684 Zpráva konglomerátu kurátorů svobodným duším Země Architekt

[ Ezoterika ] 2020-12-13

Od autora - Tato neočekávaná zpráva přišla od skupiny kolektivních duší, které se představily jako konglomerát kurátorů úrovně 7-10 (K)

K: Jsme skupina svobodných duší, které dobrovolně pracují pro hierarchii, a také duše civilizací účastnících se pozemského systému vývoje. Bylo nám také dovoleno promluvit, abychom rozšířili vaše chápání toho, kdo jste a proč jste zde. Veřejná informovanost je v našem vesmíru velmi rozšířená. A svoboda projevu znamená, že každý názor má právo být vyslechnut.

Nyní jste ve fázi rychlého zrání probouzením se ze spánku dokončeného cyklu. Mnozí hledají vhodný vektor pohybu a shromažďují informace, kterým by rozuměli. Pro vaše probuzení byla spuštěna aktivní propaganda všemi frakcemi, které se účastní vaší části projektu. Prošla všemi "esoterickými" kanály. Naše zpráva bude jasná.

Po dlouhou dobu existovala informační blokáda mezi vaším světem a rozvinutými civilizacemi. Nikdo vám nedal přesné údaje o životě ve zbytku vesmíru. To, co uniklo, mělo charakter idealizovaných esoterických zjevení, částečně přikrášlených příjemci, kteří nechtěli klást racionální otázky. To je částečně i chyba těch, kteří zprávy poskytovali, protože jim status "vyšších bytostí" docela vyhovoval.

V důsledku těchto zpráv se vyvinula velmi zvláštní, dokonce škodlivá situace. Vzestup byl povýšen na absolutní s neuvěřitelnými detaily. Doba, kdy lidé uvidí skutečný vesmír, se blíží, a nikdo nechce, aby byli pozemšťané zklamáni. Naděje některých lidí na úplnou blaženost po vzestupu jsou vyloženě nadsazené. Chceme vyvážit váš názor, odhalit tajemství o jiných úrovních a ty, kteří tam přebývají, přestat považovat za vyšší bytosti a bohy, bezchybné a věčné, protože nejsou. Celý vesmír se vyvíjí, včetně těch, kteří sloužili vašemu vývoji.

Slovo manipulace velmi přesně vyjadřuje jejich roli. To platí dokonce i pro Stvořitele. Vývojová hierarchie slouží rozvoji duší s cílem zmnožit život ve vesmíru. To zahrnuje:
1) andělský systém, nejstarší, sahající až do doby stvoření světa
2) učitelský systém
3) destruktivní systém (temná hierarchie)
4) další specifické pomocné systémy
5) hlavní manažer - Stvořitel

Většina hierarchie jsou systémové duše, které jsou jeho nedílnou součástí. Využívá také služeb svobodných duší, které pracují na základě smlouvy.

Q: Upřesněte, proč jste Stvořitele nazvali manažerem?
K: Tvůrce je správce. Vyměnitelná pozice, stejně jako všechny ostatní. Ačkoli změna tak velké postavy je neobvyklý jev. Sami jste byli svědky pokusu omezit moc jediného vládnoucího Tvůrce. Tyto pokusy hodnotíme kladně. Radě duší, jejíž jsme součástí, v poslední době velmi chybí nové nápady a nový přístup. Stoupáte v neuvěřitelně těžké době.

Q: Takže před současným Stvořitelem existovali další Tvůrci?
K: Byly nejméně tři další. První dva se zhroutili a zničili většinu výsledků, které shromáždili. Přesto některé duše byly zachráněny. Jsi jedna z nich. Přežila jsi všechny. Není na co být hrdý, byla to dlouhá a náročná cesta. Tato okolnost ti však umožňuje v hloubi duše si vzpomenout, že Stvořitel je také vyměnitelný.

Třetím Stvořitelem byla Pramatka. Ozvěny jejího kultu jsou stále zachovány ve vašich starodávných zdrojích informací. V těch raných dobách převládal po celém vesmíru matriarchát.

Jak již vaši čtenáři od spolutvůrců vědí, hlavním ukazatelem účinnosti jakékoli aktivity ve vesmíru je nárůst zdrojů, která dávají život. Nazvali to Uvědomění. Stagnace a degradace světů vede k jeho nečinnému cyklování bez růstu. Právě z tohoto důvodu byl náš předek nahrazen. Vesmír vstoupil do fáze bolestivé, zdlouhavé stagnace. Zdálo se, že se už nic nezmění. A to rozrušilo duše, vždy toužící po nových dojmech a čerstvých pocitech.

Nový Stvořitel, mladý, slibný a plný nápadů, odstranil Pramatku. Začala nová etapa, která postupem času získala znaky patriarchátu. Bylo to dlouhé a obtížné období transformace. Naděje na nový život nás však podpořila. Duše, které přešly pod nového Stvořitele, mu ve všem pomáhaly. Našli se i obdivovatelé metod Pramatky, kteří bolestně reagovali na její výměnu. Ale takové globální změny pocházejí z nadprostorové úrovně. Nejsou v naší moci. V té době byl vesmír hluboce očištěn od těch, kteří vykazovali známky degradace. Duše toužící po vývoji byly zachráněny. V nové fázi zaujali klíčová postavení v hierarchii. Mladý nový Stvořitel, nyní známý jako Lucifer, se stal vládcem vesmíru. (pozn. v případě problémů s touto verzí doporučuji verzi od cosmic agency - vše tu odnepaměti je, jen si to blbě hrajeme)

Každá fáze má svůj začátek, vývoj a dokončení. Nikdo ve vesmíru nedokáže říci, zda jsme na konci vlády současného Stvořitele, nebo sledujeme pouze korekci jeho průběhu zavedením nových, vyrovnávacích údajů do nejvyššího vedení. Dosud jsme nežili v konsensu Stvořitelů. Bude to pro nás nová zkušenost. Posoudit tento jev je z důvodu nedostatku údajů nemožné. Vítáme však nové nápady.

Q: Analogicky s Pramatkou předpokládám, že vesmír je opět rozdělen na dva tábory?

K: Ve vesmíru je nespočet táborů, ale existují dvě linie názorů. Věrní příznivci současného Stvořitele se samozřejmě zajímají o zachování současného stavu. Přečetli jste od nich spoustu zpráv, nemusíme o nich mluvit.

Existuje další myšlenkový směr mezi těmi, kteří nejsou spokojeni se současným stavem věcí. Každý systém má své silné a slabé stránky. Ale protože duše ve vesmíru jsou velmi odlišné, subjektivní názory na stejné jevy se liší. Existují lidé, kteří považují nedostatky stávajícího globálního vývojového systému za nepřijatelné a vyžadující hlubokou transformaci. Obvykle se jim říká opozice. Věří, že hierarchie vývoje, vedená současným Stvořitelem, nemůže pokračovat stejným směrem. Rada duší již přestala chápat, nakolik současné metody řízení odpovídají zájmům našeho rozvoje. Nyní přijímáte zprávu od opozice.

Pokud jde o Triádu spolutvůrců, názory na ně jsou stále zdrženlivé. Zatím nevíme, s čím přijdou. Ještě neměli čas se ukázat, i když zaujímají velmi vyvážený konstruktivní postoj. To vytváří zájem a touhu lépe je poznat poskytnutím podpory. Jakákoli čerstvá krev, jakékoli zásadní změny jsou šancí nasměrovat vývojový systém novým směrem. Nelze vyloučit okamžik důvěry v naduniverzální síly, které Triádu spolutvůrců obdařily nejvyšší úrovní přístupu. Je pravděpodobné, že se nové inteligence pro ovládání vesmíru mohou ukázat jako progresivnější. Nikdo to nemůže říci s jistotou, dokud se neprokáže a neodhalí své nedostatky. A to bude trvat hodně času.

Je také třeba upřímně říci, že metody a názory nových Stvořitelů jsou odlišné od současného. V souladu s tím můžeme hovořit o přítomnosti konstruktivní opozice ve vesmíru, pocházející z nejvyšší úrovně. V této fázi však nedochází k vážné konfrontaci ani k žádnému otevřenému konfliktu. Možná byla vzata v úvahu zkušenost z minulé dramatické výměny Stvořitele. Změny probíhají hladce, v souladu se stávajícími zákony rozvinutých civilizací. Stručně řečeno, nejde o revoluci, ale o postupnou transformaci stávajícího systému bez pokusů o jeho rozbití. Za to jsme vděční Triádě spolutvůrců. Mohlo to být jiné, máme i takovou smutnou zkušenost.

Q: Takže opozice již není spokojená se současným Stvořitelem, ale spolutvůrce, kteří vstoupili do hry, ještě jednoznačně nepodporuje?

K: To se od nás nevyžaduje. Každý má své vlastní úkoly. Úkolem Hierarchie vývoje je poskytovat kvalitní služby nezbytným procesům, vytvářet příznivé podmínky pro duše. Duše mají své posvátné poslání, díky němuž se vesmír rozvinul - rozmnožování života. Naše a vaše hodnota je nesporná. Zdůrazňujeme to, abyste pochopili své místo na tomto světě. Neznamená to zpychnout a žádat více. Musíte však pochopit, co děláte a proč. A když si někdo z vás položí otázku "proč žiji?", vzpomeňte si na odpověď.

Duše je semenem Stvořitele. Každý z vás ho v sobě chrání a správnými stavy vědomí ho rozvíjí. Vytváříte nového Stvořitele. Každý z vás je nekonečně složitá a neúnavně se vyvíjející buňka jeho mozku. Jakým bude po velkém sjednocení, záleží na vašich činech a myšlenkách. Jste strážci částí mladého Stvořitele, jste jeho vývojovým týmem. Hierarchie vám dává metody pro Jeho učení, rozvíjející programy, vytváří podmínky pro vaši činnost. Duše a hierarchie jsou nerozlučně spjaty. Rozdělení této složité symbiózy nedává smysl. Je však třeba pamatovat na rozdělení rolí a připomenout Hierarchii vývoje práva a potřeby duší. Proto jsme se rozhodli objasnit situaci za vás.

Tuto zprávu předáváme skrze tebe, systémovou duši, nedílnou součást hierarchie vývoje. Na Zemi je inkarnováno jen málo lidí jako ty. V zásadě zde existují svobodné duše pocházející z civilizací. Největší vliv na vás mají Tvůrci a vy jste jim přímo podřízeni. Skutečnost, že to nyní píšeš, svědčí o tom, že s názorem svobodných duší bylo zacházeno s respektem. Povolili předávat informace aktivně se probouzejícím, aby mohli své chápání vyvážit.

Informační blokáda byla zrušena. Spolutvůrci šli příkladem všem. To byl důležitý milník ve vaší současné historii. První krok byl učiněn a informace tečou jako řeka. A teď potřebujete přijít na to, jak s těmito informacemi naložit.

Protože jsou zájmy různých skupin různé, poskytují různé informace. Je důležité, aby se v nich svobodná duše neztratila. Nedoporučujeme vám zaujmout žádný konkrétní postoj, protože vám ještě dlouho budou chybět potřebné informace a obsáhlé komplexní pochopení toho, co se děje. Můžete sympatizovat s některou ze stran. Ale pamatujte také na neutralitu svobodných duší. Dokud se Hierarchie rozvoje znovu buduje a poskytuje vám velmi různé informace, dokud vám různé zájmové skupiny poskytují svou vizi situace, berte to s klidem. Svobodné duše, které na Zemi drtivě převažují, jsou samostatnou silou. Neutrální síla, která, pokud je to možné, nezasahuje do probíhajících transformačních procesů vládnoucích sil. Jsme farmáři a dělníci. Naše úkoly se nemění, bez ohledu na vedení. Uchováváme a rozmnožujeme povědomí. Rozvíjíme sebe, a tím i nového Stvořitele.

Pokud vás zajímá, čemu věřit, věřte v sebe. Jste skuteční Stvořitelé života ve vesmíru. Ale bez servisních systémů nebudete moci podniknout nezbytné kroky ve vašem vývoji. Věnujte proto pozornost tomu, co vám Hierarchie vývoje přináší.

Q: Tato zpráva mě mate. Diskutujeme o hierarchii a tvůrcích. Doufám, že si jsou tohoto rozhovoru alespoň vědomi. Bylo by dobré slyšel jejich názor.

Triáda spolutvůrců: Zveřejnění informací nám nevadí. Názor respektovaných svobodných duší musí být vyslechnut těmi, kteří se nyní probudili a chtějí porozumět. Uznáváme existenci problémů v hierarchii a aktivně pomáháme zlepšovat systém řízení. Informace, které jsme poskytli, nejsou v rozporu s informacemi, které jste nyní přijali.

Rovněž vás žádáme, abyste nezapomněli, že pro vyvážení různých zájmů jsou kompromisy nevyhnutelné. Někdy se tedy setkáme na půli cesty, jindy budeme neústupní. Jak správně konglomerát kurátorů poznamenal, bez hierarchie je vývoj nemožný. Při své spolupráci budeme muset být k sobě trochu tolerantnější.

Lucifer: Ano, vím o svých problémech a problémech hierarchie z první ruky. Je nemožné vyhovět každému. Co je dobré pro jednoho, špatné pro druhého. Vždy tu bude nespokojenost. Ale řečma se nic neudělá. Jsem za to zodpovědný. Je to těžké. Možná, že opozice marně neočekává konec Luciferovy éry. Možná budou se změnami spokojeni. Ti, kteří jsou spokojení nyní, půjdou do tábora "ponížených a uražených". Nejsou o nic horší než druzí, ale nemůžete vyhovět každému. Chápeš, v čem je háček?

Na druhou stranu, stále jsem tady, a naše vyhlídky jsou mlhavé. Nejsem již tak zlý. Budu pokračovat v tom, co budu považovat za nezbytné. Jak bych mohl jednat jinak, než jak se mi zdá nejvhodnější pro celý vesmír? Zda to někdo zvládne lépe než já, je otázka. Jsem rád, že svobodné duše projevují důrazně zdrženlivý optimismus ohledně inovací v řízení vesmíru, pamatují si své poslání a nezasahují do politiky.

Zůstaňte v klidu a nehrajte si s politikou. Zůstaňte ve svých službách neutrální. Proč najednou předstíráte, že vás můj názor zajímá? Známe se příliš dlouho a dobře. Opravňuji vás, abyste můj souhlas nežádali.

K: Jsme vděční Hierarchii za poskytnutí administrativních zdrojů při přenosu naší zprávy. Děkuji také za zprostředkování duši. Zveřejnění našeho stanoviska bude užitečné, protože vás čeká ještě spousta nových informací. Nechte vyjádřit stanoviska všech stran pro ty, kteří se probouzejí a připravují se na vstup do světa dospělých.

Zdroj: https://absolutera.ru/article9847

Zpět