1769 Archanděl Ariel: Vtělení krále Suzanne Maresca

[ Ezoterika ] 2021-12-02

Tyto dny od vás vyžadují vše! Kam směřuje cesta lidstva a jak tato hra skončí? Šíří se neklid a nejistota a stále více lidí ztrácí kontrolu nad světem a svou orientací. Zejména ti lidé, kteří nemají vnitřní spojení sami se sebou a se svou věčnou duší, se nyní dostávají do víru dezinformací, zmatků a podvodů. Nejsou schopni vidět, co je, a nejsou schopni prohlédnout, co se na ně hraje. Tito lidé tak zůstávají hříčkou těch sil, které jim zasadí poslední úder.

Mnoho lidí opustí zemi. Mnoho lidí je ze země odvedeno a opustí tuto zemi. Jednoty všech lidí lze dosáhnout pouze s lidmi, kteří jsou pro ni zralí - a tak se nyní stává, že utlačovaní musí opustit tuto zemi spolu s utlačovateli. Co je vychvalováno jako požehnání, přináší smrt, co je oděno do příslibu spásy, přináší nemoc. Mnozí podlehli a podlehnou genové terapii očkování Corona. Varování jsou hozena do větru a nebezpečí, které z toho plyne, tyto nezralé duše nevidí. Tak se stává, že lidé touto volbou ukončí nebo zkrátí svůj život. Jsou to lidé, kteří nejsou připraveni na změnu, která následuje.

O mnohém podobném se rozhodovalo i na úrovni duše. Každý člověk si totiž sám volí, kdy ukončí život na zemi a kdy dosáhne mistrovství - a na mistrovství, tedy na okamžik, kdy se člověk rozhodne prožít poslední ze svých životů, královský život na zemi, je připraveno vždy jen několik málo lidí. Nedělejte si proto starosti, když mnoho lidí opouští tuto zemi. Děje se tak v souladu a s vědomím plánu vlastní duše. Každá duše si před svým lidským životem vybírá a rozhoduje, jaké zkušenosti má učinit a jaké schopnosti má získat, a každá duše ví, kdy a jak život ukončit.

O všechno a všechny je postaráno. Když na Zemi dochází ke změnám, mnoho bytostí z jemnohmotných sfér k vám vzhlíží s obdivem a uznáním. Jste těmi, na které jste čekali, a jste těmi, kteří nechávají staré za sebou a realizují nový život s lidmi, kteří se setkávají v míru a uznání. Toto úsilí vyžaduje zralé a prověřené duše. Mladá duše s malými zkušenostmi na této zemi by se těžko orientovala i v optimálních 3D podmínkách. Taková duše je přetížená tím, co se nyní na této zemi ukazuje.

Tak se nyní stává, že se někteří probudí a jiní upadnou do hlubokého spánku. Jde o ty, kteří nedokáží odhadnout a vidět zlo, které se skrývá za tématem Korony. O ty, kdo odmítají jakékoli objasnění a věří předkládaným lžím, kteří nemají schopnost rozlišování a nedokáží oddělit dobro od zla.

Zatímco pro tyto lidi se kruh tohoto života uzavírá, lidé, kterým jde o změnu, dokončují svůj poslední kruh života na zemi.
Právě se nacházíte ve Vtělení krále, když ve všem tom šílenství těchto dní vidíte smysl a božský řád. Pokud se snažíte o změnu a udržujete spojení se svou duší a Bohem jako tím nejcennějším ve svém životě, pak jste ve své královské inkarnaci.

Zlo ustoupí, jakmile ho rozpoznáte a vymezíte mu jeho místo. Satan už nad tebou nemá moc, jakmile prohlédneš jeho úskoky a už nepodlehneš umění jeho svádění. Pravdou této doby je, že každému člověku osud připomene jeho osud a buď k němu přispěje, nebo bude z tohoto světa odveden. Čas dozrál pro zralé duše, čas dozrál pro ty, kteří chtějí korunovat svůj život a dát se do služeb země jako plně vědomé lidské bytosti.

A už si na já nevzpomenete.

Zdroj: https://tinyurl.com/yc2kyrce

Zpět