1345 Informace o přechodu Oksana Iva

[ Ezoterika ] 2021-08-12

Geekon -
Všichni čekáte na datum 21.12.2021. A skutečně, některé duše během tohoto období přejdou do 4D. Zatím však nepůjde o masový přechod. Bude to později, ještě máte čas.

Q: Jak se duše přesouvají do 4D? Můžete uvést strukturální popis?

A: Hlavní hnací silou přechodu jsou ŽENY.
Duše se mění:
1. Společně - Je snazší jít touto cestou, proto máte určeny určité termíny, abyste se na ně společně připravili.

2. Smlouvou o duších. Rodina duší se na této zkušenosti předem dohodla. Duše se mohou nacházet na různých místech, ale jsou spolu propojeny na jemné úrovni. Po získání určité úrovně vibrací automaticky obdrží Rodinný kód pro přechod a ve stanovených termínech se stěhují všichni společně a setkávají se ve 4D. Tam potřebují vzájemnou podporu.

3. Většina Duší má předepsané kódy pro Přechod, ale potřebují dokončit zkušenost 3D hustoty a často se na této úrovni zaseknou, dokonce spadnou na nejnižší přípustnou 3D úroveň, ze které už nemohou vystoupit. Jsou to zklamané duše s oslabenou vírou.

4. Existují Duše, jejichž kódy jsou předepsány tak, že se musí překračovat a strhávat s sebou ostatní, aby je probudily svými vibracemi. Mohou zde však nastat problémy. Jejich poslání je úspěšné jen tehdy, když ″netahají ostatní do ráje za uši″, ale naopak svým způsobem života umožňují ostatním pochopit a na vlastní oči spatřit světlo jejich Cesty: událostní život takových duší názorně ukazuje, jak šťastné je žít bez ničivých otřesů, těšit se z každého nového dne a jevu v něm.

5. Osamělé duše vyžadují dlouhou dobu. Jejich kódy jsou napsány tak, aby byla šance na přechod 50/50. Všechno závisí na nich. Tyto duše jsou zpravidla v přípravné fázi uvrženy do extrémů. Jsou hlavními návštěvníky seminářů a energetických praktik. Přijdou, podívají se, udělají to a zapomenou. K tomu, aby se jejich kódy rozvinuly, je zapotřebí neustálé práce. Je pro ně obtížné udržet úroveň vibrací. Události jsou jim předkládány tak, aby je provokovaly a lákaly k dalším různým akcím. Tyto duše se i ve velkých skupinách stejně smýšlejících lidí vyvíjejí izolovaně. Žárovky individuality se v nich ale rozsvítí nejkrásněji, jen když získají celistvost a stanou se součástí společné Jednoty. Hromadně překročí bránu.

6. Děti narozené v nulových letech (1990,2000..) se blíží plné dospělosti. Přinášejí novou energii a pochopení života. Jsou jiné, jejich potenciál dává společnosti příležitost probudit se, probudit rodiče a prarodiče.
Nuly v datu narození se projevují tím, že se vrhají kolem sebe a chtějí pochopit svou podstatu. Konflikt mezi otci 20. století a dětmi mileniály má velký energetický rozpor. Děti nechtějí žít starým způsobem a rodiče nejsou schopni žít novým způsobem.

Situace se postupně vyrovnává. Malé děti jsou připoutány ke svým matkám. Zatímco před třemi lety s matkou přecházeli děti před pubertou, nyní se tato hranice snižuje na 7 let.
Datum narození poprvé poskytuje pro sebezdokonalování takový rozsah. Děti nejsou nutně zatíženy číslem 9. Všichni jsou standardně energeticky nabiti a nic jim nebrání v tom, aby se probudili. Počet těchto energií na planetě se bude rok od roku násobit.

Sami se zamyslete, co se stane s 3D, až se v něm projeví pouze energie 2000. Staré energie odcházejí.
Pandemie tento odchod jen usnadňuje.

Hierarchie katalyzátorů se blíží k závěrečné otočce chaosu kolem pandemie a očkování. (dnešní situace)
Toto téma dosáhlo svého vrcholu vyburcováním mozků lidstva a postupně začne slábnout. Objeví se žhavější témata související s ekonomikou a ekologií. Zatím profitují farmaceutické společnosti. Vlády pracují na různých ″osvětových″ programech. Očkování je v plném proudu. Zdravotní pasy a implantace čipů do těla budou brzy povinné. Nikdo nezpochybňuje právo státu na povinnou občanskou registraci - rodné a úmrtní listy, občanky, pasy. Nikdo neodmítá poskytnout biometrické údaje pro cesty do zahraničí. Proto bude muset být očkování pro společnost tak či onak zavedeno. V blízké budoucnosti bude zavedena nová vakcína bez jakéhokoli označení - ″experimentální″. Lidé se nechají očkovat a onemocní, vzpamatují se a zemřou. Všechno jde, jak má. Medicína se soustředí na koronaviry, kde kolují obrovské finanční prostředky a ostatní nemoci se dostaly do stínu. Během Velké vlastenecké války sovětský lid téměř nikdy neonemocněl. Na to nebyl čas. Posuďte sami, jak málo obyvatel dnes onemocní běžným nachlazením.

Covid byl do 3D přenesen mimo jiné s cílem usnadnit přechod na 4D. Jedná se o rychle se šířící onemocnění. Pokud je čas přejít do 4D a nelze to provést v současném těle, přechod do 4D se uskutečňuje reinkarnací. Tělo není připraveno a Duše je již jednou nohou v nové hustotě. 3D zážitek je kompletní a Covid zjednodušuje přechod. Povinná kremace navíc usnadňuje další reinkarnaci. Antibiotika a další cizí chemické směsi, které zabraňují rozkladu těla v době po smrti, jsou vystaveny živlu Ohně.
Pokud nemocný člověk přijme novou zkušenost, obvykle se rychle uzdraví. Ale ve většině případů vidíme velký strach, paniku a matení.
Virus, který přišel na Zemi dva roky před ohlášeným datem přechodu, způsobil spoušť a změnil poměr probouzejících se a spících a pomohl překonat počet přecházejících duší.

V roce 2012 se obyvatelstvo o 4D ještě masově nedozvědělo, ale samotný rok byl významným rokem pro odemknutí kódů Gaii a začátek osvícení Duší. Blížila se vážná přípravná fáze na 21.12.2021. V neposlední řadě byl kladen důraz na TĚLO. Už to nebyla jen nádoba pro duši. Otevřená možnost přechodu do 4D ve vlastním Těle aktivovala lidské vědomí na všech úrovních. Pokud fyzické tělo není připraveno - přechod do něj se za žádných okolností neuskuteční. Máte tělo, starejte se o něj.

Data jako 21.12.2021 jsou daty hromadného přechodu. Připravené duše přejdou ve vlastním termínu. V tento den vstoupí do čtvrté hustoty všichni, jejichž vibrace jsou na to připraveny. A nejde jen o lidské bytosti. Různé esence také změní své vibrace a budou schopny vyjet výtahem nahoru.
21.12.2021 je portál. Vědomé duše vstoupí do čekárny před dnem podzimní rovnodennosti, 22. září 2021, ve 22:21.

Datum je plovoucí - přechod Slunce nemůže nastat najednou. Letní čas se bude postupně zkracovat až do 22. prosince. Světlo je na cestě k setkání s Temnotou. Poté začne zpětný proces.
Z čekárny se uskuteční dva lety do 4D, plusový i minusový. Poměr duší v těchto rovinách je stále v procesu online registrace. Už nezbývá moc času. Vyberte si.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11371

Zpět