781 Obětování Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2021-02-19

Ivo z Vegy - Sobectví se rodí z nedostatku (pozn. i tak vás to neomlouvá)

Vidím, že Texas zažívá obrovskou bouři a jejich elektřina je vypnutá. Jsem si jistá, že se jedná o nějaký druh útoku. Nevěřím, že se kolem tohoto místa něco neděje jen tak. Vždy existuje důvod.
https://beforeitsnews.com/weather/2021/02/texas-was-planned-target-must-video-2447452.html

Obětování je jeden příklad toho, jak víra ega udržuje vaši vibraci na nízké úrovni. Kvůli negativnímu přístupu přeformulujeme koncepty, které jsou pozitivní. Souvisí to se způsobem, jakým sobecké ego interpretuje činy nesobeckosti. V krajním případě věříte, že lidé přinášejí oběti. Je to založeno na egu a principech systému plazů a draků s nízkou frekvencí. Máme je všichni, takže to není vaše chyba, je zbytečné kvůli tomu snižovat vibrace. Začněte měnit způsob, jakým to vidíte. Obětování není pravdivý koncept. Vše souvisí s posilováním duše. Nejsou žádné oběti. Nikdo nemusí odejít, aby někdo jiný získal. Když použijete zákony vesmíru, není tu žádný nedostatek. Když se podíváte na náš systém, je tu nedostatek, ale ten je vytvořen. Bůh by nás sem nedal a neřekl: ʺZapomněl jsem ti dát dost na to, abych tě udržel naživu.ʺ Hladovění určitých zemí a národů souvisí s agendou útlaku deep state.

Co když někdo přinese ʺkonečnou oběťʺ a zemře, aby mohl jiný žít? Jak často to slyšíte? A co vojáci ve válce?

Ivo: Říkají, že Ježíš zemřel za vaše hříchy. Ježíš byl schopen stvoření do té míry, že pro sebe vytvořil další tělo a vrátil se na Zemi. Udělal to, aby vám ukázal schopnosti člověka spojeného se zdrojem boha. Byl příkladem. Nezemřel za vaše hříchy, protože nikdo není hříšník, s výjimkou těch, kteří utlačují a zabíjejí lidi na Zemi. To jsou zlí hříšníci, ale učí vás, že zlí a nedůstojní jste vy, zatímco oni jsou ti dobří. Projektují do vás vše, co na nich není správné, zatímco sami se považují nade vše.

Sharon: Moje matka mě to naučila. Myslela si, že je dokonalým člověkem, popírala své nedostatky a všechny promítla na své děti. Naučili jsme se být jako Drakoniáni. Bylo pro mě pobuřující sledovat osobu, která tak popírala své chyby, považovala se za dokonalou a za nehodné lidi, které vytvořila. Tento egoismus vidím také v DS, stejně jako jejich víru v nárok na jejich dokonalost. Moje rodina byla mikrokosmos makrokosmu této planety a jejích kolektivních vír, které nám byly vnuceny.

Ivo: O to bůh nikdy nestál. Neexistují žádní privilegovaní a znevýhodnění. Neexistují žádní hodní ani nehodní. Nejsou žádní svatí a žádní hříšníci. Všechno je otázkou vývoje duše a toho, jak daleko je duše rozvinutá. To je vše. Drakonický systém vám byl uvalen, aby vás učinil slepými vůči pravdě lidské reality - aby vás mohli ovládat. Ti, kteří mají pocit, že jsou lepší než ostatní, mají ego drakonika, protože jsou také této víry. Proto drakonici praktikují kastovní systém a proto jej vytvořili také pro vás. Jejich předsudky vůči pozemšťanům měly důsledky až k zdroji boha, takže jsou nyní řešeny. Věří, že jste tak bezcenní, že vám mohou udělat cokoli.

Ty kultury na vaší planetě, které stále uctívají zvířata, jsou zbytky starého systému lidské víry. Tyto kultury si váží svých zvířat a děkují jim za živení jejich těl. Společnosti, které jsou přemoženy drakonickými hodnotami, si neváží zvířat, která jedí, a proto se zvířaty dělají vše, co mají rádi, aby je prodali jako maso, a tak máte znehodnocené zvíře, které požíváte, devalvovaný systém založený na prodeji od jedné nehodné osoby jiným nehodným lidem. Je logické, že v těchto společnostech je lepší nejíst maso.

Celý život jsi měla mnoho pochybností o tom, zda jíst maso. Je to proto, že byste ho neměli jíst. Vegani nejí maso a věřím, že název pro bytosti z našeho souhvězdí - Vegan, není náhoda. Za Velké hospodářské krize a druhé světové války mnoho lidí zemřelo hladem. Jídlo bylo uctíváno více, než cokoli jiného a dobrá připravenost se vyjadřovala v tom, co člověk jedl. To se samozřejmě využilo od šedesátých let, kdy se potraviny staly více zpracovanými, chemickými a geneticky modifikovanými. Důraz byl kladen na to, abyste měli tolik jídla, kolik jste chtěli. DS teď využívají jídlo k otrávení.

Musíte si být vědomi lákadel, které vaši lidé používají k označení, že žijí dobrý život. To vše se nachází v materialismu. Mají steaky, pijí alkohol, vlastní lodě a velké domy, jezdí v drahých autech. To je všechno show. Dobrý život se nejprve prožívá v mysli. Na Zemi stále existuje mnoho kultur, které žijí primitivně, ale láskyplně. Můžete si z nich vzít příklad.
Oběť je víra v nedostatek. Když není nedostatek, nelze obětovat. Pokud jde o obětování něčího života, život je věčný. Existuje mnoho médií pracujících přesčas, aby vám dokázaly, že život pokračuje i po smrti.

Sharon: Takže to, co obětovali, bylo fyzické tělo.
Ivo: Kdyby měli sílu a chuť, mohli by znovu vytvořit další fyzické tělo, aby se vrátili a dokončili ten život. Souvisí to s tím, kolik energie člověk má a jaké jsou plány duše pro tělo. Pokud má duše dokončeno touto inkarnací, žádná duše se neinkarnuje. Nejste tělo. Ale váš jazyk vám to říká. Všichni je ještě musíte naučit vidět z vyšší perspektivy. Váš jazyk je velmi omezující. Omezuje to vaši mysl.

Pokud jde o oběť, když má člověk bohaté rozpoložení mysli, nemůže dojít k žádné oběti. Život je bohatý, život je milující. Nejsou žádné oběti. Všichni žijí pro větší dobro druhých a oni tomu rozumějí. Ve vyšších dimenzích není sobectví. Není to nutné. Sobectví se rodí z nedostatku.

Už jsme toho tolik diskutovali o nedostatečné mentalitě a o tom, jak koncept nedostatku ovlivňuje vaše životy. To je další problém, který vytváří. Budou-li vaše společnosti založeny na myšlenkách založených na strachu, pak občané budou jen trpět. Když se vám uleví ve vašich finančních potížích, když bude odstraněna chudoba a všem bude dodána hojnost, až vám bude splaceno vše, co vám bylo ukradeno, začnete vidět, jak váš svět poskytoval vše pro vaše potřeby a že nikdy nebylo nutné se bát o vaše fyzické udržení. Tolik problémů pro tolik lidí okamžitě zmizí, když budou peníze přerozděleny s láskou ke všem. Lidé se změní přes noc.

Tento vyrobený systém bude brzy zrušen. Všichni uvidíte pravdu o Božím stvoření. A to je hojnost, hojnost neobávání se.

Zdroj: https://sharonandivo.weebly.com/blog/ivo-of-vega-making-sacrifices

Zpět