3154 Arkturiáni: Nová úroveň uvědomění Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2022-09-19

Vše probíhá podle plánu, i když se zdá, že vnější scéna to v tuto chvíli neodráží. Jak proces vzestupu přináší na Zemi stále více vysoce rezonující energie, ovlivňuje to každého, protože každý je duchovní bytostí. Jak se jednotlivci duchovně probouzejí, jejich mysl a srdce se automaticky začínají otevírat novým úrovním vědomí. Mnozí začínají zpochybňovat zákony, pravidla, autority, myšlenky a běžné názory atd., které dříve přijímali jako správné, a dokonce duchovní. Odchod anglického monarchy otevře cestu novým energiím a způsobům myšlení týkajícím se monarchií. Mnozí si začínají uvědomovat, že koncept monarchie v jakékoli zemi je zastaralá stará energie. Jak se stále více jednotlivců vyvíjí a začíná přijímat pravdu o své osobní moci, potřeba monarchií, diktatur a pozic ʺmoci nadʺ již nebude existovat. Kolektiv však musí tyto věci přestat podporovat, aby se rozplynuly v nicotě minulosti.

Monarchie vznikly z velmi starého systému víry. Nevzdělaní a prostí lidé byli v minulosti kořistí pro ty, kteří milovali moc. Protože si nebyli vědomi své vrozené duchovnosti, většina věřila tomu, co jim bylo řečeno, že potřebují někoho silnějšího, lepšího nebo svatějšího, kdo by jim stanovil pravidla a řekl, co mají dělat. Do této prázdnoty vstoupila církev a monarchie, které často pracovaly v tandemu. Jak církevní představitelé objevovali ego a finanční uspokojení z toho, že mají ʺmoc nadʺ druhými, církve a monarchie stále více toužily po moci a válčily. Místo aby vedli lidi k jejich vlastnímu dobru, jak hlásali, často je krutě ovládali prostřednictvím vymyšlených pravidel a předpisů, které ve jménu Boha sloužily jen jim samotným. Ještě dnes si mnozí vůdci v tzv. demokratických zemích libují v pocitu ʺmoci nadʺ druhými, v tom, že vládnou a vytvářejí pravidla pro ty, kteří je v první řadě zvolili. Je čas, aby se to všechno změnilo, protože nové a vyšší energie Světla nebudou podporovat myšlenky oddělenosti. Protože však vědomí je podstatou formy, musí většinové vědomí přestat dodávat energii těmto zastaralým konceptům, mají-li se projevit nové a vyšší cesty.

Láska není ničím jiným než realitou JEDINÉHO Boha, jenž se vyjadřuje v nekonečné formě a rozmanitosti skrze ni, je klíčem, který může odemknout a odemkne osobní i globální svobodu, ale láska musí být vědomě realizována. Dualita a přesvědčení o oddělenosti vyústily v množství falešných představ o lásce, což způsobilo, že většina světa je zmatená a trpí důsledky těchto falešných přesvědčení. Jakmile si uvědomíme, že Bůh je všudypřítomnost, všemohoucnost a vševědoucnost individualizovaná a plně přítomná v každém jednotlivci, dříve přijímaná pravidla, obřady, rituály, modlitby, které jsou ve skutečnosti kořistnictvím, prosbami, žadoněním a klaněním se nějakému konceptu na nebi, se stanou zastaralými. Právě tato přesvědčení nyní zpochybňuje, promýšlí a zkoumá stále více jedinců jednoduše proto, že zjišťují, že tyto koncepty již nerezonují jako pravda. Chaos rozbíjí mnoho starých fyzických, emocionálních a mentálních struktur, které se dlouho udržovaly díky všeobecné víře v ně. Jak se známé struktury začínají osobně i globálně hroutit, přináší to obrovský strach a odpor těm, kteří na ně spoléhají jako na svůj základní systém víry.

Přichází změna. Buďte připraveni na to, že nové a vysoce rezonující energie proniknou do všech aspektů světa. Už se to děje. Držte se svého středu, svého božství, a pamatujte, že jedinou realitou je Bůh, který je vám blíže než dýchání. Tyto věci jsme již říkali dříve, ale je třeba je zopakovat, protože mnozí se ztratili v pochmurnosti každodenních zpráv a světových aktivit. Pamatujte, že když se necháte chytit do trojrozměrné scény, udržujete ji, protože vědomí je podstatou formy. Vědomí je bránou ke všem projevům, dobrým i špatným, protože vědomí se vyjadřuje jako forma. Božské vědomí je jediné vědomí, ale to, co mám jako pravdu a realitu ve svém osobním vědomí (které je jediným individualizovaným Božským vědomím), automaticky vytvářím.

Intelektuální poznání pravdy se nemůže projevit navenek, což často způsobuje zmatek u vážných studentů pravdy, kteří se domnívají, že když neprojevují své poznání pravdy, že selhali. Intelektuální poznání je pouze prvním krokem. Pravda se musí stát realizovaným stavem vědomí, než se může projevit navenek, protože vědomí je tvořivá substance. Příklad - ani vás nenapadne jít do obchodu a krást, protože máte vědomí poctivosti. Existují však lidé, kteří intelektuálně vědí, že krást je špatné, ale nejsou schopni odolat pokušení, protože poctivost se ještě nestala jejich stavem vědomí. Prozkoumejte, co ve svém vědomí stále považujete za pravdu nebo realitu. Když se objeví problémy, zeptejte se sami sebe: ʺČemu věřím, že se to takto projevuje nebo že se tak cítím?ʺ a začněte měnit svá přesvědčení o tom.

Vědomí NENÍ intelektuální poznání. Vědomí je podstatou vašeho evolučního stavu, toho, čím jste, vaší bytosti, vašeho života. Jak se vyvíjíte a postupujete hlouběji do pravdy, vaše vědomí, které je jediným individualizovaným Božským vědomím, je schopno se plněji projevit. Nikdy nemůžete získat moudrost, poznání, mír, harmonii atd. protože tyto kvality jsou již plně přítomny ve vašem vědomí. Evoluce spočívá v tom, abyste ustoupili z cesty: ʺkudy může uniknout uvězněná nádhera.ʺ (Paracelsus - Robert Browning)

Pročištění je proces odstraňování vrstev falešnosti z vlastního vědomí, které se časem vytvořily během mnoha životů prožitých v energii třetí dimenze. Každý člověk má různé typy vrstev, některé tlusté, jiné tenké a některé pevně slepené. Proces odstraňování těchto vrstev může být a často je velmi bolestivý, protože jedinci si na své výtvory zvykli a jsou s nimi spokojeni. V této době probíhá zesílený proces čištění.
Dovolte všem svým hezkým bublinám prasknout, drazí, a zjistíte, že mimo ně existuje zcela nový svět.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/19/the-arcturian-group-new-level-of-awareness/

Zpět