1483 Mnoho je víc než trocha Jame Mc Connell

[ Ezoterika ] 2021-10-11

Je třeba, abyste vy, ti, kteří jste na Zemi, povstali jako jeden národ, jako jeden svět, který říká: ″Už ne - už toho bylo dost!″ A nevzdávat se, nepoddávat se systému, dokonce se už ani nestát součástí systému, neboť tento systém musí padnout. Nemůže se už dlouho udržet. (pozn. no jo, nešlo by se pro začátek odestát součástí energetické přenosové soustavy?) )

Máte velkou pomoc, která přichází ze všech stran, i když nemůže jít proti Základní směrnici. Nemohou přímo zasahovat do pokroku vaší duše. Mohou však zasáhnout, když jsou o to požádáni, ať už jde o Galaktiky, nebo o nás, povznesené bytosti. My všichni můžeme zasáhnout, když jsme o to požádáni. A také Agarťané. Všichni jsou zde, aby tomuto procesu pomáhali. A my všichni pomáháme různými způsoby, více způsoby, než si dokážete představit.

Neboť nebýt samotných Galaktiků, tato soustava, dokonce ani tato planeta, by tu nebyla. Už dávno by byla zničena. A civilizace, jak ji znáte, by zanikla. Takový byl plán, nebo jejich plán, plán sil temnoty. Jejich plánem, jak víte, bylo vylidnění planety. Kde by pak mohli ovládat malou skupinu otroků. Ale to se stát nemělo. Různé rady, které se sešly, přinesly rozhodnutí, že se to nikdy nestane. Nikdy by to nebylo dovoleno, protože lidstvo na této planetě musí pokračovat dál.

Takže máte velkou pomoc, hodně v zákulisí. Vy všichni, každý z vás, v tom máte velkou roli. Abyste přinesli svobodu, jakou zde chtěli mít otcové zakladatelé této země. A nejen v USA, šíří se po celé planetě. Otcové této země měli poslání. Stanovili, že všichni lidé jsou si rovni v očích Boha Otce a Jediného Stvořitele. Není na člověku, aby stanovil opak. Ale zkusili to, a v mnoha případech se jim to po určitou dobu dařilo. Ale ty časy jsou nyní pryč. Nemohou si nadále udržet kontrolu, kterou mají nad obyvatelstvem. Je jich totiž málo. A vás je mnoho. A mnozí zvítězí nad několika málo. Říkám vám nyní, povstaňte jakýmkoli způsobem, který znáte, a neodcházejte tiše do noci. Buďte těmi, kterými jste sem přišli, abyste tento systém rozbili. Kdo, když ne vy? (pozn. to jako že mají lidé přestat meditovat a vzít do rukou palici?)

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/10/11/saint-germain-the-many-shall-overcome-the-few/

Zpět