5378 Archanděl Michael: Bojovníci míru Lee Degani

[ Ezoterika ] 2023-11-01

Nejdražší, jsem archanděl Michael, bojovník za mír, nositel modré a tvůj společník. V této situaci jste již byli. Proto je to tak ošklivé, proto to občas cítíte tak beznadějně. Připomíná to časy, kdy jste byli ve válce. A ano, během eonů historie bylo mnoho válek ještě před tím, co považujete za svou historii na planetě Zemi. Byly tu hvězdné války, války v galaxiích Orionu, válka byla v době Atlantidy. To jsou ty, se kterými se můžete spojit se svou pamětí. A ano, byli jste v týmech, kde jste hledali duše, které se potulovaly a neměly kam se vrátit. A tak jste znovu voláni. Není náhoda, že jste zde během této doby a já k vám všem mluvím. Byli jste povoláni. Jste elitní síly, jste síly Božské Matky a Otce Lásky, Světla, Udatnosti. A jaké je brnění, které používáte? Znáš odpověď. Brnění je Láska.

Vaše nástroje jsou Světlo. Neříkáme, že tyto zbraně jsou nástroje míru, které mohou seknout do válečných zbraní, které mohou zasáhnout srdce všech. Je to snadný úkol? Ne. Ale byli jste povoláni, a tak vám říkám, pojďte ven, uvolněte to, co vám brání dělat to, kvůli čemu jste sem přišli. Vytáhněte své nástroje Světla. Vytáhněte meč, který jsem vám dal. Vězte, že pokaždé, když jste ve stavu Míru, používáte své nástroje Světla k ovlivnění vědomí všech. Pro každou takovou dobu, ať už je to Radost nebo Láska nebo Mír nebo jakákoli z vyšších vibrací. Rozsvítíte mřížku a tyto body pak začnou procházet a dosáhnou všech, kteří jsou v hlubinách zoufalství, kteří jsou v hlubinách boje, kteří jsou v hlubinách nenávisti. Světlo mělo vždy moc překonat temnotu, protože uvnitř temnoty je Světlo. A to je to, co děláte, milovaní, dosahujete Světla. Takže ne, není to zrada být naplněn Radostí, není to zrada být naplněn Mírem, když vaši společníci trpí, když došlo k porážce, když došlo k chaosu, když došlo k vraždě. Ano, truchlit, ano přinést svá soucitná srdce všem, kteří to potřebují, ale vězte, proč jste tady, elita elity. Byli jste povoláni a já jsem hrdý. Jsem požehnán, že jste moji bojovníci míru!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/01/archangel-michael-warriors-of-peace/

Zpět