4452 Plejáďané: Energeticky připraveni Christine Day

[ Ezoterika ] 2023-06-07

Velké prostory světelného vědomí sestupují na Zemi a vytvářejí obrazce po celé vaší obloze, současně se zesilují sluneční paprsky, které ohlašují další aspekt frekvence Nového svítání na pozemské úrovni. Jste energeticky připravováni na to, abyste se v této vyšší aréně čistého vibrujícího světla, které se projevuje skrze vaše Srdce, sladili s nově nastavenou frekvencí svého potenciálu. Z nebes k vám zaznívají slova z Božího sídla moci: ̎Buďte klidní a v klidu poznáte sami sebe, vzpomenete si a pak budete BÝT! Vše máme pevně v rukách a jste drženi v posvátné Pravdě svého bytí. ̎

Toto je váš konečný čas, abyste přijali Požehnání, které jste v sobě vždy měli držet. V této chvíli se vám vracejí. Jsou vaším božským právem. Toto je čas vašeho osudu, abyste znovu ztělesnili Požehnání, která podporují novou definici vás samých. Posaďte se tiše za svítání nebo západu slunce, v magické hodině, kdy jsou závoje tenké a kdy můžete snadněji přijmout esenci svých požehnání. Držte své Srdce s výslovným záměrem přijímat. Umístěte své vědomí buď na vycházející, nebo na zapadající Slunce. Podržte ruku na svém Srdci a rozhodněte se nechat ho odejít. Stačí jeden okamžik v čase, kdy se necháte unášet, a můžete přijmout živly svých požehnání. Použijte slova ̎JÁ JSEM ̎. Dovolte, aby v tomto okamžiku vše odpadlo, dovolte, aby se při propouštění vše vrátilo.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/07/the-pleiadians-prepared-energetically/

Zpět