3503 Aštar: Na cestě k úplnému odhalení James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-12-03

Jsem Aštar. Přicházím v této době, kdy se události na celé planetě začínají stále více projevovat.
Stále více našich lodí se zjevuje mnoha lidem po celé planetě. Děje se to právě ve chvílích, v nichž se právě nacházíte. A bude to pokračovat, bude to pokračovat ještě nějakou dobu, kdy si nás bude uvědomovat stále více a více, až do bodu, kdy už to nebude možné déle zadržovat. Nebude již možné držet nad tím pokličku. Již nebude závoj, který zakrývá existenci bytostí mimo tuto Zemi, vašich bratrů a sester, kteří se opět vracejí. Nyní jsme v průběhu roku měli mnoho setkání rady. Mnoho, na nichž jsme rozhodovali o tom, kterým směrem bychom to měli posunout. Měli bychom učinit celkové vystoupení najednou? Bylo však rozhodnuto, že by to přineslo příliš mnoho strachu na základě naprogramování, které jste všichni zde na planetě po mnoho let dostávali od temných sil, které se nadále pokoušejí držet nad vámi všemi kontrolu.

Čas od času se diskutovalo o dalších částech plánu, zda to bude v určitém časovém období. A pak jak dlouhé období by trvalo, než bychom mohli dosáhnout úplného odhalení. A pak bylo rozhodnuto, že po určitou dobu bude probíhat částečné zveřejnění, které povede k úplnému zveřejnění. A v tomto bodě se právě nacházíme. Dochází k částečnému odhalení, které vede k dalšímu a dalšímu úplnému odhalení. O tom bylo rozhodnuto na nedávném zasedání rady, kde se nás sešlo mnoho, sešli jsme se, abychom společně diskutovali o možnostech a potenciálu v rámci plánu. Bylo rozhodnuto, že lidstvo jako kolektiv ještě není zcela připraveno přijmout plné důsledky naší existence. To se však nyní pomalu, krůček po krůčku, mění. Stále více lidí si totiž začíná uvědomovat naši existenci už jen tím, že se podívají na noční oblohu a spatří naše lodě. Vidí skrze závoj, který tam byl vložen, ale už tam není, protože probouzejí své třetí oko, i když si nejsou vědomi toho, že ho mají. Různými produkty a způsoby se vaše kabala pokoušela zadržet pochopení a uvědomění si procesu vašeho třetího oka. To vše se nyní uvolňuje stále více a více, pro stále více a více lidí.

Stále více lidí má nyní oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli. Nahlédnout za programování a uvědomit si, že je to skutečně programování: programování mysli, aby přijala, že nejste svobodní, že máte být ovládáni. A mnozí z vás říkají ʺne!ʺ. Všichni z vás, jistě i na této výzvě, všichni, kteří po těchto slovech rezonujete, ale mnozí, mnozí další si nyní také, dokonce opět na nevědomé úrovni, uvědomujete, že v životě je mnohem víc. Čím více a více budete žít tímto okamžikem, tím více vám to pomůže projít tímto procesem, procesem vzestupu, ve kterém se nacházíte, a přijmout plán, který se před vámi nyní rozprostírá. Ano, chápeme, že vás to odrazuje. Chápeme občasný hněv. Chápeme, když říkáte: ʺUž toho bylo dost,ʺ a říkáme to také. Určitě bychom to totiž chtěli urychlit mnohem víc, než se to děje. Ale také víme, že to není možné. Nemůžeme totiž zasahovat do životů všech lidí v kolektivu. Nemůžeme stát v cestě jejich duševnímu růstu. Musíme tento proces umožnit. Takže opět na všech setkáních rady, která jsme měli, pomáháme určit, jak moc jsme schopni lidstvu pomoci.

Mohu vám říci již nyní, že vše je připraveno už nějakou dobu. Jen čekáme, až dostaneme pokyn, stejně jako vy z Aliance na zemi. Signál ʺstartʺ existuje. Jen je třeba najít časový rámec a frekvenci, aby bylo možné se pohnout kupředu. Více pochopíte, až budou pokračovat různé změny, různé události, různá oznámení, která teprve přijdou. Změny se dějí i nyní, když k vám mluvím. Sledujte je. Během několika příštích týdnů a měsíců dojde k obrovským změnám ve vašich životech, jak je znáte nyní. Životy, které znáte nyní, nebudou poté stejné. Všechno a mnohé se změní a bude se měnit i nadále. Jen dovolte, aby tento proces pokračoval. Neboli opět, je to proces a vy ani my nemůžeme do tohoto procesu zasahovat. Můžeme pouze pomoci posunout jej tam, kde je to možné.

Já jsem Aštar a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. A abyste i nadále vzhlíželi k nebi, abyste viděli, vy všichni, kteří jste na této výzvě, abyste viděli, že jsme skutečně zde a připraveni zasáhnout a pomoci, až bude dán signál.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/03/ashtar-towards-full-disclosure/

Zpět