152 Osobní energetický kanál Astrei Sneba

[ Ezoterika ] 2019-07-25

Co znamená osobní kanál vnímání?

Jak zlepšit hmotný život?

Vaše tělo je hmotné. Hmota je kompaktní energie. Energie může mít různé hustoty a úrovně fyzické, jemné a duševní. Pro interakci a výměnu energie byla při vytváření těla zohledněna pole planety a pole jejích obyvatel. Každý obyvatel má svůj vlastní kanál, jeden nebo více, pro výměnu energie.

Na této planetě je dostatek zdrojů pro všechny. Omezení materiálních zdrojů je indikátor narušené výměny energie. Pokud většina obyvatel nezvládá, nebo nepřijímá svou osobní energii, je nutné ji ovládnout. Pokud nejste jejím pánem, jde k nosiči, který ji zvládne, uloží a rozšiřuje. A vám v životě chybí. A někdo vynaložil veškerou svou energii nerozumně. Byla to vaše volba, vědomá nebo nevědomá.

Osobní energie má objem a je konečná, její spotřeba je přidělena přesně na požadovaná období životnosti na planetě. Pokud ji pouze spotřebujete a nevíte, jak žít podle zákonů o výměně energie, je buď rychle spotřebována, nebo blokována. Existuje určitá nevyváženost - někteří mají v materiálním světě minimální příležitosti na úrovni přežití, jiní mají obrovské.

Všechny husté a jemné energetické toky jsou asimilovány srdcem a tělem, a distribuované mozkem. Pokud vaše tělo vydává slabou energii, nejste schopni k sobě přitahovat hmotu a mít zdravé tělo. Každý musí znát své osobní energetické kanály a být s nimi schopen komunikovat. Energie je interakce s energetickým polem - jedná se o vědomé nebo nevědomé jednání. Pokud je budete pravidelně vykonávat minimálně po dobu 4 měsíce, váš život se ve všech materiálních sférách zlepší. Při nečinnosti výsledek nebude. Vy rozhodujete. Není možné manipulovat s těmi, kteří své kanály znají a umí s nimi komunikovat.

Všechna nerovnováha ve vašem světě je způsobená nerozumnou interakcí a narušenou výměnou energie. Nastal čas být vědomý a uvědomělý, posunout se ve svém vývoji. Kdo má narušenou energetickou výměnu, má narušené sémantické pole a ovládá ho slovo ?peníze?. Mozek vše zhmotňuje a jeho možnosti jsou nekonečné, vše závisí na úrovních lidského vědomí. Mozek má prostředky k vytvoření jakýchkoli světů. Musíte zrušit běžná kódování v psychice, ve svém poli a získat svobodu.

Vědomí lidé jsou již schopni vytvářet své vlastní osobní kódy, znají své osobní kanály vnímání a výměny energie. Ukazatel plnosti energie je veselí, radostná nálada, zlepšení v materiální sféře. Další růst přímo závisí na úrovni vědomí a uvědomění každého z nich. Čím více lidí ovládá výměnu vědomé energie, tím více změn nastane ve vašem světě, protože vše závisí na výběru a akci každého z nich. Společně máte obrovskou moc.

Obecná doporučení pro doplňování energie

Určete svůj osobní kanál vnímání (jste typ zvukový, vizuální, nebo kinestetický?). Eliminujte konstantní interakce s tím, kde ztrácíte energii.

1. Zvukový- Určete, které zvuky a melodie vás naplňují energií a interakce s jakými lidmi.

Průběžně provádějte 20 - 30 minutová dechová cvičení. S východem měsíce vědomě sledujte měsíc a hvězdnou oblohu. Duševně distribuujte energii do celého těla

2. Vizuální, kinestetický ? Určete, jaká barva, jídlo, vůně, hmatové pocity vás naplňují energií a interakce s jakými lidmi.

Provádějte 20 - 30 minutová dechová cvičení každé ráno s východem Slunce. Vědomě sledujte východ slunce. Duševně distribuujte energii do celého těla.

- Obecná doporučení zlepšující materiální život postupně zaveďte do automatického zvyku. Můžete oddělit audio a vizuální kinestetiku.

Zdroj: https://vk.com/starlight_00

Zpět