3360 O změnách Země M.P.

[ Ezoterika ] 2022-11-03

Učitelský systém
Q: Otázka pro RS o změnách zemského povrchu, klimatu, možných kataklyzmatech. Co mohou lidé ovlivnit, jak se mají chovat?
A: Jak se mají lidé chovat, je známá otázka již dlouho. Sledujte (především) osobní stavy, úroveň jejich vibrací (osobní), protože tam vše začíná, scénář, který budete sledovat vy osobně. Není tajemstvím, že prostor vnímání je u každého individuální a kontakt s obecným planetárním scénářem a zařazení do variant obecného planetárního dění závisí na vaší individuální vibrační úrovni. Každé individuální vědomí je budováno podle úrovně svých vibrací, v seskupeních interakcí, v odvětvích událostí. Také všechna společenství lidí, která mají určitý souhrnný vibrační index, jsou postavena v té variantě scénáře, v té větvi ʺrealityʺ, která je pro vás shromážděna a která odpovídá této úrovni vibrací.

Úkol je tedy stejný jako vždy - sledovat svůj stav a vědomě ho řídit. To bude vaše tvorba, řízení vaší ʺrealityʺ. Máte jen pozornost a vědomí - nezapomínejte na to. Musíte si uvědomit, kam do svých scénářů vkládáte energii. Vše je naplněno vaší pozorností a vaší energií. Můžete pro sebe manifestovat jakýkoli scénář z řady scénářů, které jste si naplánovali, od nejklidnějšího až po nejnepokojnější. Nikdy nezapomínejte, že jste tvůrci, a to nejen při meditacích a praktikách, i když jsou kolektivní, ale každou minutu svého lineárního času. A vaše převládající vibrace vás prostřednictvím rezonance vtáhnou do příslušné řady událostí.

Změny na Zemi probíhají podle plánu, který Slunce předem připravilo a vypočítalo, nejsou to chaotické změny, ale přísně systematické. Všechny prostory Země procházejí očistou a transformací. Ve svém omezeném trojrozměrném životě jste neměli žádné vícerozměrné pochopení prostorů Země a jejich fungování, takže vás neznalost může děsit a některé procesy vám mohou připadat chaotické. Ale věřte mi, že vyšší já nenechá nic bez kontroly. Dochází k nezbytným změnám. Sledujete iluzi události. Kvalita vaší konkrétní události závisí pouze na vašich vibracích, na ničem jiném.

Jakékoli jednání ze strachu, myšlení ze strachu, nedůvěra k vesmíru a Slunci vedou ke snižování vašich vibrací a zhoršování kvality vašeho konkrétního života. Země - Gaia je inteligentní, moudrá multidimenzionální entita, která má pod kontrolou všechny své proměny, buďte si jisti. Žádný ʺkonec světaʺ se nekoná, probíhají přirozené procesy. Pro člověka je vše určeno mírou jeho strachu, obav a nedůvěry ve Slunce.

Mění se iluze, mění se pravidla hry a konstrukce prostoru, proměňuje se i matrice Země. Můžete se podívat na fascinující film o zrodu nového světa a dokonce se ho zúčastnit. Nebo si v tomto scénáři můžete uvědomit všechny své obavy a prožít je. Nyní jste spolutvůrci prostoru s VS více než kdy jindy! Přistupujte k procesu tvorby vědomě.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13975

Zpět