3038 Poselství od Stvořitele: Spojení se zdrojem Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2022-08-25

Když se narodíš, pocházíš ze světla. Jsi spojen se mnou, Bohem, a znáš jen jednotu a bezpodmínečnou lásku. Reinkarnuješ se do svého fyzického těla, jsi si jistý svým spojením a účelem svého příchodu na pozemskou rovinu.

S přibývajícím časem si život ve fyzické podobě může začít vybírat svou daň. Lidé vás přesvědčují, že jste bezcenní nebo že se vám nedá věřit. Ošklivost lidských emocí se vám dává najevo a vaše spojení se Zdrojem se začíná opotřebovávat. Na místo spojení, lásky a míru přichází strach, nenávist a pochybnosti o sobě samém. Na místě, kde kdysi bylo silné spojení s mou láskou, začíná být prázdno. Aniž byste si uvědomovali, co tuto prázdnotu způsobuje, začnete hledat způsoby, jak ji zaplnit, abyste se cítili lépe, nebo abyste unikli z drsné reality života na Zemi.

Právě zde lidé, kteří ztratili spojení se mnou, ztrácejí cestu a hledají, jak tuto prázdnotu zaplnit závislostí na látkách, které nejsou pro jejich nejvyšší a nejlepší dobro. Bez vědomí toho, co je příčinou díry v jejich životě, se lidé obracejí k látkám, které dočasně zmírňují jejich depresi a zoufalství.

Je skutečností, že mnoho duší je v této době takto ztraceno, a zdá se, že jejich energie přináší nebo udržuje svět zaseknutý v nižších vibracích. Do jisté míry je to pravda, ale převažující odpojení od Ducha je také katalyzátorem přinášejícím změnu. Tam, kde dříve existovalo posuzování a odsuzování nebo dokonce lítost nad závislými lidmi, nyní existuje pomoc a možnost opětovného spojení se Zdrojem. Někdy je jedinou cestou ke světlu jít do tmy.

Lidé se změní, když se již nemohou smířit s tím, že zůstanou v energii zoufalství a závislosti. Změní se také, když jejich bližní nahlédnou za symptomy a rozpoznají příčinu. To se, drazí, děje po celém světě a pozvedá to mnohé z temnoty odloučení a odpojení zpět do mého světla.

Mnozí lidé to dělají prostřednictvím příslušnosti k náboženství, ale stále jsou na své cestě jen částečně. Spojení se Zdrojem prostřednictvím náboženství je dočasným opatřením, které člověku umožní cítit se více naplněný a zároveň překonat potřebu zaplnit mezery ve svém srdci prostřednictvím zneužívání návykových látek. Až budou připraveni plně přijmout lekce z minulosti, přejdou z bezpečí náboženství plnou silou do realizace jednoty se mnou. Může to trvat roky, ale alespoň se vrátí na cestu osvícení a pravdy.

Těm z vás, kteří lekce náboženství obešli nebo jimi prošli, říkám: ʺVítejte doma!ʺ. Až se budete moci cítit naplněni jen díky spojení s mým světlem, aniž byste museli do svého těla přijímat nepřirozené látky, pak bude vaše cesta po cestě pravdy a světla jasnější a naplněnější.

Vaše tělo je chrámem, protože je vaším přímým spojením se mnou. Jste spolutvůrci a jako takoví jste sami Bohem. Můžete se rozhodnout, že všeho s mírou, ale vaše spojení se mnou je nejsilnější, když je vaše tělo zbaveno chemických látek a všeho nepřirozeného, včetně kofeinu, alkoholu a tabáku. Je moudré se těmto látkám vyhnout, když je vaše spojení se mnou důležité nebo když je potřeba, aby vaše tělo bylo co nejčistším a nejjasnějším kanálem.

Lidé, kteří nelegálně distribuují zakázané látky za účelem zisku nebo výdělku, jsou na své vlastní cestě učení a budou muset počítat s karmou, kterou nashromáždí buď v tomto životě, nebo při přezkoumání svého života po své smrti. Všechny duše se po návratu do nadpozemských rovin vyrovnávají se svým životním jednáním, ale ne všechny duše se rozhodnou vyřešit svou karmu nebo rozšířit své učení do další reinkarnace. Je to výhradně jejich volba, kterou nelze nijak odsuzovat. Pokud však karma zůstane nevyřešená, jejich cesty duší budou značně ztíženy a mohou zůstat na své úrovni dosažení zaseknuté po delší dobu. Kdykoli se rozhodnou pro reinkarnaci, vyvstanou otázky související s nevyřešenou karmou, což jim poskytne příležitost k jejímu vyřešení.

Zásahy do života způsobené účinky drog a jiných látek měnících chemické vlastnosti nelze ignorovat, ale lekce získané z takových zkušeností mohou mít dlouhodobě pozitivní vliv na univerzální vědomí a na vzestup Země, pokud se z nich lze včas poučit. Někdo může namítnout, že energie Země se užíváním látek měnících mysl sníží, ale protiargumentem je, že energie Vzestupu nedovolí a nebude tolerovat jednání těch, kteří tyto látky užívají do té míry, že je zneužívají, používají násilí nebo páchají zločiny na druhých. Osobní užívání drog lze považovat za poučení, ale když užívání ovlivňuje svobodnou vůli jiných lidí a má potenciál změnit jejich osud, je to zcela jiná záležitost. Tito lidé budou nyní rychle odhaleni a karmická odplata bude rychlá.

Obraťte se ke světlu, abyste uhasili temnotu ve svých životech. Obraťte se na mne, abych vám pomohl najít cestu a vzpomenout si na váš vyšší účel bytí na této Zemi. Jsem vždy s vámi a vždy vás miluji, bez ohledu na to, co jste udělali, čemu věříte nebo kam jdete.

Jsme jedno.

JÁ JSEM Stvořitel všeho, co je

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/25/a-message-from-creator-connection-to-source/

Zpět