851 Update Mira

[ Ezoterika ] 2021-03-28

Vaše práce a vaše odhodlání stojí za zásadní změnou po veškerý život. Vaše DNA byla naprogramována tak, aby byla v tuto chvíli zcela aktivována a také je. Vstupujete do své pravé síly a nic vám nezabrání v uskutečnění toho, kvůli čemu jste sem přišli. To je důvod, proč jsem se zmínila o ʺzasvěceníʺ k příležitostem, které vám přišly do cesty. Přečkali jste bouři, kdy chtěli odstranit váš život na Zemi. To, co se nyní děje s chaosem, chorobami a strachem, spolu s dalšími násilnými útoky temných sil, už vzestup nijak neodradí. Váš Vzestup a Vzestup Země jsou samozřejmostí! Temné síly již vědí, že pro ně je konecf, proto podněcují svou zlobu. Žádná z jejich operací nebude úspěšná. Nenechte se nimi oklamat a nevěřte některým trolům, kteří by se vás pokusili uvést v omyl.

Když sbíráte informace, čtěte hluboko mezi řádky. Cokoliv, co přináší strach, hrůzu, beznaděj nebo depresi, může být známkou toho, že něco nefunguje. Chápeme, že vaše situace není hezká, ale vše převzal Stvořitel, a to vše mění. Pravdou je, že temné síly mají velkou radost, když lidstvo reaguje na jejich taktiku založenou na strachu. Máte jen malou představu o tom, jak moc se lidstvu vysmívají a jak s vámi manipulují. Víme, že naše pozemní posádka myslí víc než většina lidstva, protože jste byli mnohokrát podrobeni zkoušce a máte sílu a moudrost, které většině lidí chybí. Temní tento dar nemají rádi. Toto je další z hlavních důvodů, proč vás tady v tuto chvíli potřebujeme. Pokračujte v přemýšlení sami. Povstaňte nad zástupy a rozhodujte se podle toho, co znáte a cítíte. Brzy budete moci létat na obloze s Anděly a vaší galaktickou rodinou a přáteli. Čekáme na vás a budeme mít co oslavovat!

https://operationdisclosureofficial.com/2021/03/19/gene-decode-and-michael-jaco-the-war-for-the-solar-system-is-in-gods-hands-part-one-kat/

Válka v solárním systému je v Božích rukách 19.3.21 Kat a spol.

Gene Decode
Toto je válka o stvoření ... Lidstvo ... Mléčnou dráhu ... Sluneční soustavu ... toto je Válka ... pokud zde nebudeme mít převahu, skončili jsme.ʺ Cabal je vyřízená. Konečné zúčtování je Antarktida, jsme téměř tam. Lidstvo navždy opoušží tuto démonskou vězeňskou matrici a nechává ji rozpadnout na hvězdný prach. Nechte odejít veškerou nevraživost, kterou jste v minulosti cítili vůči komukoli. Všechno bude v pořádku.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/03-016

Zpět