1577 Možné pozitivní scénáře vývoje dnešních událostí Antonina S.

[ Ezoterika ] 2021-11-01

Je trochu obtížné odpovědět na otázku o pozitivních scénářích. Některé informace od Vyšších sil, jak to přesně bude, jsou uzavřeny před širokými masami, aby temní nemohli nic dělat. Také je zde velký podíl osobní odpovědnosti a osobního rozvoje každé Duše, jak bude probíhat její přechod. Tentokrát se zvýšení vibrací (přechod) uskuteční pro každou Duši individuálně.

Jak víte, Země-Gaya přechází do 5. dimenze a bude se nazývat Maldena a Krystalická Mřížka Země se změní (2024).

Nyní Země hladce přechází ze 3. do 5. dimenze. Hladce protože s největší pravděpodobností se to obejde bez přírodních katastrof v planetárním měřítku. Jsou duše, které se vyvinuly do 3. dimenze a jsou připraveny pokračovat ve svém postupném vývoji ve 3. dimenzi. Přestěhují se na planetu podobnou té naší ve 3. dimenzi. Jejich právo na evoluci a rozvoj bude brát v úvahu Vyšší síly a plán Stvořitele. Duše, které se probudily nebo se jim podařilo probudit, se přesunou do 5. dimenze a budou pokračovat ve své evoluční cestě na Zemi, která se změnila ve vibracích, aniž by zažily fyzickou smrt.

Temné energie v 5. dimenzi nemohou existovat, jsou neslučitelné.

Nyní sestupuje na Zemi z Vesmíru stále více a více proudů energií s vibracemi 5. dimenze. Jsou to světelné proudy a sestoupí-li na člověka a setkají se v něm s jakýmkoli negativem, tak osvětlí (projeví) vše, co neodpovídá Světlu. Proto se odhalí negativní karma. Každý má něco jiného: zdraví, blízké, bezpečnost atp. Pokud se tyto proudy nesetkají s překážkami v člověku v podobě bloků, stagnace a negativity, tak jednoduše projdou tělem člověka a naplní ho. Pokud má člověk malé bloky, méně negativní a člověk na něm nelpí, stejně jako nelpí na tom, že vše zůstává po starém, ale snaží se rychle znovu pochopit a přeměnit odhalené, pak restrukturalizace pro vnímání toků 5. dimenze, vyšších vibrací, prochází s co nejmenším nepohodlím. Stoupající vibrace planety cítí lidé různými způsoby. Ještě jedna věc: v 5. dimenzi zhmotňujeme své myšlenky, jinými slovy, vytváříme to, co vyplňuje prostor kolem.

Proto navrhuji představit si život, který pro sebe chcete. Například, jak je u vás všechno v pořádku, jak cítíte lásku a vděčnost, klid v duši, jak si užít procházku po místech, která vám jsou příjemná, jak se volně pohybujete, navštěvujete místa a instituce, které chcete. Setkávejte se s lidmi podle společných zájmů, mějte pocit, že jste v bezpečí, že vaši blízcí jsou v bezpečí, že všechny otázky a potíže jsou vyřešeny. I když jasně, krok za krokem nevidíte řešení, už si umíte představit výsledek, že toto a toto bylo vyřešeno nejlepším způsobem pro vás a pro všechny, kdo jsou s tím spojeni. . . Cestujete, děláte to, co máte rádi, rádi vidíte výsledky své práce a je to užitečné pro ostatní. Svátky slavíte v atmosféře lehkosti, pozitivnosti. Dovedeš si představit

Poslouchejte svou Duši, možná vám vaši andělé strážci nebo vaše rodina, strážci vaší rodiny, vyšší síly, ti, kteří nás chrání a vedou na cestě, řeknou, jaký byste měli být a co je pro vás nejlepší. Hledejte způsoby naplnění: příroda, vděčnost Slunci, Rostliny, modlitba ke Stvořiteli, Vyšší síly, meditace, apely na předky, kreativita, užitečná činnost ... Pokuste se přesunout svoji pozornost na vyšší úrovně vědomí, pochopit, jak udržet tento stav.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11842

Zpět