1296 KAIN: Královská moc CElena

[ Ezoterika ] 2021-08-04

A: Tak jsi přišla. Existuje mnoho větví pravděpodobnosti a ne na všech jsi přišla. Z různých důvodů, ale celkově platí, že jsi se nevyvíjela tak rychle.

Q: A na těch větvích, kde jsem k tobě přišla pro lekci, bylo všude všechno v pořádku?
A: Ne. Ačkoli není správné nebo špatné, to víš. Všude to bylo jiné.

Q: Mluvili jsme o lekci. Mohu to zkusit. Nejdřív mám ale otázku. Když začnu tvou lekci, lze ji zastavit?
Pokud začnu lekci, začne se vytvářet negativní událost?
A: Je to na tobě. Jinými slovy, jakákoli interakce, natož objevení temnoty v sobě, uvolní energii. Pokud s ní dokážeš zacházet, to znamená, že jsi schopna ji zpracovat, přeformátovat, změnit, syntetizovat a propojit s jinými druhy energií. Pak se nerozlije nepředvídatelným způsobem.

Q: A pokud to tak není, nebudeš zasahovat!?
A: Jak si přeješ. Jsi potenciální královna. Stačí se probudit. A to je také důvod, proč jsi tady.

Q: K čemu potřebuješ bdělou královnu?
A: Samozřejmě proto, aby mohla vládnout království své duše a svému světu. Každý je bdělou královnou a králem, ale někdo musí jít příkladem. Víš, že pro ty první je to těžké, ale dostanou větší pomoc.

Q: Dobře tedy. Chci vyzkoušet tvou lekci, protože nemá smysl strkat hlavu do písku a vzdávat se nástrojů, které mi život nabízí. Co přesně mi chceš dát za lekci, lekci čeho?
A: Začněme lekcí sebelásky. Je to velmi důležité. Pokud nemáš ráda sami sebe, nemůžeš mít veškerou svou moc, protože nepřijímáš část své moci, své královské moci. Sílu velet, sílu konat a milosrdenství. Na cestě síly nelze jen odpouštět. Síla druhého s tebou mít slitování nebude. Zákon síly. Vítězí silnější. (pozn. aha, odtud demokracie... ale síla davu by občas mohla ustoupit síle vědomí)

Q: Řekněme, že jsem někoho porazila. Proč nemůže být omilostněn?
A: Protože si nemůžeš být jista, že mu milost prospěje. Pokud jsi si jistá, odpusť mu.

Q: Takže králové musí být krutí?
A: Tvrdí. Taková je síla. Je to zákon síly. Nejsilnější pomáhá nejslabšímu tím, že ho pohltí. Někteří z vás by to mohli vnímat jako jídlo, ale není tomu tak. Absorpce je druh ochrany.

Q: I když ten, kdo je pohlcován, s tím nesouhlasí?
A: Souhlasí, protože prohrál. Přiznal svou porážku.

Q: A co to má společného s láskou?
A: Vezmeš pod svou ochranu toho, koho miluješ, ale kdo je slabý. Nedělali to rytíři krásným dámám odjakživa? Občas nebyl čas požádat dámu o souhlas, například když ji někdo napadl. Nejedná se však o převzetí. Říkejte tomu připojení. Vidíte, když je někdo slabý. Získáš sílu a uvědomíš si, že on v oddělení bude vždy slabý. S tebou však může najít a získat sílu, a tak ho připojíš k sobě, ke svému poli, aby v tvém poli dozrál a zesílil, nabral sílu, tvoji sílu a znovu se pokusil o roli jednotlivce. A pak je možný nový souboj, ve kterém vyhraje nebo prohraje. Nebo budete mít stejné podmínky.

Q: To je pro muže, ale já jsem žena. Navrhuješ, abych se stala rytířem bez bázně a hany?
A: To je dobré označení. Bez výčitek. Ženy rády vyčítají všem, zejména mužům.

Q: Měl jsi špatné spojenectví se ženami?
A: Měl jsem různé vztahy, včetně těch špatných. Pokaždé jsem se však snažil poučit ze svých neúspěchů a každou prohru jsem proměnil v zisk. Nepřestal jsem na sobě pracovat, dokud se každá prohra nezměnila ve výhru. A pak jsem se zaradoval. Ne z porážky soupeře, ale z porážky sebe sama.

Q: To, co říkáš, je pro mě velmi těžké.
A: Nechceš mít muže u nohou? Jak se na královnu sluší.

Q: A dále ho požírat? Chci muže, který mě bude chránit a starat se o mě. Pak jsem ochotná být v jeho poli, což znamená, že nejsem královna?
A: Ano. Znamená to, že jsi jeho subjekt.
Q: Poddaní velí, milované ženy slouží. Proč bych měla chtít královský vztah, kde každý buď poroučí, nebo poslouchá?
A: To je síla. Buď se poslouchá, nebo se přikazuje. Nemáš zájem vyhrát, vzít si a získat své? Jsi připravena spokojit se s tím, co je ti dovoleno?

Q: Pravděpodobně nejsem připravena. Co se stane, když se vzdám své moci?
A: Vždy tě bude někdo ovládat: lidé, okolnosti, emoce. Musíš se stát královnou a ovládat své emoce, myšlenky, pocity a projevy. A pak není třeba nikoho dobývat a podmaňovat si ho. Pak se před tebou budou všichni klanět, včetně mužů, a poznají v tobě pravou královnu. Víš, že mám pravdu.

Q: Co je potřeba k tomu, stát se skutečnou královnou?
A: Pro začátek přiznej, že jsi královna. Bojíš se to udělat.

Q: Ne, že bych se toho bála, ale tak dlouho jsme byli strašeni egem, že ho teď automaticky sleduji.
A: O to tady nejde. Není to o egu. Jde o pocit svobody. Královna je vždy volná. Na nikom není závislá.

Q: Není snad závislá na svých poddaných? Pokud nemá poddané, komu vládne? Co je to za královnu?
A: Že jsou lidé jejími poddanými je důsledkem jiných procesů. Poddanými krále a královny jsou jejich vnitřní stavy, které mistrně zvládají. Rozumíš?

Q: Myslím, že ano. Nemluvíš jen o ovládání svých myšlenek, pocitů, emocí, impulzů a činů, ale také o určitém druhu jednání. Královna může hrát jakoukoli roli. Role služebné a role jeptišky, svůdkyně, megery, anděla i padlé ženy. Podle toho, jakou postavu chce hrát, ale i žít. K čemu?
A: Správnější je ptát se proč - protože v tuto chvíli je tento obraz nejúčinnějším prostředkem k dosažení svého cíle. Muž nepřehlédne takovou královnu, která může být kýmkoli a je vždy jiná. Bude se klanět andělovi a toužit po svůdnici, bát se megery a ctít jeptišku. A to vše najednou.

Q: Myslím, že muže taková žena unaví. Je to jako žít na sopce.
A: Zvládne to jen silný muž, který dokáže udržet sílu královny. Milenec královny musí být nejen pohledný, ale také mužný. Vzpomeňte si na legendu, kdy královna nechala popravit muže po nočních radovánkách. Je o mužích, kteří nebyli hodni královny. I tak po ní spousta mužů toužila. Odměnou bylo přece království.

Q: Zdá se však, že nemáš na mysli království jako zemi, ale něco jiného, nějaký vnitřní poklad.
A: Vnitřní vždy odpovídá vnějšímu. Pokud existují vnitřní poklady, budou existovat i vnější poklady.

Q: Byl jsi takovým králem nebo královnou?
A: Ano, jinak bych tě samozřejmě nemohl učit.

Q: Přesto to zavání tvrdostí.
A: Ano, je to tak. Je to tvrdost především vůči sobě. Když se přestaneš litovat a jdeš za cílem, zároveň přestaneš litovat ostatní. Lítost tě oslabuje, zejména sebelítost.

Q: Ohledně sebelítosti souhlasím. Ale co soucit s ostatními lidmi?
A: Jsi si jistá, že to potřebují, zejména muži?

Q: Každý chce být litován.
A: Lítost a síla jsou neslučitelné.

Q: Jsou ženy a síla kompatibilní? Učíme se, že síla ženy spočívá v její slabosti.
A: Slabost je jen druh síly, už jsme o ní mluvili. Ve správných chvílích můžete být velmi slabí, ale také velmi silní.
Q: Když budu silná, muži mě budou považovat za muže, za soupeře a budou se mě snažit porazit silou.
A: Nezáleží na tom, za koho tě považují, důležitý je výsledek. V určitém okamžiku zeslábneš a vzdáš se, ale v určitém okamžiku se staneš silnější než oni. Nemluvím o pěstním souboji, ale o síle ducha, i když to spolu souvisí. Pokud je tvůj duch silnější, zvítězíš. V opačném případě budeš poražena.

Q: Možná není špatné, když je žena poražena.
A: A odevzdat se na milost a nemilost vítězi? Je to to, co chceš? Pokud žena porazí muže, uzná ji za nadřazenou sobě a uctívá ji, stává se zajatcem její moci.

Q: Tvoje královna je Lilith.
A: Ne. Královna je vše. Eva a Lilith a řada dalších postav. Bylo ti řečeno, že královna je shromážděné vědomí. a proto je soběstačná. Má všechno v sobě a není na nikom závislá.

Q: Není to nuda?
A: Kdy se nudí? Je zodpovědná za své poddané, za všechny, kdo ji milují a uctívají. Pro každého z nich musí být vždy a ve všem důstojnou královnou. Vždy pamatovat a zachovávat svou královskou velikost. Královna má mnoho tváří. Jádrem je role první ženy. Když obsahuješ archetypy všech žen na Zemi, jsi první ženou. Později dostala Eva podobu poslušné mužské služebnice.

Q: Ano, podle tradice byla stvořena z Adamova žebra, aby byla poslušná, a vzpurná Lilith byla stvořena ze stejného materiálu jako Adam, a tak se považovala za jemu rovnou.
A: Poddajná Eva a vzpurná Lilith jsou prostě dva potenciály, dvě polarity ženského obrazu, ženské síly.

Q: Jak se liší ženská síla od mužské nebo jak se liší královna od krále?
A: Žena může využít slabosti, ale muž ne. Je to způsob, jakým je muž postaven. A proto jsou ženy silnější než muži, protože mají také potenciál slabosti. Ženy získávají sílu a ztrácejí slabost a naopak. Musíte umět spojit ženskou sílu i ženskou slabost, a pak se z vás stanou neporazitelné královny.

Q: Jak přimět muže, aby se do mě zamiloval?
A: Buďte silné i slabé zároveň. Buďte sami sebou, ne jím. Nedělejte to, co od vás očekává.

Q: Předpokládejme, že ode mě očekává, že mu uvařím večeři, naznačuješ, že ne?
A: Doporučuji, abys dělala jen to, co chceš.

Q: Co když chci být slabá a připoutaná?
A: Otázkou je, co jsi ty? Část z tebe je slabá a bezmocná, část je silná. Které ″já″ si vybereš? Slabí a bezmocní vždy prohrají a podřídí se. Silný vždy vyhraje, ale může se podřídit, pokud chce. Nikdo ji ale nemůže nutit dělat něco, co se jí nelíbí.

Q: A když ráda poslouchám, tak nejsem královna?
A: Nevymýšlej si. Ráda posloucháš jen za určitých podmínek. Vzhledem k tvé plachosti si to nechám pro sebe.

Q: Dobře, řeknu to jinak: Co když se mi líbí rozplynout se v muži?
A: Když se rozpustíš, ztrácíš sama sebe. Jak bys mohla být šťastná? V někom se rozpustíš a pak je důležitější, aby byl šťastný on. Triky vaší mysli pak brání poctivě se na sebe podívat zvenčí a uznat vše, co ve vás je. Prvním krokem k získání toho, co chceš, je přesně určit, co skutečně chceš. Pak už jen plynule směřujete ke svému cíli.
Vztahy jsou obchodem, ve kterém kapitál buď získá, nebo ztratí. Nejde jen o peníze a pravděpodobně o ně vůbec nejde. Každý vztah by tě měl obohatit, ne zničit, jak se často stává.

Q: Jak zajistit, aby vztah obohatil?
A: Pamatujte na pravidla podnikání. Vložíš počáteční kapitál, vynaložíš úsilí, věříš v cíl, pracuješ dnem i nocí na vztahu, abys vydělala více, než jsi vložila. A i když se to ve vztahovém byznysu daří, hledáš nové směry, jinak se nevyvíjíš.

Q: Noví partneři?
A: Nebo nové u stejného partnera. Nový produkt vašeho vztahu. Není čas na odpočinek a slabost, a když, tak k dosažení určitého cíle.

Q: Být neustále v napětí?
A: Po celou dobu trénujete svou sílu. Můžeš to také nazvat napětím. Pokud sportovec přestane trénovat, dříve či později ztratí své schopnosti.

Q: Ale dříve nebo později se ze sportovce stane trenér.
A: Ano, pokud už má dost vítězství a proher, začne umění vítězství učit ostatní.

Q: Co skuteční králové a královny. Za tuto hodnost se platí velmi vysoká cena. Chci říct, že jich hodně zabili a téměř všichni se zatížili karmou.
A: Protože se neudržely na hraně a neudržely korunu.

Q: Zůstat na špici znamená být neustále v rovnováze. Co to v tomto případě znamená?
A: Králové a královny musí popravovat a odpouštět. Ale pokud propadnou v této chvíli emocím, dovolí si škodolibost nebo lítost či něco jiného a myslí si, že jsou pány osudu, pak jim koruna spadne. Korunu můžeš mít na hlavě jen s velkou důstojností, s královským majestátem. Když stojíš a sedíš velmi zpříma, neohýbáš se pod údery osudu, nikomu se neklaníš a nepolevuješ, neoslabuješ.

Q: Mnoho královen, které si nenárokovaly trůn, uniklo různým strašlivým osudům. To byla pokora.
A: Nebyly královnami, byly jen manželkami králů. Cítíš ten rozdíl?

Q: Možná je lepší být manželkou krále než královnou.
A: Je to volba každého z nás. Král nepatří své ženě, to přece víš. Králova žena patří králi, je zcela v jeho moci, je také jeho poddanou. Koruna je vlastnictví pokladů, vnitřních i vnějších.

Q: Je možné, aby se král a královna spojili?
A: Samozřejmě, že je. Je to nejzajímavější spojení, když je každý stejně silný jako ten druhý, ale neprojevuje sílu tomu druhému, protože respektuje a rozvíjí sílu partnera spolu se svou vlastní. Ne tím, že s partnerem bojuješ, ale tím, že s ním sdílíš svou sílu, které je v něm dostatek.

Q: O lásce neřekneš ani slovo, všechno je to o moci a síle. Existuje síla bez lásky?
A: Ne. Jsi chytrá. Síla existuje pouze v lásce. Ne však v sentimentální lidské lásce, ale ve všepohlcující božské lásce. Proto pohlcuješ slabé. Proto dovolíš, aby se karmická spravedlnost vykonala skrze tebe, aniž bys k trestané osobě cítila něco jiného než lásku. To je velmi těžká lekce, kterou skuteční králové a královny nezvládli.

Q: Lidé nevěřili, že lze ženu naučit síle.
A: Protože si nevěří. Moc bez víry nefunguje. Moc je založena na víře. Ne však víře v Boha, ale víře v sebe, ve svou sílu...

Každé ráno, když se probudíte, řekněte si: Jsem královna a vše je v mé moci. Když se podíváte do zrcadla, řekněte si: Jsem královna a vše je v mé moci. Když usínáte, řekněte si: Jsem královna a vše je v mé moci.
Vládnete vším, co máte.

Zdroj: https://yasnoznanie.ru/2021/08/04/kain-korolevskaya-sila/

Zpět