182 Frekvence zvuku David Wilcock

[ UFO ] 2020-03-23

Frekvence zvuku a viditelného světelného spektra jsou si rovnocenné, jako barvy duhy. Změny těchto frekvencí se mapují do struktury biologického života. Biologický život je krystal. Vychází z hlubší základní frekvence projevující se jako geometrie. Máme důkaz, že světlo dokáže změnit frekvencemi jeden živočišný druh na jiný. Budeme se věnovat radikálním informacím, které bourají vědecké a spirituální teorie.

Oddělení spirituality od vědy v době renesance a reformace nebylo od náboženských vůdců příliš férové. Zatímco se náboženství zabývalo bohem, vědci se vypořádali se zbytkem vesmíru. Dokud v době renesance nenarazili na mrtvý vesmír. Dnes znovu objevujeme myšlenku, že byl celý vesmír vytvořen. Mezitím nám to přineslo množství psychických problémů, deprese, úzkost, obavy a pocit odpojení. Naši rodiče a prarodiče nevěří na vědomí po smrti. Záměrně nám byla vnucena myšlenka, že naše identita navždy zmizí. Snaží se záměrně popřít naši věčnou existenci. A věda po 400 let tvrdí to samé.

Pravda je zametána pod koberec a zjištění mnoha důvěryhodných vědců nejsou publikována. Život není starý nudný darwinovský model s náhodnými mutacemi, kde přežije jen nejsilnější zabiják (jak se v současném nespravedlivém systému domnívají nenažraní elitáři pod vedením kabaly a iluminátů). Život je produktem vědomého vesmíru Může se vyvíjet jen v četnosti. Dnes máme nástroje, jak dokázat, že existuje věčnost a duše. Velmi stručně, vesmír začíná tvarem merkaby. Kapka vody s pískem vibracemi dále krystalizuje a rezonuje v geometrických tvarech. Bez vibrací se mění v bahno. Určité diatonické frekvence jsou jako bílé klávesy na klavíru s tím nejčistším zvukem. Vibrace zvuku se harmonicky dělí do stejných sad, frekvence vlny 360 Hz/sec nebo 432 Hz/sec jsou skvělé. S tím přišla myšlenka, že vesmír nezačal velkým třeskem, ale velkým rozkvětem geometrických tvarů díky vibracím. A rezonanci. A tím mluvím také o fotonech, i když zvukové frekvence jsou mnohem nižší, než frekvence světla.

Na konferenci v roce 2000 jsem potkal fyzika Dale Ponda, který přišel s rezonančním zařízením. Protože pracoval i na technologii pro volnou energii a podobných věcech, našel jednou doma jako výstrahu spálenou polovinu koberce. Jeho kniha ?Fyzika lásky? se odkazuje k Nikolu Teslovi, Edgaru Cayce, Johnu Keeley a Rudolfu Steinerovi. Píše o ekvivalenci zvuku a poměrech světla. Objekty ve vesmíru jako by se chtěli znovu spojit. V nové definici fyziky je láska/ gravitace/ magnetismus hlavní silou. Nakonec celý vesmír splyne do celistvosti.

Něco z dob alchymistů a možná dávných mimozemšťanů se týká vibrací. Dale Pond násobil diatonické frekvence a místo vibrací vzduchu při zvuku použil vibrace světla. Rozsah elektromagnetické energie viditelného světla je velmi malý. I když ultrafialovou a infračervenou nevidíme, jsou tam. Díky většímu rozlišování vibrací budeme schopni vidět další úžasné barvy. Stejné je to se zvuky. Změnou vibračních frekvencí změníte i geometrii. Pond říká, že to, co vidíme jako viditelné barvy, je spíše zrcadlo barev se stejnými vibračními vztahy. S tím přišla myšlenka, že to, co přináší změnu vibrací, jsou fotony. Jak se přesouváme do nové zóny energie v naší sluneční soustavě a galaxii, mění se slunce a planety. Planety mají vyšší frekvenci, kterou nazývají pravou zelenou barvou. Ze slunce vycházejí nové fotony s novými frekvencemi.

Z pohledu biologie je foton neuvěřitelně obrovské informační médium, který může mít celý genetický kód zabalený uvnitř sebe díky přesné frekvenci ? přesnému fraktálnímu tvaru, který udržuje, i když cestuje bilióny parseků vesmírem. To, co vidíme, když se podíváme na světlo hvězd na noční obloze, cestuje po miliony let a nese svůj genetický podpis po celou dobu, kdy světlo žije. Foton má uvnitř paměť triliónů gigabajtů.

Jsme zpátky u fantomového efektu DNA. DNA si nyní pamatuje geometrický vzorek dodekahedron jako dvojitou šroubovici. Přitahuje k sobě světlo a i po odstranění DNA světlo udržuje její vzor až 30 dní. Nazývá se to latentní vakuum. Dokonce i zdánlivě prázdný prostor můžete vytvořit a udržovat vzor vlny a pokračovat v práci. Velmi odlišné od konvenční fyziky, ale opět klíčem je, že DNA je hladová po světle, že absorbuje co nejvíce světla. Takže pokud má světlo uložený genetický kód, pak když světlo přejde do DNA, můžete skutečně transformovat DNA z jednoho druhu do druhého.

Zapomeňte na DNA a dvojitou šroubovici. Fyzická molekula o ní uvažuje jako o vlnovém modelu, který dodržuje tvar dodekahedronu. Představte si, že to je jen rezonance, nemá fyzickou strukturu. Tato rezonance může být uložena ve fotonu. Geometrie kolem nás vibruje, ať už to víme, nebo ne, a pod vlivem rezonance podléhá geometrické agregaci do vyšších celků. Fulleren (60 atomů uhlíku) se mění na vlnu širokou nanometry, projde mřížkou a zaujme vzor slotu, do něhož zapadl. Pokud budete čekat dost dlouho, vrátí se do původního vzoru částice- kuličky. Dualita částice a vlny. DNA začíná fázovat. A pak znovu krystaluje zpět do DNA, ale trochu jiné. Zajímavý experiment předvedený na univerzitě ve Vídni.

Luc Montagnier, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, dokázal v čisté vodě bombardováním energií vytvořit DNA. Život se vytváří spontánně. Jedním z dalších jeho experimentů je přesun DNA z jedné uzavřené trubky s vodou do druhé, kdy DNA dokázala vytvořit napětí 7Hz, nebo pozorování geometrie v kapce vody. (Pozn. překladatele: Další zajímavý Montagnierův experiment. Vysoce zředěná DNA vytvořila elektromagnetický signál. Ten byl ve formě waw souboru odeslán emailem z Paříže do Benevento v Itálii. Po jedné hodině waw přehrávání se v destilované vodě vytvořila DNA na 98% shodná s původní v Paříži. Zdokumentováno TV French chanel @2013 ? budeme se posílat emailem.) Teoretický chemik Jeffery Reimer z UC Berkeley souhlasí, že experimentální metoda se zdá být komplexní, enzymy, použité při experimentu se podobně používají ke kultivaci biologických vzorků DNA, jen v tomto vzorku původní DNA nebyla. Vzorek s enzymy byl opakovaně ředěn bez stopy původního materiálu. Ale zdá se, že voda má paměť. Když to vezmete, podobně stimulujete imunitní systém homeopatiky. Luc Montagnier se domnívá, že v jeho experimentu hrálo důležitou roli dostatečné množství vody. Voda rezonuje s DNA. DNA ukládá 1000 fotonů v každé molekule, funguje jako optický kabel. Když DNA rozbijete, fotony se uvolní a magnetem mohou být stimulovány a získáte elektromagneticky stimulovanou vibrační DNA. Některé fotony mohou vystřelit ven a dostat se do vedlejší trubice. Každý foton má celý kód. Molekuly vody se dostanou do vlnového stavu, a se ve vlnovém stavu mění a přeformují. Začnou se navzájem přitahovat a dělat malé kusy DNA, které se mohou množit. Věřím, že klíčem jsou fotony. Glen Rein říká, že dodekahedronová DNA je rezonančně poskládaná geometrie na vyšší úrovni. A Rezonance není jen zvuk. Je to světlo a barvy. Barvy duhy mají stejné poměry mezi sebou jako zvuk. Takže foton také dokáže měnit vibrace, míněno genetickou informaci.

- - - - - - - -

Solární systém míří do oblasti s mnohem vyššími vibracemi. To přinese změny ve vlastnostech planety, kterým se musíme přizpůsobit. Rozsah změn odpovídá formování nových pohoří. Zároveň bude docházet i ke změnám fyzických těl. Vibrace planety se zvyšují, pokud zde chceme existovat, je nutné své vibrace zvyšovat také, což lze realizovat pouze svým myšlením.

Změny jsou skutečně biblické. Ve fázi zvyšování vibrací existuje řada oken. Pokud nebudete schopni procházet jednotlivými stupni, kterými planeta projde, budete mít možnost bezbolestně využít portálů na jiné planety.

Zlý hoši zde více nebudou moci zůstat, dokonce budou vyčištěni. V evangeliu podle Matouše je to nazváno spasení (od významu sežrat), ovšem je to míněno spíše jako probírka. Je nutné uvažovat o transformaci jako o stavu transformace do světelného těla, jako v případě Ježíše, či tibetských mnichů. Ke změně stačí být na 50% dobrým a milujícím. Je nutné tvořit s lepšími a více duchovními myšlenkami. To vyzvedne pozemšťany z temnoty. Na základě svobodné vůle se můžete rozhodnou nezměnit se a zničit sám sebe. Poté se znovu reinkarnujete na 3D svět, kde budete pokračovat ve svých lekcích. Bezpečnější je být dobrý.

Na základě zákona jednoty proběhne přesun do 4 hustoty i v biologických tělech obyvatel planety, i vzhledem ke klimatickým změnám. Podzemní základny nepomohou. To se stalo šediváky - grey´s, jak podle práce Dr. Dana Burische sdělili vládě USA.

Jsou potomky lidí, kteří žili v podzemí a po 20.000 letech se museli přestěhovat, protože to již nefungovalo. Vrátili se sem, aby zkusili prostřednictvím naší DNA omladit jejich. V důsledku zničení povrchu Země zbyl jen malý genofond a nyní trpí degenerativní neuropatií, při které se jim rozpadá tělo. Proto se vracejí a přivádí na svět hybridní děti. Až do dospělosti je udržují v jakési zkumavce, proto mají velké hlavy, hubená těla a malé oči. Nyní je zřejmé, proč se chrání před sluncem. Šediví ukrývající se v podzemních základnách jsou potomky rodin iluminátů. Dává to smysl i jejich archontí technologii na ovládnutí slunce. Jako důkaz mám k dispozici 200 datových záznamů.

Zároveň dokáží odstranit duši z těla. Nukleární exploze je v podstatě multidimenzionální exploze, která devastuje duše, proto v Hirošimě a Nagasaki byly duše odděleny těsně před výbuchem. Takto duše nemohla být zničena ? bez důkazů, ovšem podle zákona jednoty. Šediví vlastně sdělují, že změny na Zemi nedokáží přežít. Nyní je na Zemi čas absolvovat a užít si období, kdy se Země stane rájem Zlatého věku. Federální rezervní systém, vojensko-průmyslový komplex a ilumináti, podzemní základny a jejich technologie vyžadují vnější zásah. To se právě děje a má to šťastné konce, jak potvrzují ET. Fukushima tu byla pro náš vzrůst a probuzení, stejně jako ostatní špatné věci. Stres přináší evoluci. Bez stresu nebudeme mít duhová těla a nebudeme hledat lásku. Pokud nevěříte a netvoříte harmonii, budete jednoduše přestěhováni na jinou planetu. Naši planetu je nutné stabilizovat stejně jako celý solární systém. Zatím jsou mnozí zcela ve starých vzorcích. Indiáni se zmiňují o hvězdných branách v knize ?Road in the sky? opakovaně vydávané již od roku 1959. Náš solární systém se nyní dostává do oblaku intenzivní kosmické radioaktivity. První známkou je zvláštní počasí, navíc ovlivňované technologií HAARP. Negativní síly s pomocí ?Konfederace Orionu? se ještě na poslední chvíli pokouší zvýšit chaos a škodit, dokud podle zákona jednoty nedosáhne planeta bodu společenské paměti, kdy potřebné množství lidí začne myslet laskavě. Poté padne závoj. Změny energií začínají způsobovat nárůst zemětřesení a tání ledu, záření ovlivňuje biologii, radiové signály, změny se objeví i v náboženství, technice a ekonomii s monetárním systémem. Tajné programy to zkoumají již od 50. let. Vzdělání přestane být děleno na stupně. Z atlantských dob se našly donucovací energetické U obojky, dnes pohřbené ve skladech oblasti 51. Lidé žijí ve svých krabicích s TV krabicemi. Já začínám být víc orientovaný na komunitu. Farmacie je staré paradigma, které také nebude zapotřebí. Léčení bude energetické. Potraviny jsou nyní zmanipulované proti lidem, nejvíce pšenice. Obsahuje gliadin, který simuluje hormon štítné žlázy jako její hormon. To znamená, že nemáte žádnou energii, a jste stále unaveni, tělo si myslí, že potřebuje více jídla - ovlivňuje hormon leptin a ghrelin. Další zbraň je rafinovaný cukr, je stejně nebezpečný jako kokain. A opravdu byste neměli jíst cukr vůbec, pokud to nejsou přírodní věci jako hnědý rýžový sirup, melasa, med, třtinová šťáva, stevia je skvělá, agáve nektar je na hraně.

Sítě rychlého občerstvení zneužívají látky vyvolávající závislost, a proto tyto řetězce používají i k manipulaci v rozvojových zemích. Velkochovy zvířat mají problém s antibiotiky, nemocemi, hormony, zprostředkovaně s jejich vlastní manipulovanou potravou. Problémy vedou k nemocem srdce, obezitě, cholesterolu a dalším chorobám. Nejím mléčné výrobky, z masa jen buvolí steaky a ryby. Přírodní strava, přírodní maso, oleje a tuky naopak zdraví zlepšují. V bibli (Korintští 15:45) je psáno, že první Adam byl živá duše, poslední Adam je uvolněný duch. Všichni jsme Adam ? lidská rasa, nyní jsme biologičtí, další Adam je poslední ve zlatém věku uvolněný duch, staneme se bytostmi světla, duchovními bytostmi.

V Tibetu se někdy v extázi, někdy spontánně transformujete do světelného těla, jako Budha, Ježíš. Maso je zkorumpovatelné a shnije, duše je věčná. DNA nemá informaci o duši, DNA je informační kanál.

Zvuky trubek jsou metaforou pro vibrační změny. Závoj spadne ? budeme mít přístup k větší matrici univerzální mysli ? telekinezi, telepatii, levitaci, teleportaci, stačí jen se snažit. Zkuste vyzkoušet lucidní snění. Bude to tak velká změna, že si ani nevzpomeneme, jak to bylo předtím. Čím bude tepleji, tím magnetičtější energie, jasnější změny na Měsíci, Slunci a hvězdách. Ve 4 dimenzi nás přivítá hromadná návštěva UFO, těsně předtím, než k tomu dojde.

V budhismu druhý Budha neměl otce a matku a kolem roku 700 přišel ve vejci z oblohy, po svém příchodu levitoval a dokázal levitovat i skupiny lidí a využíval i další psychické schopnosti. Jeho jméno Padmasambhava znamená zrozen z lotosu (-UFO-). Odešel v duhovém (světelném) těle. Zanechal zde své učení, ke kterému patří jantrajóga . Dnes mám zdokumentováno 60.000 případů lidí, kteří díky tomuto učení a meditacím dosahují světla.

Budhismum zachoval nejvíce původních informací o tom, jak lze meditacemi dosáhnout podmínek čistého prvotního stavu bytí. Světlo je povaha všech bytostí, definující povaha vesmíru. Tento prostor a čas jsou emanace geometrické formy světla, hologram. Vše je vaším zrcadlem s vlastní originalitou.

Stav rigpa nejrychlejší cesta k vědomí. Je nutné se odstřihnout od všech pout, vrátit se k lásce a odpuštění. Jakmile začnete stoupat, zvládnete umění kontemplace a vizualizace a budete ve stavu jednoty vědomí. Využít lze i zvuk a tóny, např. óhm, ah. Stejná základní idea v budhismu a sanskrtu. Schopnost udržet vizuální obraz v mysli v různých vrstvách meditace je tím, co nakonec umožňuje vytvořit své energetické tělo v jakékoliv sféře vesmíru.

Antropolog z univerzity Wisconsin Dr. John Hawks studoval lidskou DNA od dob mumií a potvrdil, že DNA se za posledních 5.000 let změnila natolik, že to z pohledu darwinismu ani není možné. Způsobuje to energetický nárůst. DNA z období před 3.000 let je více podobná DNA staré 40.000 let, než dnešní. Rozdíl představuje rozdíl za posledních 5.000 let 7%, což je skutečně 100násobné zvýšení rychlosti vývoje za pouhých pět tisíc let. Díky těmto informacím uvažuje Encyklopedie Britanica o přepsání.

Růst hodnot IQ a ovlivňuje nárůst velikosti lebek (Flynn efekt). Průměrný nárůst jsou 3 procentní body za desetiletí ve více než 20 zemích, z nichž některé byly dříve negramotné. Změny pokračují již více než století.

Zvyšuje se schopnost rozpoznat abstraktní non-verbální vzory. Tvořivost je spiritualita, která přináší kulturní renesanci.

Geologové Dr. James Ralph. A Dr. David Sepkoski z Chicagské univerzity prošli nejobsáhlejší sbírku mořských fosilií (3300 druhů) a zjistili, že evoluce není náhodná a prochází i vývojovými skoky, jak se ukazuje počtu nových druhů. Od boomu nových druhů před 250 miliony let existuje cyklus zhruba 26 milionů let, kdy dochází k druhovým změnám. Další vědci šli až do období exploze druhů v období Kambria před 542 miliony let a definovali cyklus zhruba 62 milionů let, násobek cca 248 milionů let odpovídá galaktickému roku. Nyní procházíme jedním z deseti kvantových zrychlení DNA v rámci cyklu 250 milionů let. Přirozená povaha našeho vesmíru je geometrická, vibrace je geometrie (3D pohled na vibraci). Geometrie dává instrukce pro další program. Při pohybu galaxie jsme narazili na okraje oktadronu, další bude následovat icosahedron, takže nastane evoluční skok, který prožijeme.

Jsem o krok před vámi v aktivaci světelného těla. Tibetské meditace jsou dobrým nástrojem, tak je dělám. Čistím se hlubokým dechem. Je to snadné a relaxující. Myslete na čistou vibrační energii, která dokáže transformovat, a odpusťte ve svém srdci.

V roce 2009 jsem se setkal s nejvyšší úrovní vesmírného programu. Bylo mi řečeno, že to, co bylo očekáváno pro rok 2012, se nestane až do roku 2017. Mám obrovské množství materiálů, že se v galaxii dostáváme do zóny vyšší energie. Všechny planety v našem okolí se stávají jasnějšími a magnetičtějšími. Vykazují známky velmi rychlé energetické transformace. Se zvýšením teplot se zvyšuje aktivita DNA a tím i psychických jevů. David Wallace shrnul ve své knize, že naše sluneční soustava je v tranzitu ze třetí do čtvrté hustoty, doslova do nové oblasti a éry prostoru. Mění se vibrační úroveň jádra atomu, což má obrovský vliv na vnější životní formy rostlin a zvířat na planetě a vědomí lidstva. Duchovní vývoj lidstva je zatím za planetou ve skluzu a nejsme na změnu kvality života připraveni. Z různých zdrojů se objevují informace o významných změnách v orientaci planet. V naši sluneční soustavě se objeví Vulcan, nejbližší planeta ke Slunci, zjevně mimo viditelnost. Je to planeta druhé hustoty, která bude absorbována do Slunce. Pluto opustí naší sluneční soustavu, Měsíc opustí oběžnou dráhu Země a stane se samostatnou planetou. Dojde k významným změnám v orbitách zbývajících planet, k nové rovnováze, která bude mít řadu výhod pro vyjádření duchovnějšího života očima uvnitř naší sluneční soustavy. Sluneční záření nového slunce změní náš nervový systém, senzitivitu a naše schopnosti.

Každý má možnost změny svou vlastní rychlostí. Vše směřuje k vzestupu, stačí si poskládat série jednotlivých událostí. To, co se právě děje, je kolektivní iniciace, kterou musíme projít. Temná noc duše jako planety. A vy jste s velkou pravděpodobností prožili svou vlastní temnou noc duše před mnoha lety, proto jste nyní připraveni pomáhat ostatním pochopit, co se děje.

Pracuji ve vesmírném programu přímo s Aliancí. Mají různé cíle. Chtějí odejít od modelu peněz, materializací si budeme schopni věci přímo vytvářet. Budeme galaktickými občany a?la StarTrek. ET nám nyní pomáhají manifestovat naši iluzi, ke které jsou mnozí z nás stále přilepeni. Naše jednání má přímé důsledky v metafyzické kausalitě. Karma jako zákon je velmi inteligentní, administrativně náročný a tyto bytosti jsou jeho administrátoři. Naše planeta by jím měla projít. Dosud žije planeta v temnotě, nukleární zbraně, chemtrails, znečistěné ovzduší, terorismus, těžba ropy. Vnějším zásahem se některé věci začínají odstraňovat a manifestovat synchronicita. Vesmírné bytosti snižují tlak v atmosféře a udržují naši teplotu. Stále se tak můžeme držet své iluze. Jediné, na co upozorňují je nezapomenout být milý k ostatním.

Namkhai Norbu Rinpočhe jezdil po světě a pomáhal lidem odhalovat tajemství duhového (světelného) těla. Při meditacích se koncentroval na zvuk UM a jeho tvar. V sanskrtu se využívá slovo TIG Li TIG, kde základní vibraci stvoření vesmíru dává tvar samohlásky li. Nejdůležitější je soustředění se na zvuk a vizualizaci tvaru, barvy, která harmonizuje s vaší skutečnou identitou. Nejste oddělená bytost, naše identita je tento inteligentní vesmír. Jakmile se zharmonizujete se svou skutečnou identitou, budete schopni vizualizovat vaší kreativitu a duhové tělo. Otec Francis V. Tiso, PhD zkoumal manifestaci duhového těla v Tibetu. Zde byl svědkem manifestace duhového těla mnicha Khenpo A Chö. Na konci svého života přestal dýchat, během 7 dnů se jeho tělo zmenšilo na 20 centimetrů vysokou figurku z popela. Svým přátelům se pak objevoval v duhovém těle nad místem svého vzestoupení. V Tibetu je záznam o 160 tisících podobných případech, objevují se i v Indii a Číně. Jediné, co pro to musíte udělat, naplnit svou mysl milujícími myšlenkami.

Existuje přání a idea iluminátů a jejich struktur o kataklysmatu. Ale to není cesta, kterou se vzestup bude ubírat. Tvůrce vede solární systém zpátky do rovnováhy. Základem naší existence je láska k bližnímu a tvůrci, život v míru a harmonii a dokonalosti. Tyhle věci se musíme naučit, pokud zde chceme přežít a mít své místo. Neuvěřitelné množství práce shromáždilo stejná proroctví a příběhy 35 různých kultur v průběhu tísíců let o této době. Zároveň s ET nás připravují na epickou změnu toho, co znamená být lidskou bytostí. V pokusu ruského vědce Petera Garyaeva prosvícením mločích vajec na žabí dokázal změnit DNA. Místo žab se narodili životaschopní mloci. Díky světlu se přepsala původní DNA. To se nám nyní děje. Světlo aktivuje naší DNA. Dramaticky (o velikost pěsti) se za posledních 150 let změnila velikost mozku průměrného Američana. To ukazuje rychlost, jakou dochází ke změnám. DNA je cosi jako univerzální plán, či konstanta vesmíru.

Zdroj: https://divinecosmos.com/

Zpět