12 Bytosti a holografické objekty Adronis

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Nejprve začneme vytvořenými bytostmi. Existují určité entity, které existují mimo vaši vlastní vizuální rovinu, nad rámec toho, co byste považovali za fyzickou realitu, která jsou nyní ke službě planetě. Tyto konkrétní bytosti se nesmějí dotýkat žádného konkrétního typu domácích systémů, jako jsou například planetární sféry nebo v tomto smyslu dalších forem, které lze chápat jako mezihvězdné stupně. Mnohé z nich jednoduše existují v Astro rovinách mnoha různých způsobů, různých úrovní, různých vrstev. Rozhodly se být v této době v určité funkci, v určitém typu interakce, v určitém typu fyzického materiálu, který je přítomný na vaší planetě.

Tyto zvláštní formy Astro bytostí mají schopnost projevit tělo. V podstatě jen rozšiřují své vlastní vědomí týkající se tohoto materiálu prostřednictvím myšlenkové formy, lze je prezentovat jako bytosti založené na myšlence. Tyto konkrétní myšlenkové formy bytostí v tomto smyslu vytvářejí tělo velmi podobné vašemu, ale nikoli jako genetický prvek. Jejich tělo je syntetizováno jako určitá forma mechanismů, které jsou vzájemně propojené, takže jejich výsledný vzhled lze nazvat humanoidní. Netýká se jich však smrt, která souvisí s humanoidním pokročilým genomem. Tyto zvláštní formy bytostí často mají to cosi jako gelové formy orgánů, které fungují v různých konstantách. Jsou spíše syntetizované světlo. Je možné, že se vytvořené bytosti ve vaší úrovni skutečně projeví.

Vytvořené bytosti mohou sloužit více účelům. Mohou představovat styčnou bytost v komunikaci mezi jinými formami bytostí na vaší planetě, konkrétních bytostí, pokud se to týká jejich vlastního duchovního vývoje. Vytvořené bytosti mohou také spolupracovat ve styčných funkcích prostřednictvím vašich vlastních vzdělávacích a politických platforem. Skutečně neexistuje žádný limit, pokud jde o poslání. Vše závisí na orientaci společných tvůrčích, řekněme, vlastností. Takto to odpovídá myšlence vytvořených bytostí, které fungují společně s určitými schopnostmi.

Je zde určitá úroveň tvořivých bytostí. Nedávno se setkaly s vaší vládou. Ve skutečnosti nekomunikuje přímo jejich skutečná podstata. Spíše vzdálené spojení, jejich skutečná podstata vzdáleně materializovala tělo. Další bytosti existují ve vyšších etických rovinách. Ty se také mohou rozhodnout vytvořit těla. Jsou v podstatě zcela zbavena otisků prstů a jsou prosté jakéhokoli jiného zvláštního typu rozpoznatelných orgánů, v tomto smyslu jsou syntetické. Nemusí mít dokonce ani pupík.

Tyto bytosti prostě slouží jako dočasné spojení. Nejsou jen dočasně vtělení, ale jsou dočasné i z pohledu různých orientací časových os. Zkrátka tvůrčí bytosti mají mnoho různých archetypů, které fungují v astrálních rovinách. Také bytosti andělského nebo éterického vědomí se mohou rozhodnout pro vytvoření těla a nějakým způsobem se zjeví. Pokud jde o typ zobrazení, není zde žádný limit. Může to být něco velmi jednoduchého vytvořeného vaší vlastní komunitou až k něčemu velkolepému vztahujícímu se k vaší politice, administrativě, vzdělávacím programům. Záleží na tom, čeho se tvorba týká z dlouhodobějšího hlediska.

Holografická těla jsou jednoduše projektovaná. Nejsou sofistikovaná jako vytvořená těla, která mají určitou vnitřní strukturu a koherenci představující určité formy schopností ve fyzické realitě. Holografická těla nejsou vždy jen mimozemská. Holografická těla by v podstatě neměla být odlišná od toho, co byste považovali za tělo projevené na dálku a prostřednictvím astrální projekce.

Jsou zkrátka myšlenkou syntetizovaného světla a forem světelného vědomí, které je takto předáváno. V tomto smyslu jsou dematerializovaní, což znamená, že jsou schopni projít objekty, odhmotnit se a zhmotnit se někde jinde. Neliší od ideje lehkých syntetizovaných holografických výtvorů. Také vaše vlastní Země je schopna vytvářet takovéto formy, které jsou schopny ovlivňovat bytosti. Stejně jako jste vy schopni v jiných oblastech vaší planety nevědomky promítat hologramy. Jednoduše sami sebe sdílíte s vašimi lidmi v pozadí. Zapojujete se do spoluvytvoření jiné entity, která slouží podle její způsobilosti. Vaše fyzické tělo v materiálu, kterému dokážete rozumět, může být na jiné úrovni v jiné části světa. Ale je zde biolokační funkce, která se týká holografického materiálu, kterým jste skutečně schopni projevit své vlastní tělo na nevědomé úrovni ostatním. Opět to funguje nejvíc ve stavu snů. Pokud sníte, existuje možnost skutečně projevit své vlastní přechodné tělo v jiné oblasti planety. Jste schopni komunikovat a cítit se velmi živě. V konkrétním snu se můžete dostat do kontaktu s mnoha pozemními pravidly, setkat se s lidmi na druhé straně světa, komunikovat a cítit se ve fyzické realitě. Jste schopni promítnout aspekt svého vlastního přechodného těla do jiné oblasti planety a mít velmi společenskou interakci. Děje se to po celou dobu, takže opět není neobvyklé, aby se lidé mýlili a tvrdili, že viděli někoho jako vy v Evropě, Kanadě, Spojených státech?. Může jít o biolokační astrálně projektovaný zážitek v místě, kde se vaše fyzické tělo zhmotnilo ve fyzické sféře, aby fungovalo v nějaké formě konstanty, která slouží energeticky sama sobě.

Holografická těla mohou mít i mimozemské bytosti. Mohou se, řekněme, dálkově propojit skrze myšlenku vytvořených těl a užít si spolu zábavu. Vytvořená těla mohou reprezentovat konkrétní gen. Mohou existovat v planetárních sférách. Planetární vytvořená bytost je v podstatě schopná vytvořit vlastní tělo syntézou materiálu daného ekologického prostředí. Manifestují tělo podle poměrů na planetě Zemi. Některé pokročilé vytvořené tělesné formy mohou mít i vnitřní orgány. Vše záleží na projevu myšlení a způsobu vytvoření.

Většina vytvořených těl odpovídají spíše želatině nebo formě tekutin spojených dohromady, a to včetně krystalických těl. Všechny představují různé stupně vytvořených bytostí. Vytvořené bytosti v podstatě představují astrální nebo éterické vědomí bytostí, které se rozhodlo na planetě projevit v těle a s určitými schopnostmi. Holografické bytosti jsou více syntetizované světlo, jsou dálkově ovládány a využívány konkrétně podle záměru spoluvytvoření. Dá se říci, že většina vytvořených bytostí na vaší planetě jsou astrální poutníci, kteří v této rovině fungují společně. Opět v určité míře může jít o planetární zázrak, který vytvoří a projeví tělo ve vaší rovině.

Může se objevit otázka, zda mají na naší planetě nějaký velký význam, nebo významný úkol, nebo zda způsob, jakým se projeví, má hlubší význam. Jsou schopni chodit po ulici a usmívat se na člověka, stejně tak jako být na pódiu a mluvit s tisíci lidmi. Není žádná představa o významu. Vše je ve vaší realitě významné. Tvůrce se rozhodne, že se na vaší planetě projeví, usmívá na ulici a pak zmizí. To platí i pro holografické tělo. To, že někdo může vidět průchod zdí, může mít nějaký významný účel, protože samotný účel se neomezuje jen na význam, nebo důvod. Je vázán na všechny zkušenosti. Slouží jednomu, nebo mnoha.

Co se týče vytvořených bytostí bez otisků prstů, otázkou je, proč mají lidské bytosti na této planetě otisky prstů. Jsou součástí unikátních detektorů, určitým způsobem spoutání s vaší Zemskou rovinou. Mají významný vibrační obsah, který je spojen s energetikou vaší planety. Řekněme, že fyzicky manifestují ideu vašeho vlastního energetického otisku a v tom smyslu jsou součástí zdejšího experimentu. Energeticky spolupracují s bytostmi se stejnými otisky prstů, fungují jako určitá forma podpisu. V podstatě sdělují, že jste pozemšťan. Je to fyzický projev vašeho základního zemského souzvuku. Země sama je vás vlastně schopna sledovat skrze tyto otisky a sofistikovanost vaší vlastní DNA. Je součástí jedinečného podpisu, že jste děti Země.

Co se týká informací o vytvořených a holografických bytostech, je toho mnohem více. S ohledem na původ planetární, astrální, éterický, se nemohou prolínat. Konkrétní vzhled závisí na jejich účelu, významu. Dokonce i vy sami jste schopni vytvořit holografické tělo, pokud máte dostatečnou mentální disciplínu a sofistikovanost. Vytvořené tělo představuje mnohem fyzičtější tělo, holografické tělo je spíše syntetizované světlo. To je skutečný rozdíl mezi nimi.

Náhodné otázky ? Adronis https://www.youtube.com/watch?v=MREf0TWbkac

Dýcháte, tam kde jste?

Nemáme kyslík. V podstatě existujeme skrze vitalitu světelného zdroje. Existujeme jako zářící světelné bytosti vědomí. Existujeme jako hvězdné světlo. Vezměte jako příklad vaše vlastní Slunce a kyslík, který tam je. Je tam parciální kyslík, ale není to atmosféra. Způsob, jakým existujeme, je syntéza bytí, která se projevuje skrze světlo.

Kolik vás je v komunitě?

Nepočítáme se, protože každá naše část je živá. Nejde o ideu komplexní formy. Vibrujeme v souladu s těmi, které cítíme v nás vibrující. To, co cítíme, by mohlo představovat aspekt čísla. Takže se můžeme vnímat jako tucet, jindy jako tisíce, miliony nás. To neznamená celou populaci, pouze ty, kteří rezonují. Představa čísla by měla vycházet z efektu spoluvytváření, pro které se chceme navzájem spojit. Nejde tedy o představu o celkovém počtu. Je to představa o tom, s čím komunikujete. Suché statistiky jsou pro nás v podstatě nezajímavé. Nemají smysl pro to, co chceme vytvořit.

Na vaší planetě máte 7,5 miliardy lidí. Mluvili jste se všemi? Interagujete pouze se svou vlastní skupinou s vlastními aspekty a zbytek jen pozorujete. Proto opravdu není důležité vědět, že máte 7,5 miliardy lidí, protože jste je nikdy nezažili najednou. Z toho vycházíme. Naši realitu vnímáme jako množství různých sfér reality. Je to jako plástev. Každá buňka nám ukazuje něco jiného. Tímto způsobem my existujeme. Existujeme skrze proud kontinuity. Naše existence se neutváří. Můžeme se vrátit a jít vpřed v čase, jak říkáte. Proto můžeme mít různé populace, podle toho, jak se týkají tohoto proudu. Když tedy Brad komunikuje s námi, komunikuje s jednou verzí, nikoli s celkem. Můžeme s vámi komunikovat, když máte 15 let, o pět minut později s vaším 19-letým já, a za dalších pět minut s vámi ve 24 letech. Utváříme kauzálně.

Nemáte osobnost?

Nemáme takovou osobnost, jakou si představujete. Máme pocity a v tomto smyslu určité vnímání sebe, ale není to individualizované. Vnímání sebe představuje všechny.

Vyvíjíte se?

To se děje stále. Stále rosteme, stále se staráme. Neexistuje žádný konec. Nic takového není. Nelze zažít konec ničeho. Nikdy nebyl začátek, nikdy nebude konec. Vždy existovala idea uzavření cyklu a nyní se přesunujete do jiného cyklu, protože to je vibračně vhodné pro vaše vyrovnání. Cykly se stále dějí, jen již nejste jejich součástí. Oddali jste se myšlence konce nebo začátku. Ale tak to není. Vždy jste uprostřed něčeho. Není žádný začátek a konec. Díváte se na to příliš lineárně. Je to jako snaha vysvětlit dvojrozměrnému objektu trojrozměrný. Nepochopí to, dokud se nestane trojrozměrný. To je váš stav. V podstatě mluvíme s bandou trojúhelníků o bandě čtverců. Nemůžeme vám plně vysvětlit realitu, ze které pocházíme, skrze rozhraní lidského těla.

Zažíváte humor, jako lidé?

Ano. Obvykle radostné aspekty. Něco jako explozi radosti, štěstí. V tomto smyslu to lze vnímat například, jako když se někteří lidé objeví v neobvyklé barvě. Pro nás je také úžasné, pokud si lidé s určitým postojem zvolí jiné formy hudby. Někteří lidé mohou ukázat nohy, když prochází náměstí, což je pro nás také docela zábavné. Takže znovu. Máme určité formy jednoduchého pobavení, ale není to něco, čemu bychom věnovali celý život. Jen to zapadá do nálady, do vibrací, se kterými jsme sladění.

Čemu se věnujete?

Myšlence expanze, myšlence vzájemného porozumění všeho existujícího. Rozvoj vzájemného chápání se se vším, co existuje, vytváří synapse změn. Proto jsme agenti změn.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=t-uCu02oVMY

Zpět