836 Jak plynout do 5D Jennifer Crokaert

[ Ezoterika ] 2021-03-19

Ashian-
Jak ukotvíme 5D? Měli bychom cítit uvolnění tíhy a bolesti nebo dosáhnout vyšších pocitových stavů bytí?

Ashian: Koluje spousta protichůdných informací. Obojí zmíněné je správné. Jako první věc doporučujeme přestat se tolik snažit. Snaha je námaha a námaha je 3D; proud je 5D. Z 3D hmoty nemůžete vytvořit 5D životy. Toto je proces, stejně jako všechny ostatní aspekty života.

Nejprve musíte nastoupit na loď a loď je vědomí. Pokud procházíte rutinním dnem a děláte rutinní věci rutinním způsobem, je pravděpodobné, že jste vypnuli svou vědomou mysl; používáte svou předem naprogramovanou mysl ʺrobotaʺ. Spíte, nejste při vědomí.
5D je o tvůrčím vědomí, takže uvědomování je první a největší skok - možná největší skok, který musíte udělat - do 5D.
Jakmile si uvědomíte, přivedete do své současné chvíle veškerou svou kreativní a božskou energii. V přítomném okamžiku vstoupíte do transcendentního okamžiku. Včera nemůžete vstoupit do transcendentna, zítra nemůžete vstoupit do transcendentna. Současný okamžik je okamžik síly, okamžik pákového efektu, okamžik transformace.
Nyní, když jste přítomni, všimněte si, jak se cítíte. Jakou energii přinášíte do své přítomnosti. V koherenci je velká síla. Umožňuje bolest, kterou možná čistíte, projít rychleji, zvláště když ji vidíte a chápete, co přináší. Požehnejte ji a propusťte k nejvyššímu osudu. Říci stejná slova nevědomky nemá sílu. Je paradoxem, že pokud někomu požehnáte, abyste se ho tzv. ʺzbaviliʺ nebude fungovat. Požehnání musí být v rezonanci s energií vašeho srdce. Klíčová je vědomá přítomnost. Uvolňování s láskou a soucitem je silné a urychluje proces.

Q: Někteří říkají, že bychom se neměli snažit pozvedat své pocity, ʺvytvářetʺ dobré pocity, říkají, že bychom se měli soustředit na to, kde jsme.
Ashian: Máte-li bolesti, máte-li například depresi a smutek, přineste s touto bolestí soucit, požehnejte ji a nechte ji projít skrz vás. Možná ji můžete vypsat, nebo vytancovat. Později mohou přijít další, ale teď zůstaňte ve svém toku v tomto okamžiku. Při jiných příležitostech, když se naladíte na svou Přítomnost, své vědomí, si můžete uvědomit, že jste otupělí, protože jste během procházení životem usnuli ve své rutině: buďte vědomí a zvědaví. Vytáhněte hlubší zážitek z přítomnosti, abyste vykročili vpřed, a to vás přenese do lépe se cítících stavů bytí.
Vaše myšlenky mohou přivést vaše emoce do vyšších stavů, nebo vaše emocionální zážitky něčeho úžasně povznášejícího mohou přenést vaše myšlenky.
Klíčem není nutit, vyvíjet úsilí, protože úsilí vytváří odpor. Jde o to stát hlouběji v proudu. Zevnitř ven, ze svého srdce a mysli do svého těla a činů, od sebe k ostatním lidem. Cesta k 5D probíhá zevnitř ven a je to proud milosti.

Zdroj: https://jennifercrokaert.com/ashian-how-to-flow-into-5d/

Zpět