2236 Světový mír Marta

[ Ezoterika ] 2022-03-04

Ještě jednou se musím vrátit k tématu vojenského konfliktu na Ukrajině, protože vidím, že veškerá vaše pozornost je nyní upřena na tamní události. Dnes vás však chci vyzvat, abyste se neutápěli v informacích, které se na vás valí ze všech stran a které jsou rozporuplné a většinou neobjektivní, ale abyste zahájili praktické kroky k harmonizaci situace pro konečné dobro celého lidstva. Chtěl bych vám nabídnout praxi, o kterou vás žádám, abyste ji prováděli, dokud se vášně neuklidní a pravda konečně nezvítězí. Říkejme tomu světový mír. O to přece usilujete, ne? Je důležitější než kdy jindy zbavit se rozdělení, odsuzování a agrese, a čím více se zapojujete do sporů a hádek, tím více se svět propadá do Temnoty. Jak bylo v mých poselstvích opakovaně řečeno, pravda se nikdy nerodí v hádkách, protože lidé jsou na různých úrovních vědomí, a co je pro jednoho axiomem, je pro druhého zatím neznámým a nedosažitelným vrcholem pochopení. A to je obzvláště patrné nyní, kdy se lidé ocitají na různých stranách barikády: jedni jsou v zóně válečného konfliktu, kde jsou někdy zbaveni základních vymožeností a jejich životy jsou ohroženy, zatímco životy jiných ohroženy nejsou a žijí v obvyklých pohodlných životních podmínkách.

Abychom zůstali NAD situací a nepřidávali k tomu, co se děje, další energetický chaos, nabízím vám toto cvičení. Pokud mu věnujete dostatek času, výsledky budou rychlé a působivé. Nevyžaduje meditační stav, ale spíše pomáhá přesunout pozornost z fyzické roviny na jemnohmotnou. Proto vždy, když pocítíte nespravedlnost toho, co se děje, a když se cítíte bezmocní cokoli změnit, přivolejte Oheň univerzální lásky a začněte čistit svůj energetický prostor od všech negativních cizích energií. Vnímejte, jak tato energie jako jemný letní jiskřivý déšť přelévá ʺoheňʺ vašich negativních emocí a čistí všechna vaše jemnohmotná těla... A pak se tento ʺdéšťʺ šíří dál a dál a očišťuje vaše město, vaši zemi, všechny kontinenty na vaší planetě a všechny její obyvatele. Smyje veškerou energetickou špínu nahromaděnou na Zemi, očistí vědomí lidí a všech fyzických hmotných objektů, které do sebe absorbovaly negativní energie, jež nyní vytváří mnoho lidí... Rozpouští černotu, která se skrývá pod neuvěřitelnou božskou krásou vaší planety a přirozenou původní čistotou lidských duší... Očištěná a obnovená Země znovu ožívá, získává jasné barvy a tváře lidí se proměňují, začínají vyzařovat Lásku, Soucit a Laskavost... Představujte si tento obraz co nejčastěji, a tak změňte svou realitu a chraňte se před nebezpečím záplavy informační špíny, která zaplavuje vše kolem. Prosíme, provádějte tuto praxi co nejčastěji, a výsledky se určitě dostaví.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/mir-vo-vsem-mire/

Zpět