2001 Dhor Kristil: Osvobození světů Cosmic agency

[ UFO ] 2022-01-21

Swaruu (9)

Q: Dhor Kristil D´Jedi - co znamenají ty tituly?

A: ″DK″ neboli Dhor Kristil je další titul, který se přiděluje lidem, kteří pomáhají nebo pracují na osvobození světů prostřednictvím osvícení. Lze jej přeložit jako ″Ten, kdo dává Kristovu energii″. Kristovo vědomí, jak někteří říkají.
Dhor Kristil, s K, DK, je titul udělovaný lidem, kteří mají výrazný typ energie. Léčení, vedení nebo obnovy a zasévání pozitivních myšlenek, konceptů a energie do místa či planety. Je to velmi starý koncept, který předcházel vzniku samotného UFoP, stejně jako Jedy nebo D´Jedi, které jsou stejné, ale s tím rozdílem, že tak činí sami, protože nikdo jako oni jim nepomáhá na jejich úrovni, a sami, protože v okolí není nikdo jiný. Říká se tomu Kristova energie nebo držitelé Kristovy energie. Ale na rozdíl od toho, co si mnozí myslí, neexistuje jen jeden ″Kristus″, protože je to stav mysli, nikoliv titul pro jednu osobu. Ve skutečnosti z tohoto pohledu existuje několik ″DK″, i když se vždy hledá ″konečný″ DK, který nikdy nemůže přijít. Jako energie DK je nevyhnutelnou součástí všech tvorů, skutečných lidí, jako fragmentů celku, jednoho, jednoty. Ani nevíte, že jste se jím stali, dokud nepřijde nějaký vysoký úředník a nepřipíše vám to.
DK není pozemský termín, stejně jako D´Jedi. DK se na Zemi říká Kristus nebo Kristova energie. D´Jedi je také velmi zajímavé téma, protože znamená osamělou osvícenou bytost s psychickými schopnostmi mentálně měnící pole. Pracuje většinou sám, nemá žádného mistra, pouze poslání dělat to, co je správné. Často bojuje s temnými silami, pokud ne vždy.
DK je univerzální starý pojem, jehož původ se ztratil v čase. Moderní lidské výklady o tomto termínu, například část Kristil/Kristus DK, jsou spíše moderním pokusem, jak tento termín přizpůsobit tomu, co je známo. Nejedná se o původní termín. Totéž platí pro D´Jedi a pro P´taal. Staré názvy a jména. Tak staré, že se ztratily v čase.

Q: Je termín Kristova energie pro to vhodný? Termín Krist byl lidský.

A: Nemám jiné slovo, ale nelíbí se mi, protože je nábožensky zatížené, jak si umíte představit. Vypadá to, jako by to přímo souviselo s Ježíšem Kristem, i když to tak není!

Q: Myslím si, že Kristova energie a Kristovo vědomí se zde používá v jiném významu.

A: Stále si myslím, že to souvisí a opět se to vrací k Ježíši Kristu, tedy živí Matrix.

Q: Říkalas, že je to jiný typ energie, kterou tato osoba vyzařuje. Odkud tato energie pochází? Kdo je tato osoba doopravdy? (Chápu, že jich je mnoho, ne pouze jeden).

A: Když jste osvícení, uvědomíte si, co jste. Hluboko v sobě víš, že jsi vědomí a fraktál vesmíru a Jednoty se všemi jejími vlastnostmi a schopnostmi. Ze svého osobního hlediska víte, že jste stvořitelem. Zároveň víte, že všichni (zdánliví) ostatní lidé jste také vy, takže žádný narcismus neexistuje, protože jediné, co chcete, je vaše vlastní blaho, a víte, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je pomáhat ostatním... to jste opět jen vy. To vám dává jedinečnou perspektivu z pohledu druhých. Proto mají tendenci držet se ve vaší blízkosti kvůli vaší společnosti a kvůli informacím. V podstatě jde o to, abyste jim poskytli duchovno - odpovědi. Tedy nástroje a mechanismy zvládání.
Protože jste nositeli mnoha odpovědí a nejste invazivní ani narcističtí, vyzařujete zvláštní energetický podpis (tzv. energii DK nebo Kristovo vědomí), a to díky mnoha faktorům, jako jsou ty výše uvedené nebo jiné, jako například to, že prostě nemáte strach. Také proto, že víte, co jste, a jste osvícení, máte mentální kontrolu nad věcmi, které ostatní nemají nebo nemohou mít. Měnit realitu, fyzickou realitu, pouhou myšlenkou. To je část připisovaná D´Jediům, protože jsou schopni ovládat takzvanou ″Sílu″, která není ničím jiným než mistrovstvím nad zrcadlovými principy tohoto vesmíru známými také jako zákon přitažlivosti. Hmotu můžete ovládat pouhou myslí. Stejně tak můžete měnit čas pouhou myšlenkou. D´Jediové a DK.
D´j´ejové pracují s lidmi: DK je stav mysli. D´Jedi je aplikovaný DK, který něco dělá s tím, že je DK, nesedí jen pod stromem a cítí se ″osvícený″. D´Jedi je bojovník. Jako samuraj. Žádný šéf, nikdo, komu se zodpovídat, s vědomím, že jsi DK... nikoho jiného nepotřebuješ. Samurajský válečník bez pána... tedy Ronin. Ergo: D´Jedi Ronin

Q: Dobře. Jsou oba zpoza 5D, nebo to s tím nemá nic společného a může se jím stát každý, i 3D člověk?

A: Každý se jím může stát, protože vědomí může překračovat a vždy překračuje všechny hustoty.

Q: Jak se vlastně stanete DK nebo D´Jedi? Souvisí to s takzvaným probuzením Kundaliní? Je to jen projití nějakým druhem osvícení a začnete ztělesňovat tuto energii?

A: Nejprve musíme definovat probuzení Kundaliní, protože jsem viděla mnoho variant toho, co to je.
Kundaliní je součást probuzení a říká se, že je to hadí energie, která stoupá po míše, od základní čakry ke korunní. Dává ti znovuzrození s novými psychickými schopnostmi a vědomostmi. To je to, co jsem zatím viděla na Zemi. Žádný takový skutečný příliv energie nenacházím, ne odsud. Snad něco, co je vlastní lidem? Domnívám se, že jde spíše o duchovní spojení New Age s východními zenovými a buddhistickými naukami. Dokonce ani nevyznávám čakrovou ideologii nebo myšlenky. Ne takhle. Mám tendenci být všezahrnující. A jak se jím stáváte? Prostě následujete svou cestu, a když si to uvědomíte, jste jím. Většinou je to někdo jiný, kdo řekne, že jím jste. Většinou si ani nevšimnete, čím jste.

Q: Co dělá jejich přítomnost a energie během pobytu na Zemi prakticky? Jak se liší od ostatních hvězdných semen?

A: Jsou jako maják. Řád ve světě chaosu, naděje, které se lze držet. Největším rozdílem je spojení se Zdrojem. Takzvané Akášické záznamy jsou další plechovka červů k diskusi. Mentální síly je také mohou odlišovat. Mnozí se jich bojí. Změna, kterou mohou přinést světu nebo planetě, je obrovská. Hluboké změny budou následovat po přítomnosti jednoho z nich.

Q: Je jich mnoho, že? Je známo, kolik jich je na Zemi?

A: Víme, že jeden zvláštní DK je nyní na Zemi, ale z politických a mezidruhových důvodů nemůžeme tuto informaci prozradit. Víme, že pro mnohé je nyní na Zemi zvláštní osoba, která je DK. Obecně však jejich počty nedržím. Každopádně by se měnilo ze dne na den!

Q: Jak to souvisí s druhým příchodem Krista a podobně?

A: Kristus jako člověk, který se vrací na Zemi... to je mýtus! Ledaže byste za návrat považovali samotné masové probuzení na Zemi.

Q: Ano, někteří lidé to tak formulují.

A: Jednou jsem ten citát slyšela: ″Kristus se podruhé vrátí hromadně. Ne jako jeden člověk, ale jako masa nesčetných jedinců, kteří drží tu Energii.″ To je pravda.
Jaká je tato energie? Je to zdroj. Návrat poznání toho, čím všichni jsme. Nejen DK. Tím je každý! Tato energie nepochází z jedné hustoty... ze všech najednou. Je to samotná Jednota projevující se odevšad najednou, protože vše je Zdroj. Nemůže přicházet z jednoho místa a z jiného ne, jinak by povaha samotné energie nebyla taková, jaká je. Musí pocházet ze všezahrnující Jednoty. Jinak by nebyla všezahrnující, byl by selektivní, tedy neosvícená. Přinesla by také koncept této energie a - ne jiné energie. Ergo: opět dualita. Ergo na Ergo: Není z vyšších sfér a pak není osvícená vůbec. Uznávám, že jsem jeden z DK, ale ne DK, protože neuznávám existenci pouze jednoho. Trvám na tom, že jím jsme všichni. Každá vědomá duše tím je. Nikoliv výlučně několik lidí, natož jen jeden člověk.

Q: I můj pes Crockett je DK?

A: Ano! A taky jeho blechy, pokud nějaké má!
https://swaruu.org/transcripts/dhor-kristil-y-d-jedi-what-do-those-titles-mean-swaruu-of-erra-taygeta-pleiades

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět