1392 Probuďte v sobě Boha Alexej Nikolajev

[ Ezoterika ] 2021-09-11

V multidimenzionálním Životě existuje stav velmi nízkých vibrací, do kterého se ponořily inteligentní formy, které se rozhodly učit se prostřednictvím zkušeností, a v husté a vazké mlze začaly zapomínat a ztrácet své původní referenční body - energii jednoty, harmonie a rovnováhy, a začaly se propadat do iluze oddělenosti, separace, nerovnováhy a disharmonie...
Tento stav se nazývá trojrozměrný aspekt vesmíru duality - experimentální svět svobodné volby nebo svobodné vůle...

Člověk je jednou z forem multidimenzionálního života, která se rozhodla poznat a vyjádřit tento dvojí stav prostřednictvím vlastní zkušenosti na jednom z nejtěžších zkušebních polí tohoto experimentu - na planetě Zemi... sami si vytváříme své cesty svou energií - strachu nebo lásky. Jakékoli naše myšlenky, a tím spíše naše myšlenkové formy, určují naše skutky a činy.

Odpuštěním a přijetím vlastních chyb se učíme odpouštět a přijímat chyby ″druhých″ bez odsuzování, podráždění a malicherných výčitek a s informovaným pochopením jejich příčin.
Energie mnohotvárného strachu vytváří v lidské civilizaci egoismus a rozdělení a je hlavní příčinou disharmonie a nerovnováhy ve vývoji pozemského člověka - jeho problémů a negativních vlastností.
Místo abychom žili v energii bezpodmínečné Lásky, v energii rovnováhy a harmonie, místo empatie, společné jednoty, rozvoje a blahobytu, budujeme a jdeme cestou mnohostranného egoismu, osobního pohodlí, osobního zisku, lhostejnosti, vypočítavosti - hrbolatou cestou podmínek, ambicí a iluzí. Na této cestě od života k životu rozhazujeme ″kameny″ zášti, netrpělivosti, odsuzování, odmítání, lhostejnosti, rozdělování, zloby, závisti, nenávisti... Začínáme vytrvale hledat viníky těch či oněch neúspěchů a potíží, nebo řešit své problémy na úkor energie a blaha druhých... Zapomínáme na základní zákon vesmírného života - ″To uvnitř, to venku. Co vyzařujete, to přijímáte.″ ...
A co se stane jako výsledek?
Začínáme fragmentovat svou Duši, přičemž každý ″vytržený″ fragment odráží pokles úrovně našeho vědomí a mění se v mnohotvárný ″kámen″ negativní energie - sraženinu nevyrovnaných emocí, pocitů, osobních ambicí, vrženou jménem našeho uraženého nebo nafouklého ega směrem k našim ″pachatelům″ nebo ″obětem″. To je cesta duchovního úpadku... Vykořeněné fragmenty, zapletené do viskózní a lepkavé energie podmínek a nároků vůči ostatním na cestě Života, téměř odříznuté od energie bezpodmínečné Lásky a naší multidimenzionální Duše, začínají bloudit v duálním prostoru našich životů s jedinou touhou a nadějí - vrátit se a znovu se spojit do původní jednoty harmonie a rovnováhy... Je čas ″kameny″ rozhazovat, a je čas uhasit své vnitřní Světlo na doutnající uhlíky a ″kameny″(fragmenty) shromáždit a zapálit své Světlo a probudit spícího Boha v sobě... ten čas už nastal.

Začátek cesty ke vzpomenutí si:
1. Milovat a přijímat se zcela a bez výhrad, ale ne láskou ″narcisty″, ne narcismem, sebemrskačstvím a požitkářstvím, ale bezpodmínečnou Láskou, jejíž energie vás naplňuje, objímá a přijímá vás takové, jací jste, a to bez jakýchkoli podmínek pro její projev.
2. Odpusťte si a poděkujte Cestě života za všechny své chyby a skutky, neboť tímto krokem si uvědomíte jejich příčinnou povahu a vyjádříte vděčnost za tuto zkušenost, ať už byla jakkoli ″hořká″ nebo ″sladká″. To, co často posuzujeme na druhém člověku, je obvykle zrcadlovým odrazem našich vlastních nevyřešených problémů...

Zdroj: https://absolutera.ru/article11487

Zpět