3354 Otázky pro anděla strážného Anna Chen

[ Ezoterika ] 2022-11-01

Q: Kdo jsou andělé strážní?
A: Přicházíme z vysokých dimenzí, kde je energie základem všeho. Jsme tam, jak dlouho chceme, v ʺpřikrývceʺ lásky a dobroty zdroje. Ve stavu největšího dobra. Když přijdeme na tento svět, je to pro nás jako probuzení ze sladkého spánku a my se ʺpustímeʺ do práce. Svou přítomností přinášíme do vašich polí vysoké vibrace, vrstvy.

Q: Z jakých světů pocházíte?

A: Přicházíme z andělských světů, které jsou zodpovědné za naplnění vaší planety energiemi dobra, za vyrovnání polí planetárního systému.

Q: Měli jste na Zemi inkarnace?

A: ANO. Někdy se inkarnujeme do hustších struktur podobných té vaší. Přicházíme často v době, kdy se planetární systém obnovuje. Stáváme se pozorovateli vážných a důležitých událostí. Při našem pobytu děláme energetickou práci. Na pole přenášíme bezpodmínečnou lásku.
V našem chápání jste všichni jedno. Neexistuje dobré a špatné. Nacházíme se nad duálním světem a samozřejmě si uvědomujeme iluzornost oddělenosti. Milujeme všechny duše a chráníme je podle plánu služby, rozvojem vašeho vnitřního světa, protože jsme s ním v kontaktu na úrovni energií.

Q: Kolik andělů strážných má člověk?

A: Záleží na úkolech duše. V průměru je jich 1-5. Ale je jich také 10 nebo 20. Záleží na tom, zda v této inkarnaci existuje vyšší poslání.

Q: Když člověk umírá, kde je jeho anděl strážný?

A: V okamžiku smrti je samozřejmě blízko. Přichází do kontaktu se svými poli pomocí vlákna spojujícího astrální a fyzické tělo. Když se vlákno odpojí, setkáváme se s dušemi a doprovázíme je k energetickým bodům, které odpovídají plánu duše a stvořitele. (pozn. Pokud nevezmou jinou práci... zdravím...)☀️

Q: Hierarchie.
A: Hierarchie jako taková neexistuje. Existují různé úkoly. Máme archanděly, máme anděly strážné. Vše v rámci úkolů duše.
☀️
Q: Jak vás mám oslovit?

A: Jsme vám vždy nablízku. Jedinou myšlenkou nás můžete aktivovat. Už tím, že vyjádříte své obavy o někoho, přivoláváte anděly strážné této osoby. Můžete také říci: Můj anděli strážný, volám tě, abys mi pomohl. A vyjádřete svůj záměr (pozn. pozdravuji ještě jednou....)

Zdroj: https://absolutera.ru/article13967

Zpět