelných zdrojů za dírou. Koule, která je východem, a tedy toroidem, je slunce.

Slunce jsou z určitého hlediska dutá. Ne jako dutá koule, ale jako vchod nebo východ z tunelu s více než 3 rozměry. Energie vstupuje skrze černou díru a vystupuje skrze slunce a vytváří toroid. Vliv tohoto toroidu může trvat několik tisíc světelných let a vše se proplétá. Každé slunce má svou černou díru a každá díra potřebuje svůj opak, slunce. Mluvíme o absolutní kompresi kritického množství. Všechni mají tuto kvalitu, jinak to nebudou černé díry.

Robert:Kdyby černá díra nic nepolykala, zhaslo by slunce?

Swaruu:
Ne tak úplně, protože je to toroid, živí se sám sebou. Vnější část toroidu ("pomerančová kůra") je na éterické straně. Je to sám o sobě obrovský "reaktor" nulového bodu. Každé slunce je. A také každé aktivní jádro reaktoru našich lodí. Stejný princip, protože se jedná o mini slunce. Proto nezhasne.

Robert:Takže nic, co černá díra spolkne, se nezničí? Je to jen přesunuté?

Swaruu:
Ano, Roberte, jen se to pohne, ale je to relativní. Z matematické perspektivy externího pozorovatele to, co vstupuje do černé díry, je zničeno, protože je stlačeno na kritické množství. Ale z pohledu objektu se mění pouze v rozměru a frekvenci, ale vzhledem k jeho vnitřní geometrii zůstává nedotčen. Co se stane s objektem, je relativní.

Je nemožné vypočítat velikost černé díry, protože její samotné vlastnosti znemožňují její měření z odstupu, protože to je opět jen iluze. Z vnějšího vnímání tedy může "pozřít" objekty podstatně větší než je sama, protože při přiblížení k díře se zkreslí "relativní velikost". Z vnějšího pohledu tedy vnímaná "malá" díra může z blízka mít velikost celého souhvězdí nebo dokonce galaxie. Takže je zřejmé, že s těmito vlastnostmi žádné malé nejsou. Dá se říci, že existují i malé, protože i malá ještěrka na skále obsahuje vědomí a je produktem energetické dynamiky identické s černou dírou. Je to také toroid ...

Metafyzicky ... Každé vědomí vytváří svůj svět, svůj vlastní vesmír, protože žije ve své osobní interpretaci vesmíru. Proto je ještěrka a jakékoli jiné stvoření portálem do jiného vesmíru - jejího vlastního ještěrčího vesmíru. Metafyzicky jste "černé díry." Portály do jiných světů, jiné interpretace vesmíru.

Robert:Existují způsoby, jak detekovat černou díru?

Swaruu:
Ponecháme stranou tradiční způsoby popsané online. Měřením je to velmi velká koncentrace gravitace. Jedná se o velkou koncentraci stojatých vln s velmi vysokou frekvenční harmonií. Jak jsem již řekla, vesmír je fluidní a vy v něm vnímáte hřebeny a údolí. Prostor je voda ve stavu vibrací v cyklech 1-2-4-5-7-8 přecházející do nulového bodu, když depolarizuje energii éterické strany, nebo 3-6-9, což je stojatá vlna . Slunce je velkolepý vrchol jako narušení struktury tekutiny v prostoru. Aby mohl existovat, musí existovat něco, co tlačí vodu na druhou stranu. Nyní si představte sami sebe jako rybu na moři.

Všechno je teď vzhůru nohama ... Uvidíte velké hřebeny jako údolí, jako prázdná místa. Otočte to vzhůru nohama. Pro každou koncentraci energie v bodě bude na druhém konci deficit stejné síly. Můžete je mapovat stejně jako se vším ostatním. Při cestování vesmírem se jim lze vyhnout. Ale nejsou problém. Některé druhy, které nemají tolik technologií, je používají jako chodby nebo vysokorychlostní trasy. Jiní, jako my, kteří máme pokročilejší technologii, je při nadluminárním letu jednoduše ignorují. V hyperprostoru loď vše přeskočí, včetně černých děr. Není to cestování. Skočí do éteru a odtud skočí na místo určení.

V etheru nejsou žádné vzdálenosti. Z éteru tedy můžete skočit kamkoli a kdykoli (časoprostor). Potřebujete pouze cílové frekvence. V etheru neexistují žádné vzdálenosti - všechny body prostoru/času jsou ve stejné "vzdálenosti" (přístup vyžaduje stejné úsilí)

Robert:Měl Albert Einstein pravdu se svou teorií gravitační relativity.

Swaruu:
NE. Sestavili příběh kolem obrazu černé díry, aby zapadl do Einsteinových rovnic. Einstein to nepředpověděl. Stejně jako tolikrát dříve s příběhy v Bibli to udělali tak, aby to odpovídalo. Výmluva na červené světlo, že absorbuje všechny ostatní vlnové délky, je reprezentace vševidoucího oka - cílem je vyvolat větší strach a potvrdit entity jako existující. Sauronovo oko, jak někteří říkají. Je to uctívání Saturnu. Pánem prstenů je Saturn. Oko Saurona.

Něco na vyjasnění: Vstupujete do černé díry v souhvězdí Andromedy a vystupujete na Slunci. Pokud ale vstoupíte ze Slunce, dostanete se poblíž souhvězdí býka. Východ z červí díry na Slunci je M33. Povaha červí díry je mnohem složitější než to, co vidíte na první pohled. Není to jen trubice, jak se říká na Zemi. V jeho nitru je složitý systém založený na frekvencích. Všechno je spojeno z éteru. Všechna slunce a všechny černé díry jsou uvnitř spojeny. Se správnou znalostí mapování frekvencí, celého komunikačního systému, se můžete dostat kamkoli v galaxii a vesmíru.

Slunce má více než jeden vchod a více než jeden východ. Jedná se o vnitřní dynamiku, která závisí na frekvencích, které jsou emitovány nebo pozorovány. Z určité frekvence nebo hustoty vstoupíte skrz Taurus zezadu a vystoupíte zde ... z jiného vstoupíte skrz Andromedu a vystouptíte zde. Pokud půjdeme dále, vstoupíte do jakékoli černé díry se správnou frekvencí (energetické harmonické), a můžete vystoupit přes kterékoli slunce. To znamená, že vše je propleteno a je součástí celku. Slunce není něco jiného než ostatní slunce. Je to jako jednotlivec ... a zároveň tvoří větší celek ... galaxie. Uvnitř se spojují všude, kam je jejich energetická matematika zavede, jsou spojeni s východem stejné síly, hvězdou. Ale uvnitř není čas, prostor, kontinuum, všude je vše spojeno. Všechny hvězdy ze strany éteru sbíhají. Takže z jakékoli černé díry teoreticky můžete vystoupit z kterékoli hvězdy.

Robert:Co je černá díra CGI?

Swaruu:
Není moc co komentovat ... Je vyrobena na počítači. S falešnými barvami. Jako ruka Boží, kterou před časem Cabal také vytáhla. Nebo Koňská mlhovina. Jelikož existují slunce, která emitují energii, existují protislunce stejné intenzity, která absorbují energii. Astronomie a astrofyzika Země je bere jako oddělené, i když jsou součástí stejné věci. Je to energetický toroid (stejně jako všechno). Hrdlo černé díry je motor, východ je slunce, vstup energie je díra. Díra ve 3D je koule. Zbytek nelze vidět, protože je v jiných rovinách, v éteru. Tento druh geometrického modelu je pro průměrnou lidskou mysl nepochopitelný. Vyfotografovat mohli pouze to, co je kolem takzvaného horizontu událostí. Samotnou díru nelze, protože neunikne ani světlo. Lze vyfotit pouze energie a předměty, které k ní směřují, nebo víří dovnitř. Více objektů se zformuje podle gravitace, kterou černá díra vyvíjí. Sama díra však nelze vyfotografovat.

Robert:Pokud vstoupíte do černé díry, opustíte příslušné slunce. Proto vidíte objekty vycházející ze slunce, protože je používají jako cestu?

Swaruu:
Černé díry jsou body větší koncentrace potenciální energie, kde se "srážela" ve velmi koncentrované formě, stejný postup jako manifestace. Stručně řečeno, je to bytost; slunce je bytost. Jako každá bytost je to energetický toroid, jakým jste i vy. Jsou to vnímající bytosti. Slouží ke zkrácení doby cestování lodi. Musíte znát mapu, kde jsou které vchody (černé díry) a kam vedou.

Existují ze stejného důvodu, jako existuje kočka, pes nebo vy. Je to bytost s agendou, vlastním životem a vědomím. Neexistuje žádný jiný důvod, než existovat, abychom zažili být ... sluncem. To, jak se to projeví, je otázkou procesu manifestace. Prostor není prázdný; je to energetická tekutina ... Nejdůležitější je tato tekutina a je příčinou existence hmoty. Tato tekutina dává život, je potenciální energie. Není to nic jiného než voda s velmi vysokou vibrací. Stejně jako vlnky ve vodním jezírku se potenciální energie šíří a interaguje s jinými vlnkami.

V rybníku je lze vidět ve dvou rozměrech ... V prostoru ve 3 rozměrech (ne hustotách, mluvím o osách). Rázová vlna v hlubinách moře se šíří ve formě kruhů, koulí. Rázová vlna interaguje s ostatními. Někdy se zvětší ... protože se živí samy sebou ... (kontraktivní interference). Někdy se navzájem neutralizují (destruktivní interference). Když se rázové vlny šíří na konkrétní frekvenci ... (oscilace mezi vrcholy a úvratěmi v rozpínající se energetické vlně) ... vytváří se jednofrekvenční harmonie. Harmonická frekvence je srovnatelná s hudbou ... dokonalé tóny matematicky propletené.

Vytváří se efekt, který se nazývá stojaté vlny, což je bod koncentrace energie v rovině. V tomto bodě se koncentruje veškerá energie. S dostatečnou koncentrací probíhá transformace potenciální energie na tvrdou hmotu ... (ve skutečnosti nic takového neexistuje - jen konstantní potenciální energie v tomto bodě). Pokud je harmonická frekvence dostatečně konstantní a dostatečné velikosti (objemu), vzniká slunce, které je energetickou bombou mezi éterickou a fyzickou stranou (3D interpretace). Je soběstačné.

Vlny vytváří interakce mezi všemi body potenciální energie, spojení se specifickým dynamickým nebo energetickým pohybem, který způsobuje éter, strana vědomí, čisté vědomí, pozorování vědomí směrem k potenciální energii.

Když něčemu chybí pozornost, má to tendenci přejít z hmoty znovu na potenciální energii. Čím více pozornosti něco dostane, tím více energie má. Proč má slunce tolik pozornosti? Protože harmonická frekvence to určuje tímto způsobem. Harmonická frekvence = součet ostatních frekvencí, které na sebe vzájemně působí, tj. součet všech ostatních vědomí, které interagují se sluncem. Planety, které ho obklopují ... vědomí všech tvorů a bytostí, které je obývají. A samotné slunce je součástí, která tvoří další souhvězdí, Galaxie, shluky galaxií, vesmír. Jde to nad rámec empirického lidského porozumění. Nevidí to, nechápe, že je toho víc... vždy je toho víc.

Proto existují slunce. Ze stejného důvodu existují ptáci. Je to součet tvorů, kteří jej obývají.

Gosia:Co produkuje tuto KONCENTRACI energie?

Swaruu:
To, co produkuje energetickou koncentraci v bodě, je výsledkem harmonických frekvencí, což určuje, kde se hmota projeví. To, co produkuje vlny, které, když se sčítají, tvoří harmonickou frekvenci, je bodem pozornosti vědomí. Vědomí je souhrnem jiných vědomí, které jej podporují progresivním a kumulativním způsobem.

Gosia:Co podněcuje pozornost vědomí?

Swaruu:
Vědomý záměr s cílem vytvořit něco záměrně

Gosia:Takže samotné vědomí, kromě toho, že je vším, je bytostí s inteligencí a záměrností. Pozorující zvnějšku i zevnitř současně.

Swaruu:
Je všechno. Je to součet všech. Když se vědomí kolibříka hromadí a přidává se k vědomí všech ostatních zvířat, lidí a rostlin, formuje vědomí Země jako jednotlivce, které zase formuje, stejně jako vědomí ostatních planet, slunce. Vidíte kolibříka jako něco izolovaného, ale je jako slunce, rozšiřte své vědomí a uvidíte, že se vše spojuje a sčítá. Protože všechno je součást původního Zdroje.

Robert: Mohli bychom být sluncem, nebo nemáme dostatek energie?

Swaruu:
Již jste "slunce" energetickým způsobem, protože jste také energetickým toroidem a fungujete a žijete/existujete podle stejných principů. Všechno je toroid ... stejně tak okurka ... stejně tak hamburger ... nebo pneumatika.

A pro srovnání: Ti, kteří používají slunce a černé díry pro tranzit, mají lodě, které používají pohon. Pohybují se vesmírem z bodu A do bodu B. My Taygetejci to nepoužíváme, takže nevycházíme ze slunce (které není horké). Vejít dovnitř černou dírou a vyjít skrz slunce je low-tech, která využívá takzvanou červí díru. My máme technologii, která nám umožňuje vytvořit si vlastní individuální červí díru šitou na míru našim potřebám. Vytváří ji naše lodě. Nepoužíváme pohon, kromě manévrů.
Černá díra je vstupem do červí díry, slunce je východem. Proto svítí, protože vyzařuje, vyplivuje elektromagnetickou energii, kterou absorboval na druhé straně. Je to stejný princip jako u jednoho z našich motorů. Při použití pohonu by trvalo 400 let, než by se dostal z bodu A do bodu B. Vím, že na webu existuje spousta trendů, které hovoří o high-tech motorech. Iontový pohon, mikrovlnný pohon, gravitační manipulace. Všechno to je pohon. Technologie výrazně nižší než elektromagnetická plazmová turbína. Vstup do červí díry je kratší cesta než cestování vesmírem, navíc je propojena s ostatními, kteří sdílejí její energii a tvoří ji.

Robert:Byla objevena nejbližší černá díra k Zemi?

Anéeka:
Vím o tom. Říkají, že je to černé slunce. Opět vidí pouze bod nebo gravitační uzel , nic tam není. Je to bod, kde se harmonické gravitační frekvence setkávají, je to koncentrační bod, dostatečně velký na to, aby byl detekován nebo měřen, ale ne dost velký na to, aby tam vytvořil něco pevného.

Pro nás jsou to gravitační vrty. Když je loď v režimu pohonu, nikoli hyperprostoru, vyhýbají se jim. Je to jako vyhýbat se výmolům na silnici. Koncept prázdného prostoru je opět špatný. Není prázdný; je to kapalina. Nebo tekutina. Musíte si uvědomit, že jsou to víry ve vodě. Deprese. Ale je to trojrozměrné, ne dvourozměrné, jako na povrchu vody.

Yazhi:
Ploché díře odpovídá pouze trychtýř. Matematicky správné z toroidního hlediska:

L = uN2 x A / 2x 3,1415 x r matematický vzorec pro trychtýř.
kde A = Plocha průřezu toroidní nálevky, r znamená toroidní rádius ke středové ose.
Pokud mi paměť slouží správně.

Trychtýř by tedy odpovídal ploché díře, ale ne sféře, jak se jeví ve skutečném prostoru a životě, kde musíte počítat věčný proud plynoucí z každého směru energetické trychtýře, který by matematicky vypadal jako vzorec přidaný k exponenciálnímu faktoru koule. A jako geometrický objekt by bylo téměř nemožné ho vyrobit, protože je skutečně multidimenzionální.

Yazhi:
Sledujete pouze hlavní tok energie motoru, kterým je toroidní tok celého systému, jeho polovina na straně éteru, druhá polovina v tom, čemu říkáte hmotný svět. Vystoupíte z jedné konkrétní hvězdy. Jakmile se dostanete do éteru uvnitř, bude to stejné jako být v hyperprostoru. Znáte energetický otisk oblasti a frekvenční dynamiku nebo tanec jedné konkrétní černé díry, můžete měnit frekvenci lodi, vašich malých lodních toroidů, a tím zvyšuje frekvenci toku černé díry a vytváříte posun frekvence lodi, což změní váš výstupní bod k hvězdě, která je nejblíže určenému cíli.
Ale i tady je praktičtější vstoupit do éterického systému z hvězdy a vystoupit z jiné hvězdy a vyhnout se černým dírám, protože jejich energie je příliš dominantní a má sklon přepsat téměr všechno. Je možné navigovat čečné díry, ale je to složitější, než použití solárních portálů.

Zdroj: https://www.swaruu.org/transcripts/black-holes-sun-wormholes-what-they-really-are-extraterrestrial-c

Zpět