5002 ZVLÁDNU PŘECHOD? Julia Flow

[ Ezoterika ] 2023-09-09

V poslední době se hodně mluví o přechodu. Lidé se přirozeně ptají, zda se do přechodu dostanou?
Prosím Absolutno a Vyšší síly, aby se s vámi spojily a daly vám na tuto otázku odpověď.

Odpověď od Absolutna.
Milované děti mého stvoření, jste mým projevem, jste mým pokračováním, jste mnou. Neoddělujte mě od sebe, vy jste již dosáhli všech výšin, které jsou ve všech světech Stvořitele. Vaše touha po Přechodu je pochopitelná, je to vzpomínka vaší Duše, která nedává odpočinout projeveným aspektům na Zemi. Již existujete ve všech hustotách, ve všech úrovních vibrací, ve všech mých projevech. Jste vším zároveň: jste muži a ženy, jste archandělé a démoni, jste celé planety, civilizace, vesmíry, jste celý vesmír. Jste ve všem a vše je ve vás.

O jakém přechodu to mluvíte? Vy již existujete ve všech projevech své existence, existence Boha Stvořitele, Absolutna a univerzální prázdnoty, z níž jsme všichni vzešli. Kvantové pole je jedno a pouze různé zhuštění energie vytváří iluzi oddělenosti. Mnozí z vás jsou v této iluzi chyceni. Mnozí z vás se oddělují, oddělují se ode mne a od celého bytí existence. Pochopte, že existujete všude, vy už jste všude, celé to ˝všude˝ jste vy.

Přechod je přenesení bodu vědomí z jednoho aspektu vás samých do druhého. Vnímejte svou levou ruku a pak pravou. Provedli jste přechod z jednoho bodu vnímání do druhého. Totéž platí pro hustotu. Nyní se svým vědomím nacházíte v prostoru, ve kterém se právě realizujete, ale existujete i v jiných prostorech, pouze vědomí vaší mysli/osobnosti/těla pro jiné prostory je na krátkou dobu vypnuto.

Není pro mě nic důležitějšího a žádoucího, toto uvědomění si sebe sama ve všem a všude - ve všech prostorech, ve všech vibracích, ve všech hustotách, uvědomění si sebe sama jako jednoho ve všech svých projevech. Zamyslete se a odpovězte si: Potřebujete přechod? Nebo už tam jste?

Odpověď o přechodu od Mentorů.
Z výšky Absolutna je vše viděno jinak. Je to stejné, jako kdybyste mluvili s buňkou svého těla a divili se, proč se nepovažuje za jednotu s celým organismem a proč se snaží udělat nějaké kroky v přechodu. Pro Stvořitele je důležité, aby se buňka vyvíjela společně s celým organismem, aby cítila a chápala jednotu s celým organismem. Chápeme však, že život ve 3. (třetí) hustotě mění vnímání a chápání světa. Pro vaše těla a vědomí existuje rozdíl mezi dimenzemi. Proto procházíte svými lekcemi a úkoly, abyste tyto dimenze cítili, pohybovali se v nich a uvědomili si, že jste jedno a jste všude.

Vaše myšlenky o přechodu, přípravě a změně vašich těl jsou velmi chvályhodné a skutečně mnoho civilizací a energetických esencí reagovalo na to, aby pomohlo lidem změnit jejich dimenze. Brzy budete mít informace (jsou tam, ale zatím skryté pro všeobecné použití). Nový způsob přechodu prostřednictvím kvantového vědomí a štěpení částic kvantového pole. Pomocí určitých postupů a technik bude možné přeměnit hmotu na kvantové složky a přenést se do jiných prostorů. Je to méně časově náročné a méně bolestivé pro fyzické tělo, ale vyžaduje to velmi obrovské vědomí, potenciál, energii, víru a snahu při jeho používání.

Odkryli jsme před vámi některé karty a nyní máte na výběr, jak budete postupovat. Nečekejte na přesné náznaky a pokyny z naší strany. Nakreslete si svůj vlastní vzor bytí. Neexistují zde žádné pevné rámce a omezení, jako je tomu u vašich jiných úkolů a zkušeností. Nyní jste svobodnými umělci a vytváříte si vlastní plátno. Rádi podpoříme jakékoli vaše úsilí, jakoukoli vaši cestu. Jsme připraveni kráčet s vámi společně. S láskou, oddaností a vírou, vaši Mentoři.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15572

Zpět