1093 Ashtar Méline Portia Lafont

[ Ezoterika ] 2021-06-13

Dovolte mi, abych vás informoval, že vaše hvězdné sestry a bratři Světla stahují různé formy a formáty informací pro každého jednotlivce na této Zemi. Všechny šablony galaktické povahy obsahují kódy a informacemi z různých galaktických rovin. Protože se to u každého jednotlivce liší, žádná bytost není zapomenuta ani ignorována. Všichni přijímáte kódy, které slouží nejvyššímu dobru lidstva a vašemu Já.

Arkturiánská hvězdná semínka dostávají od své domovské Hvězdy informace o tom, jak zavést společnost nové generace vysoké inteligence a špičkové technologie. Každý jedinec z této galaktické podstaty si tyto informace stahuje, aby v rámci další fáze tohoto procesu Vzestupu mohlo začít nahrávání.

Semínka z Hvězdy Andromedy přijímají a nahrávají kódy pro formátování staré matrice, aby mohlo být aktivováno nové magnetické pole Země. Fungujete jako restartéři pro pole Země. Je zapotřebí vaší odvahy, trpělivosti a píle, stejně jako vašich léčitelských schopností.

Plejádská hvězdná semena výzvy snášejí poněkud obtížně, protože tyto duše jsou velmi citlivé na probíhající chaos a drama. Jsou nejvíce spojeny s Lidstvem díky své empatii a sociálním dovednostem. Tato Hvězdná semínka pomáhají se změnou na úrovni Lidských bytostí. To znamená, že pracují na planetární úrovni a jsou do nich stahovány kódy ze Solaris. Každá sluneční erupce je pro plejádské duše novým stahováním a jejich integrace může být v těchto dnech velmi tvrdá, protože erupce obsahují silnější a vyšší frekvence. Plejáďané nabízejí lidstvu schopnost otevřít srdce a mysl, což je v této době velmi důležité. Probouzí a připravují na obnovu nové říše, nového světa nebo společenství. Konají svou práci nejblíže lidstvu.

Siriané jsou vůdci tohoto okamžiku. Tato Hvězdná semínka takříkajíc přebírají kontrolu a vystupují vpřed. Tyto duše pocítí nutkání a povolání ″něco s tím udělat″, a proto vystupují, aby provedly nezbytné změny, které nastanou. Žádáme je pouze, aby to dělali trpělivě a poctivě. Tato hvězdná semínka jsou bombardována novými informacemi, myšlenkami a kódy z galaktického centra, aby se na Zemi mohly zrodit inovativní myšlenky. Siriané v této fázi přebírají vedoucí úlohu a jsou skvělými léčiteli.

Venušanská hvězdná semínka stahují kódy ze své domovské planety Venuše a pomáhají v procesu Lásky a soucitu. Tyto duše integrují Vyšší vibrace Lásky, aby pomohly lidstvu pochopit jejich vlastní Božskou podstatu. Jsou aktivní v oblasti přírody a pociťují nutkání vzdorovat hněvu, negativitě, temnotě a nenávisti. Z jejich srdcí bude proudit stále více soucitu k ostatním: dovolte, aby byl předán těm, kteří jsou ztraceni kvůli strachu.

Hvězdná semena z Vegy a Orionu jsou staviteli a architekty planetární struktury. Vzhledem k tomu, že se Země transformuje na krystalickou strukturu, jsou za to zodpovědná a pomáhají mu. Proto je nutná jasnost, soustředění a síla. Tato hvězdná semínka denně přijímají aktualizované informace k integraci krystalické vibrace a transformují ji prostřednictvím svých vlastních těl. Je to, jako by jejich těla sama zpracovávala regeneraci a poté předávala tuto frekvenci Zemi.

Všechny ostatní duše Hvězdných semínek na této Zemi zpracovávají každá svůj vlastní individuální proces vyššího probuzení, protože nikdo není ignorován. Každé hvězdné semínko tak přijímá svá osobní kódování a probouzí to, co je připraveno k aktivaci. Vy všichni pomáháte a hrajete určitou roli, protože přecházíme do věku Vodnáře. Pamatujte, že musíme hrát spolu, tak všichni přijímáte své kódy. Přijde konec těchto starostí, tohoto zmatku ve světě. Každý jednotlivec je důležitý a každá duše jde svou vlastní cestou. Mnozí umírají ve strachu, zapomněli na to, kým jsou. To je jediný důvod, proč se duše rozhodne následovat vedení strachu. Vždy si pamatujte, kdo jste. Nechť je toto vědomí vodítkem pro vaši další cestu a zůstaňte ve spojení se srdcem. Nikdy nezapomeňte, kdo jste, skrze to všechno.

Zdroj: http://www.houseofaquarius.net/

Zpět