1007 Kdo řídil Napoleona? Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2018-04-13

Historie zná mnoho tajemných osobností a další tajemství minulosti vychází najevo. Historie byla přepsána více než jednou, ale pravda vždy vyplave na povrch, aby byla znovu přepsána. Dnes se stala módou tajemnost Napoleona, a zejména válka v roce 1812. Co hledal v Egyptě a v pyramidách, dobyl Tartátii? Čím vynikl Napoleon Bonaparte? Co v jeho činech bylo tajemné, a co obvyklé ambice dobyvatele. Proč Napoleon přišel do Egypta? Proč spěchal do Moskvy a co vlastně spálil v ohni?
Oficiální historie dává některé odpovědi, alternativa - jiné, ovšem kdo brání alternativním výzkumníkům vymýšlet si také. V této situaci lze jakékoli artefakty považovat za falešné, a proto nebudeme dlouho znát pravdu, protože věříme pouze v artefakty a popíráme možnost ukládání informací v informačním poli planety, odkud je neumíme vzít. Dnešní informace možná budou užitečné pro ty, kteří vědí, jak analyzovat historické události minulosti a současnosti, a nevěří všemu...

Zelenkavá záře zakrývala Sfingu, za ní zářila jako krystal bílá pyramida.
Kdysi mi v těchto zemích říkali Ptah, tato země se nazývala Ki chu Ptach, nyní jako Egypet (Egypt). Jeden šílený válečník Sfingu dvakrát poškodil, byl pohlcen pýchou a vášněmi a stal se otrokem lhářů z Nibiru.

Alexandr Veliký, syn atlanta Dia a manželky Filipa makedonského, chtěl dobýt celý svět a myslel, že mu Hera dá na oplátku znalosti o vesmíru. Nevěděl, že Hera neví nic, jen plní vůli annunaki, kteří jí slíbili věčné mládí a krásu. Hera, coby manželka Dia, levobočka ráda neměla. Alexander byl plný pýchy, že je synem bohů, a chtěl vlastnit svět a veškeré znalosti starověkého vesmíru. Slyšel, že u pyramid jsou uloženy znalosti bohů, kteří byli starší než Zeus. Jeho vojáci drtili kameny pyramid a rozkopali poušť jako krtci. Vykopali poklady a vykuchali hrobky faraonů. Když mu zlato mrtvých nepřineslo ani poznání, ani štěstí, začal ničit Sfingu. V místnosti, kam se mu podařilo proniknout, byly po katastrofě uchovávány spisy Atlanťanů. Hory svitků, které zde našli, vzali do nově postavené Alexandrie, kterou z pýchy nazval po sobě. Tam postavil knihovnu, kde nařídil shromáždit všechny svitky a papyrusy. Přivlastnili si moc kněží, nazvali se jmény starověkých bohů a vydávali se za ty, přišli na Zemi ze vzdáleného Siria.

Hermes - Atlanťan, si zrádně přivlastnil jméno Thoth. Napsal novou historii a snažil se najít naše znalosti. Získal pouze to, co diktovali Anunaki... Jeho spisy vzal šílený Alexander a odnesl ho do své knihovny. Objevil také kresby strojů a mechanismů, kterými se Atlanťané potulovali po prostorách ještě před touto válkou, před katastrofou, před potopou, které mu nedávaly smysl. Kresby jim připadaly jen jako složité tvary a nepochopitelné znaky... Knihovna byla zapálena Anunnaki s pomocí lidských ambicí. Nejdůležitější věci byly skryté a později uložené do suterénů Vatikánu. Alexander se nikdy nedokázal dostat do tajných sálů, které jsou chráněné před lidmi s nízkými vibracemi. Když Alexander narazil na tuto bariéru, nemohl ji překonat - nebyl to gordický uzel, ale neviditelné zdi, kterým meč neublížil. Alexandr pošlapal svůj osud, vzdal se svého atlantského otce, a stal se poslušným studentem Anunaki... Přišla jiná doba a on přišel znovu, vyslán stejnými silami.

Anunnaki vytvořili síť svých aktivistů - dozorců pozemských zemí. Jejich kořeny se táhly z mé země od podvodníka, který přijal jméno Thoth - Hermes, který si říkal Trismegistus, což znamená třikrát největší. (pozn. asi byl pěkně tlustej). Klan kněží Hermes, klan Nibirových stoupenců, se stal zednářským řádem, který přežil éru křížových cest a dalších válek, noví kněží zakládali lóže. Znovu se narodil neklidný duch Alexandra, tentokrát mu dali jméno Napoleon. V jeho mysli však znovu ožila ctižádost a hrdost. Anunaki si ho po narození znovu všimli a opět vedli jeho osud. Potřebovali ho, aby znovu vyloupit nejen Egypt. Ve Francii se dostal do kontaktu s Robespierrovým bratrem a v krvavé revoluci chtěl získat slávu, ale nakonec byl zatčen a umístěn do cely...

Anunnaki se s ním setkali osobně, když byl jako mladý zavřený ve vězení. Anunnaki dlouho sledovali Napoleona a nakonec se rozhodli do něj implantovat paměť Alexandra. Jejich technologie umožnily shromáždit ji z prostorů a vrátit ji na nosiči informací. Pomocí dalšího zařízení jej Zeta, kteří přišli na Zemi na konci 18. století, implantovali do Napoleonovy lebky. To bylo v roce 1794. Stráže si tehdy myslely, že Napoleon chtěl spáchat sebevraždu. Od té chvíle začala Napoleonova kariéra růst. Stal se blízkým svobodným zednářům, jeho bratři byli zasvěceni. Napoleon, který si náhle vzpomněl na svou vyvolenost, považoval pod svou důstojnost být svobodným zednářem s nízkým statusem a zasvěcením. Představoval si sebe mimo řád, nebo spíše nad ním, jako ten, kdo může zednářům vrátit pravdu a tajemství starověkých civilizací, Hermesovy spisy, díla Atlanťanů.

Pro mnohé bylo divné, proč se tento úspěšný evropský generál najednou rozhodl zaútočit na beduíny. Bylo správnější bojovat s Anglií - starým nepřítelem Francouzů. Přivedl do Egypta své jednotky a mnoho vědců. Požadoval otevřít všechny dveře do podzemních trezorů francouzsky a italsky, latinsky, dokonce něco vyslovil v řečtině, nadával a kopal do kamenů. Byl směšný, mnozí si tehdy mysleli, že ztratil rozum. Vojáci vykopali díry mezi tlapami Sfingy a poblíž pyramid. Když však přešel ke druhým dveřím, znovu cítil velký strach. Nařídil to vyhodit do povětří, ale velký monolit nevybuchl a mnoho vojáků zemřelo. Sám šel čistit trosky rukama a znovu sfingu zaklel. Seřadil děla před Sfingou a čekal, že se otevře portál. Dělové koule pak ve tváři Sfingy udělaly jizvy. Když kouř zmizel, začal pochybovat. Čip zapracoval, jak loutkář tahal za nitky...

Vojáci začali kopat chodby a nakonec našel svou starou šachtu, kterou Alexandrovi vojáci vyloupili hrobky. Zlato z hrobů odtáhli k řece, hodně pokladů uložili do hrobky faraóna Tutanchamona. Napoleon však hledal víc než jen drobnosti. Potřeboval posvátné předměty a starodávné zbraně Atlanťanů. Proto všechno zlato uložil do té hrobky, aniž by se obtěžoval ji hlouběji otevřít.
Nebyl ani historik, ani vědec, byl to lupič. Chtěl zlato roztavit později. Vstoupil do hlubin pyramidy, jako kdysi v těle Alexandra. Došel do haly se sarkofágem. Všechny vyhnal a znovu začal křičet v různých jazycích, teď už ne na Sfingu, ale na Amona, Thotha, Hermese. Požadoval otevření portálu.
Ozvěna jeho výkřiky zvláštním způsobem odrážela, slyšel, že bohové na něj křičeli ve všech jazycích. Hlava se mu zatočila a on spadl na sarkofág. Tam mu bylo zasláno vidění. V tom ho Hermes svedl hadím prutem a dal mu sílu. Ale pak přišel obrovský obr jako stín a odhodil Hermese pryč. Byl to stín egyptského Thotha, jehož jméno si lhář Hermes přivlastnil. V přestrojení za ptáka mu otevřel své znalosti... A rozptýlil kouř z bitev... Napoleon viděl kopule Moskvy, mrtvé francouze podél silnice. Živí byli horší než mrtví, zranění, potrhaní a bosí padali ve sněhu. Napoleon také viděl vzdálený ostrov a jeho osamělost...

Když se probudil, stěží se hýbal. Dlouho o všem přemýšlel. Jeho mozek však nemohl s duchem souhlasit. Zdálo se, že chápal, jak jeho pozemská kampaň skončí, ale záznam Anunnaki ho nenechal odpočinout. Vyslal do mozku myšlenky a obrazy vítězných bitev a ovládnutí světa. Sám sebe viděl jako Makedonce, který v Indii toužil po slávě. A protože Sfinga je zatím tak silná, rozhodl se jít na východ, do Sýrie. V krvi utopil nepokoje v Káhiře. Chtěl vykrást Palmyru a starodávného Nimruda. Napoleon si myslel, že plán je jeho, ale řídili ho čipem. V Sýrii narazil na sultánova vojska, a tak se znovu vrátil do Egypta. Uvízl na východě, kde s obtížemi získal několik vítězství, ale stále více porážek. Pýcha mu nedovolila přijmout porážku, a tak z armády uprchl do Paříže. Co si odnesl z Egypta předal zednářům ve Francii, za což se stal jedním z francouzských konzulů. O něco později se stal vládcem země a jmenoval se doživotním konzulem a císařem.

Znovu uvěřil, že v sarkofágu viděl Hermese a znovu se mu vrátil sen ovládnout svět a znalosti. Čip ho poslal do Ruska. Od zednářů se doslechl, že část Alexandrijské knihovny se prostřednictvím řecké historičky dostala do rukou moskevských carů. Moskva se stala novým cílem. V Petrohradu vládl také zednář, který si myslel, že mu Napoleon pomůže najít a odvézt poklad. Nechal Napoleona projít. Ruské armády ustupovaly, vojáci reptali, lidé byli rozhořčení. I samotný Kutuzov plnil rozkaz svobodných zednářů. Tímto rozkazem bylo předání Moskvy Francouzům.
Potom však přišel do Petrohradu skaut a řekl carovi, že Napoleon chce v Moskvě najít dokumenty o tom, jak byl zabit carův otec, Pavel I. Že se v Evropě dozvěděli o vraždě! A že vrahem je sám Alexander! Bylo to tak. Napoleon choval nenávist k carovi z Petrohradu. Žárlil na něj ve všem... sžíralo ho, že byl pojmenován po něm, když se jmenoval Alexander...
Rozhodl se ho ponížit, aby byl vyloučen ze zednářské lóže jako vrah. Z Petrohradu byl vydán tajný rozkaz - spálit Moskvu, pokud by se jim nepodařilo dostat papíry ven! Napoleon už v Moskvě hledal! Hledal všechno, dokumenty o Alexandrovi a pokladech carů a to, proč přišel - knihovnu hrozného cara Ivana.

Moskva hořela. Nad Moskvou plály další a další ohně! Napoleon už na Alexandra zapomněl, hledal svůj cíl. Znovu rozbil kámen, vyhodil do vzduchu zdivo... Toulal se sklepy po dlouhou dobu, ale znovu se ho zmocnil strach a duchova kostnatá ruka mu sevřela hrdlo... Rozhodl se znovu kandidovat...
Loutkář o tom přijal signál ze zařízení... Pak se nad Moskvou náhle objevila ohnivá koule. Letěla pomalu. Byla obrovská. Napoleon už jednou viděl podobnou, jen malou, ve francouzské cele, v éře revoluce a jeho zatčení...
Bral to jako skvělé znamení a začal sledovat kouli, ta se ale rozpadla. Byl zasažen neviditelným ohněm z aparátu Nibiruanů, právě těch, kteří mu implantovali čip. Trosky spadly poblíž Moskvy, která už byla v plamenech. Fragmenty spadly těsně za městem a objevila se tam obrovská záře. Každý, kdo viděl ten oheň, myslel na apokalypsu. Město až tolik nehořelo, hořela loď anunaků.

Spojení v Napoleonově mozku bylo přerušeno. Přijímač byl na lodi, ale všechno shořelo... Napoleon začal spěchat. Už za sebou necítil moc a znovu se mu vynořili vize z pyramidy. Francouzi a armáda se ve sněhu zničili ... sníh padal a mráz nabral na síle... Namísto vizí přišla realita, mrtví Francouzi, rozbité vozy a děsivá zima. Lidé v Rusku povstali. Partyzáni ničili v řadách armády. Lidé nevydrželi ústup armády a povstali, aby bránili svou zemi. Alexander z Petrohradu konečně všechno pochopil a vydal rozkaz armádě. Ruští vojáci se vrátili a vyhnali Francouze z jejich rodné země! Alexander viděl jen osobní ohrožení, zabýval se osobní nenávistí, když se dozvěděl o Napoleonových plánech, a vaši lidé osvobodili vaši zemi!

Pak začala skutečná válka, a ne ústup na rozkaz zrádců. Ne nadarmo tuto válku nazýváte vlasteneckou, bez ohledu na to, jak byla hloupá a bez ohledu na to, jak na ni ve vašich dnech hází absurdity. Opět sledujete loutkáře, kteří podněcují vaši pýchu, jako při Napoleonovi! Vypráví vám falešné příběhy o Tartarii, že byla během této války zničena, a vy to přijmete. Údajně byla tato válka téměř civilní - křesťané proti árijským pohanům a údajně Alexander spolu s Napoleonem shodili na Tartarii jaderné bomby. A tomu všemu věříte!

Jaký má smysl vysvětlovat, že Tartarie je ve vnímání Evropanů, kteří neznali Sibiř a Rusko, jen neznámé území obývané kočovnými Tatary... sibiřskými Tatary, kterým kdysi vládl Chán Kuchum. Jste připraveni ho brát jako Rusa - uznat obludně krutého nomáda divoké stepi Tamerlána jako svého předka, protože vytvořil říši! Pravdě nevěříte, protože hrdost tolik nepotěší...
Pýcha potřebuje dobytí, říše, kruté vládce, nikoli čest a důstojnost, ne ochranu rodné země, jak to ve skutečnosti bylo. Pýcha potřebuje velikost dobyvatele a... ponížení kdysi velké říše, aby se mohla mstít! Za celou historií Tartarie nevidíte, jak jste rozděleni, jak chtějí oživit mýtickou Tartarii na Sibiři a hlásat sibiřské, uralské a jiné republiky. Chtějí se postavit proti takzvanému evropskému Rusku - Ingermanlandii po jejich... cizí car, který dobyl Sibiř. Ačkoli Sibiř dobyli moskevští caři, ne petrohradští, a to znamená ještě prudší střet!

Kdo potřebuje více zmatku, silnější sváry ... ti stejní, kteří vedli Napoleona, vyšplhali se na trůny Evropy, a mají všechny peníze na světě.
Během árijské Daárie tam byla hlučná jaderná válka - to bylo asi před 7 tisíci lety! Proto jezera v trychtýřích výbuchů, odtud roztrhané kameny megalitů a dokonce i z dřívějších válek. Ve kterých zahynula Hyperborea, Atlantis a Lemurie...
Pouze evropské mapy mají toto označení, nebo ty, které jsou z nich překreslené. Pro Evropany jsou všichni černoši černí, všichni Asiaté jsou také jedním národem, takže Rusové a Tataři také vypadali jako jeden národ. Evropští ignoranti nechápali a nechtěli pochopit barbarské národy. Pro ně byli všichni stejní. Moskva pro ně byla chudá Asie, stejná jako Samarkand, Buchara, Širaz ... po celá staletí.
Napoleonovi vojáci žasli nad Moskvou, když kráčeli po jejích ulicích. Mysleli si, že potkají orientální, asijské město, ale potkali něco, co je ohromilo vznešeností, větší než jejich Paříž! Evropský ignorant považuje každého kromě sebe za barbary, nebo domorodce. Vy, Rusové, pro ně stejní jako Turci v Asii, stejné tataráky. Toto je urážlivé slovo. Možná si asijští Turci za tisíc let budou hrdě říkat ʺčurciʺ. Ve vašem století zmizela absurdita začala být vnímána jako pravda...
Tento trik používají loutkáři, chytají vaše emoce a vědomí podvedeného a uraženého člověka. Nechcete poslouchat a hledat, kde a jak se zrodila nová Tartarie. Ve skutečnosti to všechno začal velký podvodník a šarlatán, falešný léčitel, který žil dlouhou dobu v Americe. Přinesl nový příběh o Tartarii podle objednávky. Zatajili před vámi, že v první fázi války existovala tajná dohoda Napoleona a Alexandra. Carský režim to tajil, aby car, jehož potomci byli následnými autokraty, zachoval svou tvář. Důvod, který tlačil Napoleona do Moskvy, je stále zahalen tajemstvím, stejně jako knihovny cara Ivana a tajemství pokladů pyramid, skrytých zednářskými stoupenci!

Čím absurdnější je padělání, tím více se tomu věří. Tento mechanismus ʺvyvoleníʺ poznali od šéfa Anunaki, který vícekrát mluvil o tom, jak se pase stádo goyimů, jak vám říkají. Po staletí se snaží ovládnout svět prostřednictvím vašich neřestí a vášní a hodně jim pomáhá pýcha. Právě skrze ni jsou vládci zemí lapeni. Právě tyto sítě se staly pastí pro Napoleona, který byl veden, stejně jako kdysi Alexandr Veliký pro jejich účely a potřeby...ʺ.
Tak promluvil starověký duch kamenného obra v nazelenalé záři. A někde tam písečná bouře pokračovala ve vytváření hluku a zvyšovala prach historie stále výš a výš...

PS
Slavný francouzský badatel A. Lefebre, který provedl exhumaci Napoleonovy mrtvoly, objevil v lebce podivný mechanismus nepřirozeného původu.
Mechanismus odstraněný z vnitřní strany lebky je kovová deska o průměru o něco více než 1 cm a délce 1 cm.
Vědec na základě grantu od vlády studoval Bonapartův nízký vzrůst. Při studiu lebky uvnitř cítil, že na jednom místě byla stěna lebky zesílena. V lebce bylo vidět kousek cizího tělesa, částečně pokrytého kostní tkání.
Extrahovaný objekt se po podrobném studiu ukázal jako mechanismus, který měl podle svých funkcí přenášet elektrické impulsy do srdce a mozku. Při studiu kosti, která zakrývala mechanismus, bylo zjištěno, že toto zařízení bylo implantováno Napoleonovi v jeho mládí.
Skupina vědců vedená Lefebrem tvrdí, že tento objekt byl mimozemšťany implantován do hlavy císaře, aby ovlivnil vývoj světa jako celku. V té době budoucí revolucionář na dva dny zmizel. Sám Napoleon tvrdil, že v těch dnech byl zatčen, ačkoli v současné době není jisté, v jakém vězení se Napoleon v té době nacházel. V současné době již můžeme sami vidět, jak se Napoleon po tomto incidentu změnil.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_197.html

Zpět